Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení

Návrh na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření vědecké rady fakulty. K návrhům na podání žádosti o akreditaci řízení se vyjadřuje vědecká rada univerzity. V případě kladného stanoviska vědecké rady univerzity rektor podá žádost o akreditaci řízení Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, které o udělení akreditace rozhoduje.


Seznam oborů habilitačních a jmenovacích řízení akreditovaných na UK

Předpisy

Zákon o vysokých školách - ke stažení zde

Statut UK: ke stažení zde

Akreditační řád UK - ke stažení zde

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - ke stažení zde

Standardy pro akreditaci - ke stažení zde

Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem - ke stažení zde

Formuláře ke stažení

Formuláře pro fakulty: ke stažení zdePoslední změna: 3. leden 2024 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám