• UK
  • Čísla, fakta, statistiky

Čísla, fakta, statistiky

Univerzita Karlova v číslech

46 401 studentů, 830 studijních programů či oborů


Na Univerzitě Karlově bylo v roce 2019 uskutečňováno celkem 830 studijních programů či oborů, z toho 175 bakalářských, 25 magisterských, 164 navazujících magisterských a 466 doktorských.


16 623 studentů v bakalářském programu

14 470 studentů v magisterském programu

8 821 studentů v navazujícím magisterském programu

6 487 studentů doktorského studijního programu

9 095 zahraničních studentů, kteří tvoří 19,6 % z celkového počtu studentů


V roce 2019 v rámci zahraniční mobility vycestovalo celkem 2 307 našich studentů a 4 743 akademiků. Na UK jsme naopak přijali v rámci mobility 4 551 studentů a 1 028 akademiků.

7 892 absolventů v roce 2019


V roce 2019 měla UK 7 892 absolventů, z toho bylo 2 958 bakalářů, 4 231 magistrů a 703 úspěšných absolventů doktorských studií.


9 156 zaměstnanců


3885 akademických pracovníků

1248 vědeckých pracovníků

4021 administrativních a ostatních pracovníků


39 583 uchazečů o studium


Z toho 18 821 zájemců bylo o studium bakalářských oborů, 18 891 o studium v magisterských oborech a 1 871 o doktorská studia. Celkový počet nových zápisů ke studiu byl pak 15 418.


UK mezi nejlepšími světovými univerzitami


UK patřila i v roce 2019 mezi 1 % nejlepších univerzit světa. V prestižním mezinárodním žebříčku QS: World University Rankings jsme obsadili 291. místo, mezi 150 nejlepších oborů na světě se dostaly tyto obory UK: filozofie, geografie, lingvistika, mediální a komunikační studia, moderní jazyky a také politologie a mezinárodní studia. V žebříčku Academic Ranking of World Universities je UK hodnocena jako 200. až 300. nejlepší, v Times Higher Education World University Rankings jsme mezi 450 nejlepšími univerzitami na světě.


577 počet kurzů Celoživotního vzdělávání


Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy pro rok 2019.


Poslední změna: 5. červen 2020 10:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám