Emeritní profesoři

2024

FF

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

PF

prof. JUDr. Irena Pelikánová, CSc.

PF

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

PF

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

FaF

prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.

FaF

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc

FF

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2023

1.LF

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

LFHK

Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

FF

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.

PedF

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

2022

MFF

Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

PF

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc

PF

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

PedF

Prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

PedF

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc

FSV

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.

MFF

Prof. Ing. František Plášil, DrSc.

FTVS

Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

2021

MFF

Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.

LFPL

Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

2020

PF

Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.

FF

Prof. PhDr. Pavel Kouba

LFPL

Prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

2019

FSV

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

FTVS

Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.

2018

PřF

Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

FF

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

FaF

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

2017

KTF

Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

PřF

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.

FaF

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.

2016

PřF

Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc.

PF

Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

PF

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.

PF

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Dr.h.c.

PF

Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.

2015

PřF

Prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.

FF

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc

PřF

Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

FaF

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.

2014

FF

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr.h.c.

ETF

Prof. PhDr. Noemi Rejchrtová

2013

FTVS

Prof. PhDr. Lubomír Dobrý, CSc.

2012

ETF

Prof. ThDr. Milan Balabán

PF

Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.

2011

HTF

Prof. ThDr. Zdeněk Sázava

KTF

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

2010

FF

Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc.

2009

LF1

Prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc.

2008

ETF

Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek

ETF

Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

FaF

Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.

FaF

Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

FaF

Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

FF

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

2007

PF

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

PF

Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.

LF3

Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

LF3

Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc.

PřF

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

2006

PF

Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

2005

HTF

Prof. ThDr. Zdeněk Sázava

FF

Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.

1.LF

Prof. MUDr. PhDr. Eugen Srouhal, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.

KTF

Prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček

PřF

Prof. RNDr. Ladislav Janský, DrSc.

2004

LFHK

Prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc.

2003

LF1

Prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.

PřF

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

FTVS

Prof. PhDr. Zdeněk Teplý, DrSc.

2002

LF1

Prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.

2001

KTF

Prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

ETF

Prof. ThDr. Milan Opočenský, Th.D., D.D.

LF1

Prof. RNDr. Vladimír Novotný, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc.

FTVS

Prof. PhDr. Bohumil Svoboda, DrSc.

2000

ETF

Prof. ThDr. Miloš Bič, Dr.théol.h.c.

ETF

Prof. ThDr. Josef Smolík, ThDr.h.c.

LF1

Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.

FaF

Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc.

FF

Prof. Erazim Kohák, Ph.D.

PřF

Prof. RNDr. Jaroslav Podlaha, CSc.

MFF

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc.

1999

PF

Prof. JUDr. Pavel Peška, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Stanislav Mareš, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Věra Trnková, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

1998

LF1

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.

LF3

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

LFHK

Prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Miroslav Ebert, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Jindřich Nečas, DrSc.

FTVS

Prof. PhDr. Vladimír Karas, DrSc.

FTVS

Prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc.

1997

LF1

Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc.

LF3

Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

LFHK

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

FF

Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc.

FF

Prof. Dr. Adalbert J. Gail

PřF

Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc.

1996

LF3

Prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.

LFHK

Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Přemysl Beran, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Oldřich Fejfar, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Václav Kubišta, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Josef Loub, CSc.

PřF

Prof. Ing. František Marek, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Ing. František Sládeček, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Karel Hůrka, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc.

1995

LF3

Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.

LFP

Prof. MUDr. Vladimír Zavázal, DrSc.

LFHK

Prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc.

FF

Prof. PhDr. Přemysl Janota, CSc.

FF

Prof. PhDr. Vladimír Kašík, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Ota Dubský, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Milan Machovec, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Alois Jedlička

FF

Prof. PhDr. Ivan Lutterer, CSc.

FF

Prof. PhDr. Josef Polišenský, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.

PedF

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc.

FTVS

Prof. PhDr. Miroslav Choutka, DrSc.

1994

LF2

Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.

LF2

Prof. MUDr. Ivan Lesný, DrSc.

LF2

Prof. MUDr. Helena Lomíčková, DrSc.

LF2

Prof. MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc.

LF2

Prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.

LF2

Prof. MUDr. Zdeněk Vahala, DrSc.

FF

Prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc.

PřF

Prof. Ing. Jan Jeník, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Ota Oliva, CSc.

PřF

Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc.

PřF

Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc.

PřF

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc.

PřF

Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.

MFF

Prof. RNDr. Karel Drbohlav, DrSc.

PedF

Prof. RNDr. Miloš Lánský, CSc.
Poslední změna: 3. červen 2024 16:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám