Studentské spolky


studenské spolky


Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK působí spolky celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), spolky fakultní (které však často vítají i členy z jiných fakult), ale také pobočky mezinárodních studentských organizací. Podívat se můžete tady:

Aktuální přehled studentských spolků na Univerzitě Karlově.


Na svou spolkovou činnost můžete získat finanční nebo nefinanční podporu.


Chcete založit spolek nebo podat žádost o podporu vaší akce? Rádi vám poradíme: Centrum Carolina.


Co spolky dělají? Spolky pořádají akce pro prváky, společenské i kulturní akce, výstavy, tematické přednášky, konference nebo odborné semináře, dobročinné akce, sportovní klání a mnoho dalšího. Některé spolky poskytují bezplatné ekonomické či právní poradenství. Jiné podporují zahraniční studenty. Univerzita studentské aktivity vítá a podporuje, protože studentům nabízejí možnost navázání přátelských vztahů, smysluplné trávení volného času, rozšiřují obzory a jsou přínosné i pro jejich budoucí profesní život.


Založení spolku

Podle českého právního řádu mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem k jeho naplňování spolek, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Způsob založení spolku, členství ve spolku a jeho fungování upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních §§ 214 až 302.

Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který vedou rejstříkové soudy.

Založit můžete také naprosto neformální "partu", kde se budete scházet a pořádat různé akce. Pro to není nutné splňovat výše uvedené předpisy. Neformální spolky a sdružení ale nemohou na svou činnost získat finanční podporu ze strany UK.


Studuješ na Univerzitě Karlově a chybí ti v centru Prahy poklidné místo, kde se však nemusíš bát promluvit jako v knihovně? Nebo jste spolek a potřebujete místo na poradu či schůzi? Pro všechny je tu


CO-WORK Studentský dům HybernskáBuddy program

Program je určený pro všechny české studenty, kteří se chtějí seznámit s přijíždějícími zahraničními studenty nebo si třeba zlepšit své jazykové znalosti. „Buddík“ dobrovolně pomůže zahraničnímu studentovi zorientovat se v novém prostředí, vyřídit nezbytné formality, provede ho celým systémem nástupu ke studiu, domovskou fakultou, doprovodí ho na úřady, seznámí ho s městem, studentským životem nebo českou kulturou.


Na jednotlivých fakultách spravují Buddy program studentské spolky.

Přihlášení je velmi jednoduché a veškeré informace a kontakty jsou dostupné zde.

Univerzita Karlova s těmito spolky úzce spolupracuje.Poslední změna: 27. duben 2022 16:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám