Studijní programy a obory

Studijní programy a obory Univerzity Karlovy


Nabídka studia v akademickém roce 2019/2020 - dokument ve formátu pdf ke stažení


Studijní programy uskutečňované na naší univerzitě mají akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (do 31. 8. 2016), nebo Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (od 2018) popř. získaly oprávnění k uskutečňování v rámci institucionální akreditace Univerzity Karlovy (dále jen „akreditace“).


Nabídka studijních programů je i v mezinárodním měřítku výjimečně bohatá a dlouhodobě stabilní, a zahrnuje většinu oborů ve studijních oblastech biologie, ekologie, ekonomie, farmacie, filologie a literárních věd, filozofie, teologie a religionistiky, fyziky, geověd, historie, chemie, lékařství, zdravotnických oborů, matematiky a teoretické informatiky, pedagogiky, psychologie, kinantropologie, práva, sociálních věd, uměnověd a učitelství většiny uvedených oblastí.


Univerzita Karlova má nyní v pregraduálním studiu akreditováno celkem 164 studijních programů s 583 studijními obory. Podle typů studia se jedná o 64 bakalářských, 34 magisterských a 66 navazujících magisterských studijních programů s celkem 215 bakalářskými, 94 magisterskými a 274 navazujícími magisterskými studijními obory.


Z celkového počtu 34 magisterských studijních programů s 94 obory, které nenavazují na bakalářské studium, univerzita plánuje dále realizovat již pouze programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda, Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Katolická teologie.


V oblasti doktorského studia je na UK akreditováno celkem 222 studijních programů s 195 studijními obory (řada doktorských studijních programů, především v oblastech lékařských a přírodních věd, se na studijní obory nedělí).


Výuka již přes deset let probíhá podle celouniverzitního kreditního systému pro bakalářské a magisterské studium formulovaného v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Tato pravidla jsou nástrojem usnadňujícím mobilitu a uznávání vzdělání mezi partnerskými vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii a slouží jako reference i mimo EU.


Studijní programy a obory uvedené v této databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium v rámci přijímacího řízení.


Přehled studijních programů a oborůDalší možnosti
Poslední změna: 6. květen 2020 19:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám