Studentské spolky


studenské spolky


Studenti Univerzity Karlovy se sdružují do zájmových spolků, akademických klubů a organizací různého zaměření. Na UK působí spolky celouniverzitní (pro všechny členy akademické obce), spolky fakultní (které však často vítají i členy z jiných fakult), ale také pobočky mezinárodních studentských organizací. Podívat se můžete tady:

Aktuální přehled studentských spolků na Univerzitě Karlově.


Na svou spolkovou činnost můžete získat finanční nebo nefinanční podporu.


Chcete založit spolek nebo podat žádost o podporu vaší akce? Rádi vám poradíme: Centrum Carolina.


Co spolky dělají? Spolky pořádají akce pro prváky, společenské i kulturní akce, výstavy, tematické přednášky, konference nebo odborné semináře, dobročinné akce, sportovní klání a mnoho dalšího. Některé spolky poskytují bezplatné ekonomické či právní poradenství. Univerzita Karlova aktivity toho druhu vítá a podporuje, protože studentům nabízejí možnost navázání přátelských vztahů, smysluplné trávení volného času, rozšiřují obzory a jsou přínosné i pro jejich budoucí profesní život.


Založení spolku

Podle českého právního řádu mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem k jeho naplňování spolek, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Způsob založení takového spolku, členství ve spolku a jeho fungování upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních §§ 214 až 302. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, který vedou rejstříkové soudy.


Buddy program

Program je určený pro všechny české studenty, kteří se chtějí seznámit s přijíždějícími zahraničními studenty nebo si třeba zlepšit své jazykové znalosti. „Buddík“ dobrovolně pomůže zahraničnímu studentovi zorientovat se v novém prostředí, vyřídit nezbytné formality, provede ho celým systémem nástupu ke studiu, domovskou fakultou, doprovodí ho na úřady, seznámí ho s městem, studentským životem nebo českou kulturou.


Univerzita Karlova úzce spolupracuje se studentskými spolky, které spravují program na jednotlivých fakultách. Přihlášení je velmi jednoduché a veškeré informace a kontakty jsou dostupné zde.
Poslední změna: 29. září 2021 16:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám