Vědecko-pedagogické tituly

O zahájení řízení ke jmenování docentem i profesorem může požádat každý uchazeč, který splňuje požadavky stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty UK. Představujeme vám podmínky a kritéria pro možné udělení vědecko-pedagogických titulů docent a profesor na Univerzitě Karlově a informace o čestných akademických titulech doctor honoris causa, emeritních a hostujících profesorech a titulech udílených in memoriam


Univerzita Karlova udržuje tradici slavnostních předávání jmenovacích dekretů na shromáždění ve Velké aule Karolina a uplatňují se v nich univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry). Termíny naleznete v kalendáři slavnostních promocí.V roce 2017 bylo k 1.8.2017 jmenováno celkem 23 nových profesorů UK, jejichž průměrný věk je 49,1 let a 55 nových docentů UK, jejichž průměrný věk je 43,6 let.


V roce 2017 se konaly /k 1.8.2017/:

- 1 docentská promoce (15. února 2017)

- 1 profesorská promoce (23. června 2017)

- 1 promoce čestného doktorátu honoris causa (31. ledna 2017)


V roce 2017 byly uděleny k 1.8.2017:

1 čestná vědecká hodnost doktor honoris causa

2 tituly emeritní profesor

18 titulů hostující profesor

žádný titul in memoriam
ROČNÍ STATISTIKY

Celkově bylo v roce 2016 jmenováno 30 nových profesorů UK, jejichž průměrný věk je 49,8 let a 78 nových docentů UK, jejichž průměrný věk je 45,1 let.


V roce 2016 se konaly:

- 1 docentská promoce (21. června 2016)

- 2 profesorské promoce (21. června 2016 a 19. prosince 2016)

- 2 promoce čestného doktorátu honoris causa (19. října 2016 a 2. listopadu 2016)


V roce 2016 byly uděleny:

4 čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa

6 titulů emeritní profesor

26 titulů hostující profesor

žádný titul in memoriam


Poslední změna: 1. září 2017 17:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám