Studentské spolky

Možnost získání podpory pro spolkovou studentskou činnost

Studentské organizace působící na UK mohou na svou činnost získat finanční či nefinanční podporu.


Registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou je jednou z podmínek úspěšného vyřízení žádosti.

Podrobnosti k registraci najdete v článku 6 Opatření rektora 13/2018, odkaz níže.


Postup při podávání žádosti pro přiznání podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují následující předpisy:Podpora může být dle výše uvedených předpisů poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě nebo na fakultě (články 2, 3 a 4 OR).


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:


  • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 30. září běžného kalendářního roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 15. listopadu

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

    – do 28. února, do 30. dubna a do 15. října


Žádost o podporu spolu s rozpočtem akce se podává na předepsaných formulářích. Aktuální formuláře najdete v příloze výše uvedeného OR č. 13/2018.


Žádost se podává v tištěné písemné formě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .

Pro uplatnění nároku je rozhodující datum podání vytištěné písemné formy žádosti. Ta může být na univerzitu doručena průběžně, ale nejpozději poslední den lhůty. Žádosti doručené po uplynutí lhůty nebudou na daném zasedání komise projednány.

Žádost podáváte do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu. Pokud přijdete odpoledne po úředních hodinách, je možné žádost vhodit do schránky. Datum přijetí žádosti pak bude následující den.

Náležitosti a termíny pro podávání žádostí najdete podrobněji v článku 7 zmíněného OR.


Po skončení akce je třeba předložit vyúčtování. Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje jednou ročně pětičlenná Kontrolní komise. Formulář pro vyúčtování opět najdete v příloze OR 13/2018.


Další informace týkající se podpory spolkové činnosti najdete na stránkách Akademického senátu UK: https://cuni.cz/UK-5695.html


Poslední změna: 24. červenec 2019 10:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám