• UK
  • Univerzita Karlova v číslech

Univerzita Karlova v číslech

17 fakult

ve 3 městech (Praha, Plzeň, Hradec Králové)

50 918 studentů, 876 studijních programů

Univerzita Karlova nabízela v roce 2021 celkem 876 studijních programů, z toho 215 v cizím jazyce. Celkově ve všech programech studovalo:


  • 19 306 studentů v bakalářském programu

  • 15 227 studentů v magisterském programu

  • 9 675 studentů v navazujícím magisterském programu

  • 6 710 studentů doktorského studijního programu

  • 10 811 zahraničních studentů

208 meziuniverzitních dohod

Na Univerzitě Karlově působilo 704 zahraničních akademických a vědeckých pracovníků.

884 zahraničních institucí,

do nichž mohli studenti vyjet v rámci programů Erasmus a Erasmus+. V roce 2021 v rámci zahraniční mobility absolvovalo zahraniční stáž celkem 1 804 našich studentů.

7 861 absolventů v roce 2021

Míra nezaměstnanosti do jednoho roku po ukončení studia činila u absolventů Univerzity Karlovy

2.2 %.

8 634 zaměstnanců

  • 3 971 akademických pracovníků

  • 1 099 vědeckých pracovníků

  • 3 564 administrativních a ostatních pracovníků

65 037 uchazečů o studium

Přijato bylo 26 067 studentů.

71 % Čechů souhlasí s tím,

že UK nabízí nejlepší vysokoškolské vzdělání v ČR.

36 952 lidí využilo

centrální vyhledávač informačních zdrojů UKAŽ.

0 % alkoholu

má „pí-v-O“ Slušné číslo, které vymysleli studenti Matfyzu.


Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy pro rok 2021


Poslední změna: 6. září 2022 16:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám