Studentské spolky

Studentské spolky


studenské spolky


Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK fungují sdružení jednak celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), jednak fakultní, která však často vítají i členy z jiných fakult.


Některé spolky pořádají tematické přednášky, konference nebo odborné semináře, jiné zase kulturní a dobročinné akce. Další poskytují bezplatné ekonomické či právní poradenství. Univerzita Karlova jakékoliv aktivity toho druhu vítá, neboť studentům rozšiřují obzory a smysluplně je připravují na jejich budoucí profesní život.


Zde je k dispozici aktuální seznam studentských spolků působících na Univerzitě Karlově.


Studentské organizace působící na UK mohou získat na svou činnost finanční či nefinanční podporu.


Založení spolku

Podle českého právního řádu mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem k jeho naplňování spolek, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Způsob založení takového spolku, členství ve spolku a jeho fungování upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních §§ 214 až 302. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který vedou rejstříkové soudy.


Podporu studentským spolkům zajišťuje na univerzitní úrovni Centrum Carolina.Poslední změna: 16. prosinec 2018 13:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám