Emeritní profesoři, hostující profesoři, tituly in memoriam


Emeritní profesoři Univerztiy Karlovy

Dle čl. 41 Statutu UK může být emeritním profesorem jmenován profesor, který je starší 65 let a v minulosti měl pracovní poměr na univerzitě. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty.


"Emeritní profesor Univerzity Karlovy" je čestný titul, který nezakládá členství v akademické obci univerzity. Emeritní profesoři mají právo účastnit se vědeckého bádání na univerzitě a za tím účelem používat její zařízení a informační technologie; jinak jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné majetkoprávní nároky. Emeritní profesoři mají rovněž právo, aby jim bylo udělo slovo na shromáždění členů akademické obce.


Seznam emeritních profesorů na UK

Metodika - emeritní profesoři UK

Formulář - emeritní profesoři UK

Hostující profesoři na Univerzitě Karlově

Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 40 Statutu Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s výjimkou právav olit a být volen do akademických senátů.


Seznam hostujících profesorů na UK

Metodika - hostující profesoři UK

Formulář - hostující profesoři UK

Tituly udělené in memoriam

Profesorem in memoriam může být dle čl. 43 Statutu Univerzity Karlovy jmenován akademický pracovník, který za svého života dosahoval výborných výsledků v pedagogické a vědecké práci, a který zemřel v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. Profesory in memoriam jmenuje rektor na návrh vědecké rady fakulty nebo z vlastního podnětu. K záměru jmenovat profesora in memoriam se vyjadřuje vědecká rada. Tento titul může být udělen i v dalších zvláštního zřetele hodných případech. Profesor in memoriam Univerzity Karlovy je čestný titul, který nezakládá žádné majetkoprávní nároky. V posledních devátenácti letech nebyl tento titul udělen.


Seznam profesorů a docentů in memoriamPoslední změna: 19. říjen 2023 19:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám