HR Award - HRS4R

Univerzita Karlova se v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Doporučení Evropské komise z roku 2005) a zavázala se, že se bude snažit jim přibližovat. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Univerzita Karlova má nyní rok na vypracování interní analýzy, která má za úkol srovnat současnou praxi s Chartou a Kodexem, a akční plán, který bude zakotvovat postup implementace opatření směřujících k naplnění principů, ve kterých má Univerzita Karlova mezery.


Projekt je řešen v rámci OP VVV “Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu”, jehož klíčovou aktivitou 1 je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award“.


V rámci projektu vzniknou také:


  • data management plan – plán pro nakládání s výzkumnými daty a výsledky vědecké činnosti na UK

  • nová strategie internacionalizace – každoročně aktualizovaný interní dokument UK, který má mapovat užitečnost různých aktivit na UK v oblasti internacionalizace

  • systém grantového poradenství – proškolení grantových poradců UK a součástí, nastavení systému, kde se budou doplňovat celouniverzitní systém s fakultními


Součástí projektu je také mnoho doprovodných vzdělávacích aktivit včetně zahraničních cest, a to pro personalisty, administrativní pracovníky z fakult i rektorátu, akademické a vědecké pracovníky. Budou se věnovat tématům jako grantové poradenství (systematická práce s potenciálními žadateli o ERC a další evropské projekty), psaní CV, profilování na sociálních sítích, prezentační dovednosti, time management, projektové řízení, personalistika a nakládání s výsledky vědecké práce.


Termín realizace


12/2017-05/2021 (42 měsíců)


Realizační tým


jméno

funkce

e-mail

Tereza Svobodová 

koordinátorka

Adéla Jiroudková 

vzdělávací aktivity a zahraniční cesty 

Alžběta Hesová

HR

Eliška Chrásková 

vzdělávací aktivity

Barbora Kykalová

administrativa


Kontaktní osoby za jednotlivé fakulty a součásti UK


HTF

Jan B. Lášek

PF


LF1


LF2

Jan Trka

LF3

Michal Anděl

LFHK


LFP

Daniela Vyzrálová

FaF

Petr Solich

FF

Radek Skarnitzl

PřF

Aleš Soukup

MFF

Jan Trlifaj

PedF

Vít Vlnas

FSV

Natálie Švarcová

FTVS

Kateřina Wojasová

FHS

Jan Tuček

CERGE

Lenka Vávrová  
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám