Studentské spolky - finanční podpora

Možnost získání podpory pro spolkovou studentskou činnost

Studentské organizace s formou zapsaného spolku, které působí na univerzitě, mohou na svou činnost získat finanční či nefinanční podporu.


Chcete podat žádost o podporu své akce? Chcete se registrovat v seznamu spolků na UK? Napište na


Pravidla pro podávání žádosti a podmínky pro přiznání podpory najdete v předpisech:


JAKÉ JSOU TYPY ŽÁDOSTÍ A DO KDY SE PODÁVAJÍ?


 • Všeobecná podpora

  Lze ji přiznat se do výše 50 000 Kč (u spolků nad 250 členů z řad studentů UK do výše 100 000 Kč).

  Slouží k financování chodu spolku a aktivit v rámci UK během akademického roku.

  Podávat se může průběžně, nejpozději do 15. listopadu daného kalendářního roku.


 • Jednorázová podpora

  Lze ji přiznat do výše 250 000 Kč.

  Poskytuje se k financování jednorázové akce, nejvýše do 60 % nákladů.

  Podává se průběžně, nejpozději do 60 dnů od ukončení akce.


Náležitosti a termíny pro podávání žádostí najdete podrobněji v článku 7 zmíněného OR.


JAK PODAT ŽÁDOST?


Žádost vyplňte do předepsaných formulářů.

Aktuální formuláře najdete zde:


Žádost o poskytnutí všeobecné podpory zájmové činnosti studentů


Žádost o poskytnutí jednorázové podpory zájmové činnosti studentů


KAM PODAT ŽÁDOST?


Žádost se podává v tištěné písemné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .


Písemnou žádost podejte na podatelně adresu UK Point, Celetná 13, Praha 1, na obálku napište ZÁJMOVÁ ČINNOST. UK Point zajišťuje administrativní zpracování žádostí a jejich distribuci všem, kdo se na posuzování žádostí podílejí.


KDO ROZHODUJE O PŘIDĚLENÍ PODPORY?


O podpoře doručených žádostí jedná sociální komise Akademického senátu, která žádost doporučí či nedoporučí k přiznání podpory. Svoje rozhodnutí pak postoupí do kanceláře paní rektorky, kde dojde ke konečnému potvrzení nebo zamítnutí žádosti o podporu. Výsledkem je písemné "rozhodnutí rektorky".

Pokud jste byli úspěšní, budete dále vyzváni k podpisu smlouvy o čerpání přidělených financí. Tuto část zajišťuje právní odbor RUK.


Pro to, aby byla žádost projednána na nejbližším zasedání příslušné komise, je rozhodující datum podání vytištěné písemné formy žádosti.

Pokud přijdete do podatelny odpoledne, tedy po úředních hodinách, je možné žádost vhodit do schránky. Datum přijetí žádosti pak ale bude až následující den.


VYÚČTOVÁNÍ FINANCÍ PO SKONČENÍ AKCE


Po skončení akce je třeba předložit vyúčtování. Vyúčtování se zasílá do 60 dnů od ukončení akce nebo od podepsání smlouvy o podpoře financování akce ze strany UK, podle toho, co proběhlo později.

Vyúčtování zašlete e-mailem na adresu nebo přes podatelnu opět na adresu UK Pointu. Formulář pro vyúčtování najdete v příloze č. 3 příslušného opatření.


Podmínky k čerpání a vyúčtování najdete v čl. 4 a 9 opatření.


Poslední změna: 3. říjen 2023 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám