Předpisy související se studiem na UK

Student veřejné vysoké školy je povinen dodržovat právní řád včetně zákona o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí. Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem. Vnitřními předpisy fakulty jsou podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona o vysokých školách statut fakulty, volební a jednací řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty, disciplinární řád pro studenty a další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty. Vnitřní předpisy fakult, jakožto součástí veřejné vysoké školy, musí být v souladu jak s právním řádem, tak vnitřními předpisy veřejné vysoké školy, které jsou nadřazeny vnitřním předpisům fakult.Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám