Studentské spolky


studenské spolky


Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK fungují sdružení jednak celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), jednak fakultní, která však často vítají i členy z jiných fakult.


Některé spolky pořádají tematické přednášky, konference nebo odborné semináře, jiné zase kulturní a dobročinné akce. Další poskytují bezplatné ekonomické či právní poradenství. Univerzita Karlova jakékoliv aktivity toho druhu vítá, neboť studentům rozšiřují obzory a smysluplně je připravují na jejich budoucí profesní život.


Zde je k dispozici aktuální přehled studentských spolků působících na Univerzitě Karlově.


Studentské organizace působící na UK mohou získat na svou činnost finanční či nefinanční podporu.


Založení spolku

Podle českého právního řádu mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem k jeho naplňování spolek, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Způsob založení takového spolku, členství ve spolku a jeho fungování upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních §§ 214 až 302. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který vedou rejstříkové soudy.


Podporu studentským spolkům zajišťuje na univerzitní úrovni Centrum Carolina.Buddy program

Program je určený pro všechny české studenty, kteří se chtějí seznámit s přijíždějícími zahraničními studenty nebo si třeba zlepšit své jazykové znalosti. „Buddík“ dobrovolně pomůže zahraničnímu studentovi zorientovat se v novém prostředí, vyřídit nezbytné formality, provede ho celým systémem nástupu ke studiu, domovskou fakultou, doprovodí ho na úřady, seznámí ho s městem, studentským životem nebo českou kulturou.


Univerzita Karlova úzce spolupracuje se studentskými spolky, které spravují program na jednotlivých fakultách. Přihlášení je velmi jednoduché a veškeré informace a kontakty jsou dostupné zde.
Poslední změna: 20. červen 2020 15:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám