• UK
 • Univerzita Karlova v číslech

Univerzita Karlova v číslech

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ


 • 248. místo v žebříčku QS World University Rankings

 • 15 oborů v nejlepší dvoustovce podle QS World University Rankings by Subject


STRUKTURA


 • 17 fakult

 • 3 univerzitní města Praha, Plzeň a Hradec Králové


HOSPODAŘENÍ


 • 13,836 mld. Kč výnosů

 • 13,698 mld. Kč nákladů


ZAMĚSTNANKYNĚ A ZAMĚSTNANCI


 • 8 775,9 úvazků

 • 5 096,9 akademických a vědeckých úvazků

 • 747,5 úvazků zahraničních zaměstnankyň a zaměstnanců


STUDIJNÍ NABÍDKA


 • 889 studijních programů

 • 225 studijních programů v cizím jazyce

 • 18 studijních programů ve spolupráci se zahraničními školami


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


 • 42 171 uchazeček a uchazečů

 • 66 992 přihlášek

 • 25 445 přijetí

 • 16 249 zápisů


STUDIUM


 • 51 727 studujících

 • 11 282 studujících ze zahraničí

 • 4 088 studujících v cizím jazyce

 • 142 zemí původu

 • 991 studujících se specifickými potřebami

 • 2946 studujících, kteří absolvovali zahraniční stáž

 • 4 000 pobytových míst v programu Erasmus+


ALUMNI


 • 7 870 absolventek a absolventů

 • 97,7 % zaměstnaných do jednoho roku od dokončení studia


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


 • 983 kurzů

 • 25 948 účastnic a účastníků


Výroční zprávy Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 2. květen 2024 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám