• UK
  • HR Excellence in Research (tzv. HR Award)

HR Excellence in Research (tzv. HR Award)Univerzita Karlova je držitelem prestižního ocenění „HR Excellence in Research“, které získala od Evropské komise v únoru 2019.

Toto ocenění je uznáním závazku Univerzity Karlovy ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro výzkumné pracovníky a k udržení vysokých standardů v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu. K tomotu ocenění získala Univerzita Karlova právo používat ikonu HR Excellence in Research.Zjistěte více o základních oblastech rozvoje na UK


Průběh projektu a dosavadní naplňování akčního plánu

Více zde


Další důležité dokumenty

Více zde


Lidé, kteří se starají o HR Excellence in Research na UK

Více zde


Kdo může získat ocenění HR Excellence in Research?

Evropská komise uděluje ocenění „HR Excellence in Research“ výzkumným institucím, které dosáhly pokroku při slaďování svých politik lidských zdrojů se zásadami stanovenými v „Chartě a Kodexu“. Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Na základě těchto principů implementují výzkumné instituce po celé Evropě své strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky, známé jako "Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R). Seznama institucí, které byly oceněny, a nejnovější čísla o implementaci HR strategie pro výzkumné pracovníky v Evropě naleznete zde.


Cílem Charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta také představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání.Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210. Více o projektu


Poslední změna: 18. duben 2024 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám