Studijní programy a obory


Aktuální studijní nabídku najdete zde.Přehled studijních programů a oborů


Studijní programy jsou na Univerzitě Karlově (UK) až na výjimky uskutečňovány na základě institucionální akreditace Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.


UK v současnosti disponuje institucionální akreditaci pro celkem 23 oblastí vzdělávání: 1. Biologie, ekologie a životní prostředí, 2. Ekonomické obory, 3. Farmacie, 4. Filologie, 5. Filozofie, religionistika a teologie, 6. Fyzika, 7. Historické vědy, 8. Chemie, 9. Informatika, 10. Matematika, 11. Mediální a komunikační studia, 12. Neučitelská pedagogika, 13. Politické vědy, 14. Právo, 15. Psychologie, 16. Sociální práce, 17. Sociologie, 18. Tělesná výchova a sport; kinantropologie, 19. Učitelství, 20. Vědy o umění a kultuře, 21. Vědy o Zemi, 22. Všeobecné lékařství a zubní lékařství a 23. Zdravotnické obory.


Studijní programy jsou akreditovány v češtině, angličtině a několika dalších světových jazycích a lze je studovat v prezenční, kombinované nebo distanční formě.


Každý ze studijních programů obsahuje jeden či více studijních plánů. V pregraduálním studiu lze jednotlivé studijní plány identifikovat např. s různými specializacemi, které si uchazeč či student v rámci studijního programu volí a jejichž název se posléze objevuje i na vysokoškolském diplomu budoucího absolventa. V jiném případě lze část studijního plánu daného studijního programu absolvovat v rámci jiného studijního programu na téže či jiné fakultě v rámci tzv. sdruženého studia v uspořádání maior-minor (dříve tzv. "dvouoborové" studium). Některé studijní programy (případně studijní plány) včetně doktorských lze absolvovat i v rámci meziuniverzitního studia (např. se zahraniční vysokou školou).


Studijní programy uvedené v této databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium. Každoroční nabídka otevřených studijních programů je dostupná na webových stránkách přijímacího řízení.


Mezi otevřenými studijními programy nalezneme i některé dobíhající studijní programy se studijními obory, akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, jejichž platnost končí v r. 2024.


Seznam dobíhajících studijních oborů (včetně tzv. studijních programů bez oboru) lze najít zde.Poslední změna: 8. červenec 2024 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám