Aktuality

Fotografie z Welcome Day pro postdoktorandy konaném dne 23.10.2023. Děkujeme všem za účast a podnětné dotazy a připomínky.


GA ČR připravila pro začínající vědkyně a vědce publikaci o grantových soutěžích a jejich podmínkách. Je možné ji zdarma stáhnout na této stránce.


Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy informuje o kurzech English for Academic Writing. Bezplatné kurzy jsou určené i pro postdoktorandy a postdoktorandky. Podrobné informace a vyjádření zájmu absolvovat kurz najdete na této stránce. Je možné se hlásit také do programu Presentation skills for academics and researchers na této stránce.


Nadace Fritze Thyssena informuje o programu podpory financování konferencí ve vyjmenovaných oblastech vědy a výzkumu. Termíny pro podávání žádostí jsou každým rokem 30.11., 28.2., 31.5. a 31.8. V žádosti o financování musí být uvedeno, že se na projektu podílí němečtí výzkumníci nebo má projekt napojení na německé výzkumné instituce. Podrobné informace na této stránce.


Edith Saurer Fonds informuje o programu výzkumných stipendií na téma sociálních nerovností z historické perspektivy. O stipendia na rok 2024 je možné se ucházet do konce roku 2023. Online přihláška na této webové stránce.


V návaznosti na spolupráci mezi Akademií věd ČR a Massachusetts Institute of Technology (MIT) v rámci fondu MIT-Czech Republic Seed Fund byla otevřena výzva k podávání společných návrhů projektů do 12. prosince 2023. Výzva je otevřena pro všechny vědní disciplíny. Návrhy projektů je možné podávat zde. Více informací o výzvě najdete na této stránce. Před podáním projektu prosíme nejdříve konzultujte na vašich fakultách.


GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. Podrobné informace zde. Českou část přihlášky je nutné odevzdat do 22. 12. 2023. Čestné prohlášení o způsobilosti bylo na GAČR v tomto roce již zasláno a zůstává v platnosti i pro tuto výzvu.


MŠMT informuje o veřejné soutěži na podávání návrhů společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu, které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv, 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda, 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky. Aktuální informace k výzvě na této stránce. Odkaz na nové vyhlášení na stránkách MŠMT s termínem pro podání projektů 15. ledna 2024.


Gerda Henkel Stiftung informuje o programech General Research Grants: Scholarships a General Research Grants: Projects ve vyjmenovaných oblastech sociálních a humanitních věd určeném pro postdoktorandy. Podrobné informace najdete na této stránce. V případě menších požadovaných částek do € 25000 není termín pro podávání projektů s tím, že schvalovací procedura trvá tři až čtyři měsíce.


The Branco Weiss Fellowship je příležitostí pro postdoktorandy ze všech oblastí přírodních, sociálních i technických věd s originálním projektem, který jde za hranice jinak běžně financovaných grantových projektů. Podpora se uděluje až na dobu pěti let. Podrobné informace a přihláška na této stránce. Termín pro podávání projektů u zadavatele je 15. leden 2024.


GAČR informuje o kontinuálních výzvách spolupráce na principu Lead Agency, kdy je česká strana spolupracující institucí s Německem, Rakouskem a Spojenými státy americkými. Podrobné informace najdete na této stránce. Aktuální výzva na podávání slovinsko-českých projektů s tím, že slovinská strana vystupuje jako Lead Agency. Termín podání projektu na české straně je 19. leden 2024. Podrobné informace na této stránce.


MŠMT informuje o programu bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Global Stars Japan se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. Podporuje se česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s japonskou partnerskou institucí. V případě zájmu prosím nejprve konzultujte na vašich fakultách. Podrobné informace najdete na této stránce. Matchmaking platformu najdete na této stránce. Termín pro podávání projektů u poskytovatele je 31.1.2024.  


MŠMT informuje o programu Global Stars Brazil (v rámci podprogramu Inter-Eureka) na podporu bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením do všech vědních oblastí. Výzkumné instituce se mohou účastnit jen jako spoluřešitelé. V případě zájmu prosím nejprve konzultujte na vašich fakultách. Podrobné informace na této stránce. Prezentace z webináře na této stránce (str. 24 a další). Termín pro podávání projektů u poskytovatele je 2. duben 2024. Záznam webináře k výzvě na této stránce.


Do soutěže Nadace Experientia o roční stipendium se mohou přihlásit mladí chemici, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. studium, a zároveň nejsou starší 35 let. Podporují se až dva mladí vědci či vědkyně ročním stipendiem na zahraniční stáži na jejich vysněném pracovišti. Termín podání žádosti je 15.3.2024. Více informací na této stránce.


MSCA-COFUND poskytuje finanční prostředky pro regionální, národní a mezinárodní programy pro školení a kariérní rozvoj prostřednictvím mechanismů spolufinancování MSCA-COFUND. Zde najdete instrukce, jak podat žádost*. (Další termín u zadavatele je 8. únor 2024)

*postdoci podávají žádosti přímo v koordinaci s přijímajícími institucemi v zahraničí

Další termín pro Postdoctoral Fellowships je 9. duben 2024. Informace na této stránce.


Fond junior informuje o nabídkách výzkumných postdoktorských pozic na Univerzitě Karlově. Podrobné informace a harmonogram najdete na této stránce.


Další díl Join the Debate se bude konat 30. října 2023 v 17:45 hodin v Kampusu Hybernská (místnost 2D). Hostem bude RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. z MFF. Prosíme registrujte se na událost na této stránce.


Pedagogická fakulta pořádala ve dnech 15. - 17. září 2023 mezinárodní konferenci TSTT 2023: International Conference Rethinking How to Train Teachers of Tomorrow organizovanou postdoktorandkou Gamze Korbek, Ph.D. z Katedry preprimární a primární pedagogiky. Na fotografie z konference se podívejte zde.


Welcome Day pro postdoktorandy se bude konat v Kampusu Hybernská 23. října 2023 v 16 - 18 hodin v prostoru 2D. Podrobné informace a přihlášku najdete na této stránce.


Welcome Day pro postdoktorandy se bude konat 29. května 2023 v 16 hodin v Kampusu Hybernská v prostoru 2D. Podrobné informace a přihlášku najdete zde. Po programu v Kampusu Hybernská se můžete zúčastnit komentované procházky Prahou.
Proofreading aneb korektura textů v anglickém i českém jazyce - kurz také pro postdoktorandy. Podrobné informace a přihlášení zde.


Grantová agentura České republiky vyhlásila řadu výzev na podporu základního výzkumu týkající se také postdoktorandů. Podrobné informace najdete zde. Konzultujte prosím jednotlivé výzvy na vašich pracovištích.


Pro koho jsou určeny granty JUNIOR STAR? Možná právě pro vás článek.


Postdoktorand Tomáš Hodík z Farmaceutické fakulty hovoří v novém dílu podcastu Postdoctoral Podcast o tom, co mu přinesla dlouhodobá zahraniční zkušenost během postdoktorandského pobytu v USA a doktorandského pobytu v Německu. Rozhovor si můžete poslechnout zde.


Join the Debate with PostDoc Dr. Gamze Korbek. Přijďte debatovat s postdoktorandkou Dr. Gamze Korbek, která se s Vámi podělí o své zkušenosti a zážitky ze zahraničí i s pozicí postdoktorandky v České republice. Více informacíZDE PřihláškaZDE

Datum a čas: 13. března 2023 (16:00 - 18:00 hod.)


Eugenia Boffo, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty hovoří v novém podcastu Postdoctoral Podcast o postdoktorandském pobytu na Univerzitě Karlově. Rozhovor si můžete poslechnout zde.


Sledujte nás na sítích Facebook, Instagram a Twitter.


Nabídky pro letošní rok vyhlášeny! Se záměrem podpořit postdoktorandy v rozvoji dovedností a zkušeností ohlašujeme: Nabídky rektorátu pro postdoktorandy (různé termíny).


EMBO informuje o programu Postdoctoral Fellowship. Podrobné informace najdete zde.


Kurzy českého jazyka pro zahraniční zaměstnance v roce 2023 informace


Jste post-doc se znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi a chcete něco z toho sdílet s doktorandy UK v přátelském post/doktorském prostoru Kampus Hybernská? Máme pro vás nabídku: Zapoj se jako řečník do debaty


Crowdhelix je platforma typu "Open Innovation", která vytváří spojení mezi mezinárodní sítí vynikajících výzkumníků a inovačních společností, aby mohly plánovat a realizovat průkopnické projekty spolupráce (členství je otevřené zaměstnancům UK).


Grantová agentura ČR připravila novou publikaci pro začínající vědce a vědkyně, která jim pomůže se zorientovat v grantových soutěžích a jejich podmínkách. Zároveň zveřejnila několik příruček, které mohou sloužit jako check-listy při samotném podávání grantových žádostí.


Krátkodobé DAAD výzkumné granty také pro postdoky


Walter Benjamin Programme pro postdoktorandy; průběžný příjem žádostí


Stipendium Humboldtovy nadace pro postdoktorandy a zkušené vědce; rada programu rozhoduje každý rok v březnu, červenci a v listopadu


Open online course The first Excellence-in-ReSTI module - úvod do institucí EU, jejich strategií, cílů a struktur financování


E-learning course: How to publish in Open Access Nyní i v angličtině!

a další kurzy zaměřené na Open Science


Research Management courses and more


Nový web pro postdoky na PedF / New website for postdocs at Faculty of Education


Časopis Nature - článek o problémech postdoktorandů / Journal Nature - How to Deal with Postdoctoral Problems


Poslední změna: 4. prosinec 2023 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám