Studentské spolky - finanční podpora

Možnost získání podpory pro spolkovou studentskou činnost

Studentské organizace působící na UK mohou na svou činnost získat finanční či nefinanční podporu. Podpora může být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě nebo na fakultě. Chcete podat žádost o podporu své akce? Chcete se registrovat v seznamu spolků na UK? Rádi vám poradíme.


Pravidla pro podávání žádosti a podmínky pro přiznání podpory najdete v předpisech:


Registrace v seznamu spolků a nadací vedeném univerzitou je jednou z podmínek úspěšného vyřízení žádosti.

Podrobnosti k registraci najdete v článku 6 Opatření rektora 13/2018.


KDY PODAT ŽÁDOST A JAKOU SI VYBRAT?

 • Pořádáte akci fakultního charakteru?

  Podejte Žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

  Podává se průběžně, do 28. února, do 30. dubna a do 15. října.


 • Pořádáte akci s celouniverzitním dosahem?

  Podejte Žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

  Podává se průběžně, nejpozději do 15. listopadu každého kalendářního roku.


 • Pro spolky, které mají delší historii činnosti a mohou doložit přehledy hospodaření za minulé roky, je určena

  Žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

  Podává se průběžně, nejpozději do 30. září běžného kalendářního roku.

Náležitosti a termíny pro podávání žádostí najdete podrobněji v článku 7 zmíněného OR.


JAK PODAT ŽÁDOST?

Žádost vyplňte do předepsaných formulářů. Spolu se žádostí se odevzdává i rozpočet akce.

Aktuální formuláře najdete v příloze 1 a 3 výše uvedeného OR č. 13/2018.


KAM PODAT ŽÁDOST?

Žádost se podává v tištěné písemné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .


Písemnou žádost podejte na adresu UK Point, Celetná 13, Praha 1, na obálku napište ZÁJMOVÁ ČINNOST. UK Point zajišťuje administrativní zpracování žádostí a jejich distribuci všem, kdo se na posuzování žádostí podílejí.


KDO ROZHODUJE O PŘIDĚLENÍ PODPORY?

O podpoře doručených žádostí jednají zprvu komise Akademického senátu. Svoje rozhodnutí pak postoupí do kanceláře paní rektorky, kde dojde ke konečnému potvrzení nebo zamítnutí žádosti o podporu. Výsledkem je písemné "Rozhodnutí rektorky". Pokud jste byli úspěšní, budete dále vyzváni k podpisu smlouvy o čerpání přidělených financí. Tuto část zajišťuje právní a ekonomický odbor RUK.

Pro to, aby byla žádost projednána na nejbližším zasedání příslušné komise, je rozhodující datum podání vytištěné písemné formy žádosti! Žádost může být na univerzitu doručena průběžně, ale nejpozději poslední den lhůty. Žádosti doručené po uplynutí lhůty nebudou na daném zasedání komise projednány. Budou posunuty a projednány na dalším jednání.

POZOR! Pokud přijdete do podatelny odpoledne, tedy po úředních hodinách, je možné žádost vhodit do schránky. Datum přijetí žádosti pak ale bude až následující den.


VYÚČTOVÁNÍ FINANCÍ PO SKONČENÍ AKCE

Po skončení akce je třeba předložit vyúčtování. Vyúčtování se zasílá do 60 dnů od ukončení akce nebo od podepsání smlouvy o podpoře financování akce ze strany UK, podle toho, co proběhlo později.

Vyúčtování zašlete e-mailem na adresu nebo přes podatelnu opět na adresu UK Pointu. Formulář pro vyúčtování najdete v příloze č. 4 k OR 13/2018. Je třeba také shromažďovat a uschovat všechny jednotlivé doklady! Podmínky vztahující se k čerpání financí a k vyúčtování najdete v Čl. 8, Smlouva a Čl. 9 s názvem Čerpání podpory OR 13/2018.


Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje jednou ročně Kontrolní komise.


Další informace týkající se podpory spolkové činnosti najdete na stránkách Akademického senátu UK: https://cuni.cz/UK-5695.html


Poslední změna: 10. červen 2022 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám