Podání podnětu

Podnět může podat:


 • osoba/osoby, které/kterých se podnět bezprostředně týká

 • zástupce/kyně osob/y, které se podnět týká

 • svědek/yně situací, které by se mohly stát předmětem podnětu ombudsmana


Podněty mohou být anonymizované. Ujistěte se ovšem, že bude možné vás kontaktovat. Doporučujeme tedy uvést e-mailovou adresu, telefon nebo jiný kontakt.


Doporučený obsah podnětu:


 • identifikace podavatele/ky – konkrétně (např. Jana Nováková) nebo obecně (např. student/ka fakulty XY)

 • kontakt na podavatele/ku

 • předmět podnětu

  • popis situace, se kterou se na ombudsmana obracíte

  • vývoj této situace

  • angažované osoby (obecně) a organizační složky

  • doposud podniknuté kroky a jejich účinek

 • co považujete za nejlepší řešení situace – očekávání a zájmy


Svůj podnět můžete podat následujícími způsoby:


 • e-mailem na adresu: ombudsmanka@cuni.cz

 • s využitím on-line formuláře

 • osobně prostřednictvím domluvené konzultace s ombudsmankou

 • osobně na podatelně Rektorátu Univerzity Karlovy – více informací zde

 • poštou na fyzickou adresu – více informací zde

 • whistleblowingový kanál sloužící k oznámení neetického jednání či podání zpětné vazby