Platforma postdoktorandů / Postdoctoral Hub

Platforma začínajících akademických pracovníků a postdoktorandů / Postdoctoral Hub


Female researcher

Foto: Carolina Grabowska


Začínající akademici, výzkumníci a postdoktorandi jsou pro každou výzkumně profilovanou univerzitu životně důležití. Jsou na začátku vědecké a pedagogické kariéry a vytvářejí tak inovativní zázemí dané instituce a mohou se později etablovat jako klíčoví akademičtí, případně vědečtí pracovníci. Tato platforma má sloužit jako rozcestník a místo pro setkávání a sdílení informací postdoktorandů na Univerzitě Karlově.


Starting academics, researchers and postdocs are vitally important for every research university. They are at the beginning of their research and academic careers and thus create an innovative environment of the university. Later on they can establish themselves as key academics or researchers. This platform should be the signpost and a place to meet and share ideas for all postdocs at Charles University.


Diskuzní skupina postdoktorandů / Postdoctoral Discussion Group

Diskuzní skupina postdoktorandů - prosíme nejprve se přihlašte o členství / Postdoctoral Discussion Group - Please start by asking for membership .


Důležité odkazy / Important Links


Aktuality / News

Walter Benjamin Programme pro postdoktorandy

Stipendium Humboldtovy nadace pro postdoktorandy a zkušené vědce

Open online course The first Excellence-in-ReSTI module - úvod do institucí EU, jejich strategií, cílů a struktur financování

Grantová podpora Rakouské akademie věd pro postdoky v oblasti matematiky, přírodních věd, technických věd a medicíny / Funding opportunity for postdocs from Austrian Academy of Sciences in the field of mathematics, natural and life sciences, technical sciences and medicine

Výzva k podání přihlášek: Postdoc in the group of researchers in the Laboratory of Functional and Structural Genomics (24 měsíců)

Výzva k podání přihlášek: Postdoc in the group of researchers in the Laboratory of Functional and Structural Genomics (12 měsíců)

Program finanční podpory pro postdoktorandy / Pasific Postdoctoral Fellowships Programme (deadline 30.12.2021)

Management of Science Online (19.10.2021)

Intenzivní online workshop zaměřený na Design Thinking (Nový termín bude oznámen)

Czech Language Courses for Foreign Employees

E-learning course: How to publish in Open Access Nyní i v angličtině!

a další kurzy zaměřené na Open Science

Research Management and more

2021 Call for MSCA Postdoc Fellowships

Nový web pro postdoky na PedF / New website for postdocs at Faculty of Education

Časopis Nature - článek o problémech postdoktorandů / Journal Nature - How to Deal with Postdoctoral ProblemsInformace pro budoucí postdoktorandy na Univerzitě Karlově / Information for Future Postdocs at Charles University

Zde najdete informace pro zájemce o postdoktorandská místa na Univerzitě Karlově / Information for those interested in postdoctoral vacancies at Charles University

Nabídky postdoktorandských míst na Univerzitě Karlově / Post-Doctoral Offers at Charles University

Uznávání zahraničních diplomů / Recognition of Foreign Diplomas and Degrees

Leták Staff Welcome Centre / Staff Welcome Centre LeafletNabídky mobility / Mobility Offers

Zde najdete aktuální nabídku volných míst pro postdoktorandy a můžete vyhledávat v mezinárodní databázi Euraxess / You will find current list of fellowships for postdocs and you can also browse offers for postdocs in the international database Euraxess on these links.

Nabídky evropské univerzitní aliance 4EU+ / 4EU+ Alliance Offers

Aktuality - mobilita vědeckých a pedagogických pracovníků / News - Mobility of Academics and Researchers

Euraxess nabídky / Euraxess Offers

Nabídka volných míst na Univerzitě Karlově / List of Opened Positions at Charles UniversityNabídky věda a výzkum / Science and Research Offers

Zde najdete grantové nabídky na Univerzitě Karlově, v ČR a v Evropské unii / You will find current grant offers at Charles University, in Czech Republic and in the European Union on these links.

Nabídky grantů na Univerzitě Karlově / Grant Offers at Charles University

Nabídky grantů v České republice / Grant Offers in Czech Republic

Nabídky programů Evropské komise / Overview of European Commission Funding

Fond Junior / Junior FundKalendář nabídek kurzů / Upcoming courses

Kalendář akci UK Point / Calendar of Upcoming Events by UK Point

Kalendář nadcházejících akcí - věda výzkum / Calendar of Upcoming Events - Science and Research

Kalendář akcí platformy doktorského studia / Upcoming Events at Doctoral Study Hub

Vzdělávací portál UK Praha / Educational Portal of Charles University

Nabídky kurzů univerzitního Centra pro přenos poznatků a technologií / Courses offered by university Centre for Knowledge and Technology Transfer

Nabídky kurzů Open Science Support Centre / Open Science Support Centre - Events

Streamservery UK / Streamservers of Charles UniversityPraktické informace / Practical Information

Zde najdete praktické informace o lokaci univerzitních pracovišť, zákonných odvodů a slev-benefitů / You will find practical information regarding location of university compounds, statutory deductions and discounts-benefits on these websites.

Jak se dostat na pracoviště univerzity v Praze, Plzni a Hradci Králové / How to get to Prague, Plzeň and Hradec Králové

Praktické informace týkající se zákonných odvodů a zdraví / Practical Information Regarding Statutory Deductions and Healthcare

Info COVID, kontaktní osoby na fakultách / Info COVID, contact persons at faculties

Uznávání zahraničních diplomů / Recognition of Foreign Diplomas and Degrees

Poradenství / Counselling

Důležité odkazy / Useful Links

Slevy a benefity / Discounts and Benefits

Praktické informace pro život v Praze / Practical Guide for a Happy Life in PragueDalší důležité odkazy / Other Important Links

Zde najdete odkazy na Staff Welcome Centre (praktická pomoc při příjezdu ze zahraničí) a European Centre (pomoc v otázkách managementu vědy) a další odkazy / You will find links to Staff Welcome Centre (practical information while coming to Czech Republic from abroad), European Centre (help with grants and management of science) and other links.

Staff Welcome Centre

Leták Staff Welcome Centre / Staff Welcome Centre Leaflet

European Centre

Centrum pro podporu open science / Open Science Support Centre

Univerzitní aliance 4EU+ / University Alliance 4EU+

Univerzitní spolky / University Peer Communities

Bibliometrie a scientometrie na Univerzitě Karlově / Bibliometrics and Scientometrics at Charles University

Distanční vzdělávání - novinky / News on Distant Learning

Věda na Univerzitě Karlově / Science at Charles University


Kontakty / Contacts

Kontaktní osoby na rektorátu - Odbor pro vědu a výzkum / Contacts to the Rectorate - Department of Science and Research

Fakulty a pracoviště Univerzity Karlovy / Organizational Structure of Charles UniversityIlustrační foto: Univerzita Karlova


Poslední změna: 21. říjen 2021 14:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám