Příloha č. 3 Statutu Univerzity Karlovy

Úplné znění Přílohy č. 3 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY - INSIGNIE

(obrázky nejsou součástí předpisu)

1. Pečetidlo pražské univerzity (uloženo v archivu Univerzity Karlovy)

Pečetidlo pražské univerzity bylo zhotoveno hned v počátcích pražského vysokého učení. V pečetním poli je vyobrazen klečící král český a římský, který podává oběma rukama svatému Václavovi složenou zakládací listinu s přivěšenou pečetí. Po stranách postav je vpravo erb krále římského, vlevo krále českého a pod korouhví se znamením svatováclavské orlice je písmeno W (Wenceslaus). Opis stříbrného pečetidla v perlovcích gotickou majuskulou:

"SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS"

Vlastní pečetidlo je stříbrná destička o průměru 60,5 mm a síle 1,5 mm, jež je usazena olověným podkladem tloušťky 1-2 mm na kruhovou ocelovou desku silnou 8,5 až 9 mm, jež přechází v osmihranný, na konci čtyřhranný čep se zaříznutými hranami. S tímto čepem, který pochází z mnohem pozdější doby, činí výška typáře 84,5 mm.

2. Rektorské žezlo

Rektorské žezlo zhotovil pražský zlatník Jan Tengler podle návrhu malíře Bedřicha Wachsmanna po roce 1882. Žezlo má korunu tvořenou koulí (symbolem universa) a křížem s broušeným ametystem uprostřed. Stříbrná zlacená hlavice je posázena šestnácti českými granáty. Kolem dříku v kartuších jsou čtyři oválné emailované znaky: český lev, slezská orlice, moravská orlice a znak univerzity z pečetního pole. Celková výška žezla je 131 cm.

3. Žezlo Katolické teologické fakulty

Žezlo zhotovil Jan Tengler v roce 1891. Hlavice žezla Katolické teologické fakulty má v koruně alegorii Víry, jež je představována stříbrnou soškou ženy, která drží kříž v pravici a knihu v levici. Hlavice je zdobena českými granáty. V kartuších jsou tři emailované štítky se symboly: kříž, archa Noemova a pták pelikán krmící mláďata vlastní krví (symbol eucharistie). Celková výška žezla je 122 cm.

4. Žezlo Husitské teologické fakulty

Žezlo Husitské teologické fakulty, podle návrhu J. Láska a M. Dandára, má korunu ve tvaru čtyř akantových lístků, podpírajících paténu se vztyčeným křížem. Na lůžku květu je vyryto "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS + FACULTAS THEOLOGIAE HUSSITICAE 1990". Uprostřed je liturgický kalich s vyrytými portréty sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv. Prokopa a Mistra Jana Husa. Hlavice je na biskupské berle skládající se ze tří částí. Žezlo je z nerezavějícího kovu a je celé pozlaceno. Celková výška žezla je 113,5 cm.

5. Žezlo Právnické fakulty

Žezlo zhotovil Jan Tengler po roce 1882. Hlavice žezla Právnické fakulty je ukončena v koruně symboly práva: zkříženými fasces s mečem uprostřed. Pod nimi v čele hlavice je štít s váhami Spravedlnosti. Celková výška žezla je 117 cm.

6. Žezlo lékařských fakult

Žezlo zhotovil Jan Tengler po roce 1882. Hlavice žezla lékařských fakult má korunu, již tvoří stříbrný věnec posázený 66 modrými tyrkysy. Uvnitř věnce je emblém lékařství: Aeskulapův kyj a had pijící z misky. Dvojité akantové listy pod věncem jsou zdobeny 23 drobnými českými granáty, které jsou rovněž na prstenci ukončujícím stonek žezla. Celková výška žezla je 123 cm.

7. Žezlo Farmaceutické fakulty

Žezlo je dílem Jozefa Soukupa z let 1982-1983. Hlavici žezla Farmaceutické fakulty tvoří v dolní části dvě kruhové intaglie z křišťálu, na čelní je obraz univerzitní pečeti, na druhé znak Hradce Králové, sídla fakulty. Po obvodu vodorovného disku nad nimi je vyryt nápis: "FACULTAS PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS". Na kónickém sloupku nad diskem je postaven jako koruna šestiúhelník, zdobený pěti kozákovskými heliotropy. Uvnitř šestiúhelníku je koule z brazilského křišťálu s rytým symbolem farmacie. Celková výška žezla je 137 cm.

8. Žezlo Filozofické fakulty

Žezlo zhotovil Jan Tengler po roce 1882. Hlavice žezla Filozofické fakulty má uprostřed sovu stojící na kouli jako symbol moudrosti, v koruně je symbol slunce – světla poznání a pravdy. Stříbrné žezlo bylo v roce 1976 restaurováno a znovu pozlaceno. Jeho celková výška je 116 cm.

9. Žezlo Přírodovědecké fakulty

Slohově secesní žezlo Přírodovědecké fakulty je dílem pražského zlatníka Aloise Tenglera z roku 1926. Líc hlavice žezla představuje sedící postavu Přírody, opírající se o glóbus. U nohou má čtyři knihy a křivuli, za sebou dalekohled. V pozadí je panorama Hradčan, kolem, při obvodu dvanáctiúhelníkové hlavice, šest znamení zvěrokruhu rytých z křišťálu. Terče pro znamení pokračují na rubu hlavice a jsou kryty lazurity. Ústředním motivem rubní strany hlavice je reliéf sovy stojící na knize. V koruně proti sobě klečí dvě postavy – akty muže a ženy. Mezi nimi vychází zlaté slunce, uprostřed nad jejich hlavami je dítě tvořící samostatný vrchol žezla. Je bohatě posázeno ametysty, chalcedony a karneoly na dříku, ve střední části granáty a citríny, v koruně ametysty, acháty a lapis lazuli. Celková výška žezla je 115,7 cm.

10. Žezlo Matematicko-fyzikální fakulty

Žezlo Matematicko-fyzikální fakulty navrhl Zdeněk Kolářský v roce 1979. Hlavici tvoří kovové pruty různě harmonicky na sebe vázané do geometrických tvarů. Uprostřed hlavice je zeměkoule s drahami oběžnic. V koruně nad stylizovanými plamínky je Möbiova páska, symbolizující nikdy nekončící matematické a fyzikální poznání. Dřík žezla je ukončen kotoučem s 15 rubíny a terčíkem s pečetí Univerzity Karlovy, na štítcích v dolní části hlavice jsou symboly fakultních oborů. Celá hlavice je posázena 56 rubíny a čtyřmi avanturiny ve tvaru mugle. Celková výška žezla je 123,5 cm.

11. Žezlo Pedagogické fakulty

Žezlo Pedagogické fakulty bylo zhotoveno ve 20. letech 20. století v dílně pražského zlatníka Heinricha Grünfelda, původně pro Přírodovědeckou fakultu Německé univerzity. Nad prstencem hlavice žezla vybíhají těla čtyř delfínů, tvořící základ koruny s dvanácti měsíčky, na kterých leží kniha jako podstavec sedící sovy. Prstenec koruny zdobený maskarony má po stranách osm topasů. Celková výška žezla je 114 cm.

12. Žezlo Fakulty tělesné výchovy a sportu

Autorem návrhu žezla Fakulty tělesné výchovy a sportu je sochař H. Novák a výrobcem národní podnik SAFINA. Žezlo bylo vyrobeno původně pro Institut tělesné výchovy a sportu, který byl v roce 1959 začleněn do Univerzity Karlovy. Hlavici a zároveň korunu žezla tvoří soška atleta - vítěze se vztyčenou pravicí a palmou vítězství v levé ruce. Žezlo je označeno „Sign. H. N. 54 z roku 1954“. Celková výška žezla je 117 cm.

13. Žezlo Fakulty humanitních studií

Autorem návrhu žezla Fakulty humanitních studií je Václav Sokol. Žezlo je dřevěné s kovovými doplňky. Dřík žezla je z leštěného švestkového dřeva tmavě hnědé barvy a je po celé délce ze čtyř stran lehce profilovaný se zaoblenými hranami. Hlavice je vyřezána z jednoho kusu voskem ošetřeného lipového dřeva v přírodní barvě a tvoří jí pár dlaní, jež se prsty lehce dotýkají jablka, které je ozdobené stopkou s lístkem z pozlacené mosazi. Dřík je s hlavicí spojen 5,4 cm širokým „náramkem“ z pozlacené mosazi. Celková výška žezla je 103,5 cm.


14. Žezlo Fakulty sociálních věd

Žezlo Fakulty sociálních věd zhotovil Otmar Oliva v roce 2017 podle ideového návrhu Martina Potůčka. Hlavice žezla zobrazuje lidskou společnost reprezentovanou zeměkoulí spočívající v konečcích prstů lidské ruky. Pět prstů symbolizuje pět oborů pěstovaných na fakultě, celá ruka pak schopnost všech sociálních věd nahlížet lidskou společnost "jako na dlani". Žezlo je zhotoveno z postříbřeného hliníku a pozlaceného bronzu a osázeno drobnějšími drahými kameny a jedním mohutným kamenem lapis lazuli o průměru 8 cm v hlavici. Celková výška žezla je 135 cm.


15. Rektorská medaile

Autorem medaile je Otakar Španiel. Řetěz z 25 článků dvojnásobně provlékaného uzlu zhotovil pražský zlatník František Staněk. Na líci je obraz pečetního pole nejstaršího pečetidla - znak Univerzity Karlovy s opisem: "RECTOR MAGNIFICUS UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS". Na rubu trojlist (symbol pražské hradní stavební huti z poloviny 14. století), uvnitř hlavice starého rektorského žezla (kříž posazený na kouli), po stranách "AD 1348 - 1948". Na ploškách mezi trojlistem a opisem zkratky latinské pozdravné formule: "Q.F /F.F/Q.S" (Quod felix, faustum, fortunatumque sit. Nechť je to ke štěstí, zdaru a blahu.). Na rubu opis "UNIVERSITĚ KARLOVĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ" připomíná, že medaili darovalo Univerzitě Karlově ČVUT roku 1948. Medaile je vyražena ze zlata a její průměr je 70 mm.

16. Medaile akademických hodnostářů

Medaili zhotovil v roce 1959 Jiří Prádler. Na líci je obraz pečetního pole nejstaršího pečetidla - znak Univerzity Karlovy s opisem: "UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS + MCCCXLVIII +". Na rubu v čtyřobloučí se nachází československý státní znak z doby před rokem 1960 a při okraji symboly fakult lékařské, přírodovědecké, právnické, filozofické. Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 50 mm, Univerzita Karlova má 16 těchto medailí zavěšených na řetězech.

17. Medaile děkana Katolické teologické fakulty

Autorem medaile je Otakar Španiel a vznikla v roce 1950, kdy byla teologická fakulta vyloučena z Univerzity Karlovy. Na líci je obraz pečetního pole nejstaršího pečetidla – znak Univerzity Karlovy ve stejném provedení jako na rektorské medaili. Na rubu uprostřed je zkratka latinské pozdravné formule "Q.F.F.F.S." (Quod felix, faustum, fortunatumque sit) a v opise "ROMANA CATHOLICA FACULTAS S. THEOLOGIAE CYRILLO METHODIANA PRAGENSIS". Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 60 mm.

18. Medaile děkana Evangelické teologické fakulty

Medaile vznikla po roce 1950, kdy bylo Komenského jméno přiřčeno evangelické sekci bohosloví někdejší Husovy československé. evangelické fakulty, založené v roce 1919 mimo rámec Univerzity Karlovy. Na jejím líci je portrét Jana Amose Komenského. Opis zní "KOMENSKÉHO EVANGELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA x V PRAZE x". Na rubu ve věnci z vinných hroznů, listů, úponků a obilních klasů je kalich. Nad ním nápis "SAPERE AGERE LOQUI 1919". Po levé straně kalicha se nachází nápis "LEV.2.13" (verš ze starozákonní knihy Leviticus o řádu přípravné oběti), po pravé straně "MAR.9.49" (odvolání na evangelium sv. Marka, verš “Každý bude solen ohněm”) a opis: "VICIT AGNUS NOSTER x EUM SEQUAMUR". Průměr pečeti je 80 mm.

19. Medaile děkana Husitské teologické fakulty

Medaile vznikla v roce 1950 po oddělení sekce československého (husitského) bohosloví z někdejší Husovy československé evangelické fakulty a jejím autorem je J. Novák. Na jejím líci se nachází symbol kříže a kalicha (ideograf církve Československé husitské), dole je stužka s nápisem "DOKONČIT ČESKOU REFORMACI" (citát ze sněmovního referátu prof. Karla Statečného, který byl pronesen na 1. sněmu CČSH 1924). Na rubu je idealizovaná podobizna Mistra Jana Husa a opis "HUSOVA ČESKOSLOVENSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA V PRAZE 1950". Průměr medaile ze zlaceného stříbra je 60 mm. Články řetězu tvoří stylizované lipové listy.


Poslední změna: 23. červenec 2018 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám