• UK
  • Oznamování porušení práva Unie

Oznamování porušení práva Unie

Informace k oznamování porušení práva Unie (whistleblowing)

Ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), zřizuje Univerzita Karlova tzv. vnitřní oznamovací systém.


Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání

  • o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a zároveň

  • jímž dle oznamovatele došlo k ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v oblastech uvedených ve směrnici (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele nebo ochrany životního prostředí či ochrany finančních zájmů Evropské unie).


Oznámení lze podat

  • elektronicky prostřednictvím formuláře

  • písemně na adresu Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 11636 Praha 1. Obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám k rukám ombudsmanky Univerzity Karlovy“

  • osobně (po předchozí dohodě s ombudsmankou)

  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel


Oznamovateli přiznává směrnice chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.


Příslušnou osobou, která bude oznámení prošetřovat, je ombudsmanka Univerzity Karlovy, email:Poslední změna: 13. červenec 2023 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám