Opatření kvestora

Seznam opatření kvestora UK (účinných od 14. 3. 2001)


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.2023

Číslo

Název

Účinnost

Odbor

1/2023

Změna opatření kvestora č. 4/2021 – Systematické roční hodnocení zaměstnanců na ROZRUK

Úplné znění opatření kvestora č. 4/2021 ve znění OQ č. 1/2023

1. 2. 2023

Pers. odbor

2/2023

Provozní řád areálu Karolina Univerzity Karlovy

1. 3. 2023

SBZ, BO

3/2023

Změna Dislokačního opatření v objektech Univerzity Karlovy č. 3/2021

Příloha č. 1

Příloha č. 2

1. 4. 2023

PO

4/2023

Změna opatření kvestora č. 2/2022 – Zásady provozu a využívání výcvikových středisek Univerzity Karlovy

Opatření kvestora č. 2/2022 ve znění opatření kvestora č. 4/2023-ÚPLNÉ ZNĚNÍ

1. 7. 2023

SBZ

5/2023

Rozhodovací, schvalovací a podepisovací kompetence v rámci veřejných zakázek malého rozsahu

1. 7. 2023

OVZ

6/2023

Výkon práce na dálku na rektorátu Univerzity Karlovy a na dalších součástech Univerzity Karlovy, jejichž ředitelé nebyli pověřeni jednáním v pracovněprávních věcech za univerzitu

1. 10. 2023

PaM

7/2023

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací, mzdových a rozpočtových agend roku 2023 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení majetkové inventarizace SBZ za rok 2023

20. 10. 2023

EPMO, SBZ

8/2023

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař

ZRUŠENO, Opatřením kvestora č. 1/2024

1. 1. 2024

SBZ

2022

Číslo

Název

Účinnost

Odbor

1/2022

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 8/2022

1. 5. 2022

SBZ

2/2022

Zásady provozu a využívání výcvikových středisek Univerzity Karlovy

Příloha změněna OQ č. 4/2023

Opatření kvestora č. 2/2022 ve znění opatření kvestora č. 4/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

1. 5. 2022

SBZ

3/2022

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK na školkovné

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2022

20. 5. 2022

EO

4/2022

Změna Opatření kvestorky č. 7/2018 – Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách


1. 7. 2022

EO

5/2022

Zrušení opatření kvestora a kvestorky č. 13/2018, 6/2019, 11/2020, 2/2021, 3/2015, 1/ 2018, 4/2019 a 6/2020 z důvodu neaktuálnosti.

1. 7. 2022

PO

6/2022

Příspěvky ze sociálního fondu

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 9/2022

1. 8. 2022

EO

7/2022

Práce z domova

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2023

1. 10. 2022

Person. odbor

8/2022

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 10/2022

1. 9. 2022

SBZ

9/2022

Příspěvky ze sociálního fondu

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 13/2022

1. 10. 2022

EO

10/2022

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař

1. 1. 2023

SBZ

11/2022

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2022 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2022

12. 10. 2022

EO

12/2022

Změna opatření kvestorky č. 1/2019 - O úpravě procesů při zařazení nově pořízeného majetku do evidence a procesů při vyřazení majetku z evidence na rektorátu Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem

Opatření kvestorky č. 1/2019 ve znění Opatření kvestora č. 12/2022 ÚPLNÉ ZNĚNÍ


1. 1. 2023

EO

13/2022

Příspěvky ze sociálního fondu

PŘÍLOHA č. 1: Žádost PP a ŽP

PŘÍLOHA č. 2: Žádost školkovné

PŘÍLOHA č. 3: Žádost úroky z úvěru

PŘÍLOHA č. 4: OQ 13/2022 Příspěvky ze sociálního fondu

PŘÍLOHA č. 5: OR 8/2022 Příspěvky ze sociálního fondu1.1.2023

EO


2020

Číslo

Účinnost

Gestor

13/2020

Stanovení výše příspěvku ze sociálních fondů - příspěvek na školkovné na kalendářní rok 2021 a kalendářní rok 2022

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 13/2022

1. 1. 2021

EO

12/2020

Preventivní epidemiologická a karanténní opatření na Kolejích a menzách UK

19. 10. 2020

KaM

11/2020

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2020 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2020 (pdf) / (doc)

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

1. 10. 2020

EO

10/2020

Alternativní pracovní úvazky pro výkon činnosti v centrálně administrovaných projektech (tzv. „vnořené pracovní úvazky“).

1. 7. 2020

Pers. odbor

9/2020

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 1/2022

1. 7. 2020

SBZ

8/2020

Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy

1. 8. 2020

ÚDAUK

7/2020

Změna Opatření kvestora č. 3/2020 - Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 9/2020

15. 5. 2020

SBZ

6/2020

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2019 a 2020 do 31. prosince 2020

ZRUŠENO nahrazeno Opatřením kvestora č. 5/2022

15. 6. 2020

Pers. odbor

5/2020

Dislokační opatření v objektu koleje Arnošta z Pardubic, Voršilská 144/1, Praha 1, pro potřeby Kolejí a menz, Ústavu jazykové a odborné přípravy, Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd


Příloha č. 1 - 1. P.P.

Příloha č. 2 - 1. N.P.

Příloha č. 3 - 2. N.P.

Příloha č. 4 - 3. N.P.

Příloha č. 5 - 4. N.P.

Příloha č. 6 - 5. N.P.

Příloha č. 7 - 6. N.P.


1. 5. 2020

PO

4/2020

Práce z domova

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 7/2022

1. 5. 2020

Pers. odbor

3/2020

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař

ZRUŠENO opatřením kvestora č. 9/2020

1. 5. 2020

SBZ

2/2020

Poskytování dnů osobního rozvoje na rektorátu UK a na některých dalších součástech

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 2/2024

15. 1. 2020

Pers. odbor

1/2020

Opatření kvestora o pružném rozvržení pracovní doby

15. 1. 2020

Pers. odbor


2019

Číslo

Účinnost

Gestor*

6/2019

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2019 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2019

.doc

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

1.10.2019

EO

5/2019

Poskytování dnů zdravotního volna na rektorátu UK a na některých dalších součástech

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 2/2020

1. 9. 2019

Pers. odbor

4/2019

Stanovení výše příspěvku ze sociálních fondů - příspěvek na školkovné na kalendářní rok 2019 a kalendářní rok 2020

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

16. 8. 2019

EO

3/2019

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK na školkovné

Příloha č.1 - Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na školkovné

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 3/2022

16. 8. 2019

EO2/2019

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2022

6. 5. 2019

EO

1/2019

O úpravě procesů při zařazení nově pořízeného majetku do evidence a procesů při vyřazení majetku z evidence na rektorátu Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem

ZMĚNĚNO Opatřením kvestora č. 12/2022

Opatření kvestorky č. 1/2019 ve znění Opatření kvestora č. 12/2022 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

18. 1. 2019

EO


2018

Číslo

Účinnost

Gestor*

15/2018

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 3/2020

1. 5. 2019

SBZ

14/2018

Dislokační opatření v objektech Univerzity Karlovy

12. 11. 2018

PO

13/2018

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2018 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2018

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

26. 10. 2018

EO

12/2018

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

19. 10 2018

EO

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2019

11/2018

Pružná pracovní doba

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2020

1. 10. 2018

Pers. odbor

10/2018

Projednávání škod vzniklých na rektorátu a dalších součástech Univerzity Karlovy

1. 11. 2018

PO

9/2018

Pravidla administrace interní pošty na rektorátu UK

Příloha č. - Získání elektronického podpisu

1. 1. 2019

OSS

8/2018

Zrušení některých opatření kvestora, resp. kvestorky

1. 9. 2018

EO

Pers. odbor

7/2018

Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách - ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách

ZMĚNĚNO Opatřením kvestora č. 4/2022


Příloha č. 1 - Návrh na zahraniční pracovní cestu

Příloha č. 2 - Návrh na tuzemskou pracovní cestu

Příloha č. 3 - Vyúčtování

Příloha č. 4 - Čerpání poskytnuté zálohy

1. 8. 2018

EO

6/2018

Stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou

1. 8. 2018

EO

5/2018

Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na rektorátě a dalších

1. 8. 2018

EO

4/2018

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových v

1. 8. 2018

EO

3/2018

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástec

1. 8. 2018

EO

2/2018

Provoz Centrální spisovny Rektorátu Univerzity Karlovy

1. 3. 2018

OSS

1/2018

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru. Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

1. 5. 2018

SBZ


2017

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

8/2017

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2017 nana rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2017

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

18. 10. 2017

EO

7/2017

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2022

1. 1. 2018

EO

6/2017

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2017 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018

20. 6. 2017

EO

4/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na některých dalších součástech a na rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2022

1. 7. 2017

EO

3/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na Centru Krystal UK

1. 7. 2017

EO

2/2017

Dislokační opatření v objektu Centra Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústavu jazykové a odborné přípravy

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 6. 2017

PO

1/2017

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2017

SBZ


2016

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

9/2016

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem, SBZ a Centru Krystal

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018.

1. 5. 2017

EO

8/2016

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2016 na rektorátěUniverzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2016.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

31. 10. 2016

EO

7/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2016 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

12. 7. 2016

EO

6/2016

25/2001 Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č.tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 4/2018.

28. 6. 2016

EO


5/2016

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2016 do 31. prosince 2016

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 6. 2016

Pers. odbor

4/2016

Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 7/2018.

1. 5. 2016

EO

3/2016

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2016

SBZ

2/2016

Provoz ve výcvikových střediscích SBZ UK

ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 2/2022

1. 2. 2016

SBZ

1/2016

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 3. 2016

PO


2015

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

25/2015

Povinná specifikace evidenčního čísla vystaveného daňového dokladu v rámci univerzity

1. 1. 2016

EO

24/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Fakulty sociálních věd

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 1. 2016

PO

23/2015

Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na rektorátě a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze, jejichž ředitelům není svěřena správa majetku. ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 5/2018.

EO


22/2015

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na některých dalších součástech a na rektorátě UK

Formulář žádosti o příspěvek k penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) a životnímu pojištění

20/2015

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2015 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2015.

23. 10. 2015

EO

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018

19/2015

Kouření na pracovišti

22. 9. 2015

SBZ

18/2015

Dislokační opatření v Archivním a depozitním středisku Lešetice pro potřeby Fakulty sociálních věd

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 9. 2015

PO

17/2015

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2015 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze dne 18. 8. 2015

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

18. 8. 2015

EO

16/2015

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

21. 7. 2015

EO

15/2015

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2015 do 31. prosince 2015

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 8. 2015

Pers. odbor

14/2015

Projednávání škod vzniklých na rektorátu a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 10/2018

17. 4. 2015

PO

11/2015

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2015 do 31. prosince 2015

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2015

SBZ

10/2015

Výkon spisové služby na Rektorátě UK

1. 4. 2015

OSS

9/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín, pro potřeby Centra pro otázky životního prostředí

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

23. 2. 2015

PO

8/2015

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice, pro potřeby Fakulty humanitních studií

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

23. 2. 2015

PO

7/2015

Dislokační opatření v objektu "Buqoy", Celetná 562/20, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních věd

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřenim kvestorky č. 14/2018.

23. 2. 2015

PO

6/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Filozofické fakulty

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

23. 2. 2015

PO

5/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních věd

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

23. 2. 2015

PO

4/2015

Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy v Praze

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 8/2020.

13. 2. 2015

ÚDAUK

3/2015

Opatření kvestorky o zrušení opatření kvestora vydan ého dne 4. 5. 2001 k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ZRUŠENO Opatřením kvestora č. 5/2022

9. 2. 2015

OVZ

2/2015

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rekotra č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 6/2016.

1/2015

Vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 16/2015.


2012

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

11/2012

Dodatek č. 1 k opatření kvestora č. 6/2011 - Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2015.


Příloha č. 1 - Objednávka

Příloha č. 2 - úplné znění Opatření kvestora č. 6/2011 ve znění opatření kvestora č. 11/2012

10/2012

Změna opatření kvestora č. 9/2012 k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

15. 11. 2012

EO

9/2012

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

17. 10. 2012

EO

7/2012

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 8/2018.

24. 8. 2012

EO

6/2012

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 8. 2012 / 1. 9. 2012

PO

5/2012

Dislokační  opatření  v objektu Kolejí a menz Albertov 7/3a, Praha 2

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 8. 2012

PO

4/2012

Dislokační  opatření  v objektu Fakulty tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

1. 8. 2012

PO

3/2012

Dislokační  opatření  v Archivním a depozitním středisku Lešetice č.p. 60

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2018.

15. 6. 2012

PO

2/2012

Povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2012 do 31. 12. 2012

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1.5.2012

Pers. odbor

1/2012

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích Univerzity Karlovy v Praze a cen vstupného a pronájmů sportovišť v SC UK

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2012

SBZ


2011

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

6/2011

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2015.

5/2011

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2011 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2011.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

4. 11. 2011

EO

4/2011

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

31. 8. 2011

EO

3/2011

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

29. 7. 2011

EO

2/2011

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

Pers. odbor

1/2011

Stanovení podrobností oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2011.


2010

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

8/2010

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2010

SBZ

7/2010

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

14. 10. 2010

EO

6/2010

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 14/2017.

1. 7. 2010

PO

5/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondůvedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

31. 8. 2010

EO

4/2010

Metodika alokace skutečných způsobilých nepřímých nákladů

(novelizováno Dodatkem č. 1 - Opatření kvestora č. 3/2011 )

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

18. 5. 2010

EO

3/2010

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2010 do 31.12.2010

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

Pers. odbor

2/2010

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a  pronájmů sportovišť ve Sportovním centru UK

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

1. 5. 2010

SBZ

1/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

Příloha: Formulář žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 7/2017.

25. 1. 2010

2004

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

9/2004

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2004 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

2. 12. 2004

EO

2/2004

Ke stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 6/2018.

15. 3. 2004

EO2002

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

1/2002

Pokladní operace na pracovištích rektorátu

18. 1. 2002

EO

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 2/2019


2001


Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

4/2001

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2001 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

23. 11. 2001

EO

Opatření k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb.

O zadávání veřejných zakázek v platném znění

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 3/2015.

1764/2001/II

Postup při uplatňování DPH v roce 2001

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018

24. 4. 2001

EO

1293/2001II

Stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 8/2018.

14. 3. 2001

EO

1292/2001/II

Stanovení limitu pokladního zůstatku (Pokladního limitu)

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018.

14. 3. 2001

EO

1291/2001/II

Provádění inventury pokladní hotovosti

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018.

14. 3. 2001

EO


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky


Přihlášení k odběru novinek


Chcete dostávat do e-mailu informace o nově zveřejněných opatřeních rektora, kvestora a některých dalších aktualitách v předpisech?

Pak pošlete, prosím, svůj e-mail na .


Pro přihlášení se k odběru RSS feedu informujícího o nově vystavených opatřeních kvestora použijte prosím nasledující odkaz: RSS Feed - Opatření kvestora


Poslední změna: 29. duben 2024 12:33 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám