Mimořádný profesor

Mimořádní profesoři Univerzity Karlovy


Předpisy

• § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů

- Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, může je zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Takové pracovní místo může zastávat rovněž osoba, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let. Pracovní místo mimořádného profesora může být zřízeno pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání, a může být obsazeno po projednání vědeckou radou


• Statut UK – čl. 39

- odst. 1. Pracovní místo mimořádného profesora může zřídit rektor na návrh vědecké rady fakulty nebo vědecké rady vysokoškolského ústavu

- odst. 2. Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora předkládá vědecké radě k projednání rektor na návrh děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu.


Opatření rektora č. 39/2018


Seznam jmenovaných mimořádných profesorů

Fakulta

Katedra

oblast vzdělávání

místo obsazeno - jméno, tituly

jménován od

Pedagogická fakulta

Katedra rusistky a lingvodidaktiky

učitelství

doc. Natalia Ivanovna Getmanenko

01.07.19

Pedagogická fakulta

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

neučitelská pedagogika

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

01.07.19Poslední změna: 17. červenec 2019 15:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám