Opatření kvestorky č. 2/2017

Název:

Dislokační opatření v objektu Centra Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústavu jazykové a odborné přípravy

Účinnost:

1. června 2017


Dislokační opatření v objektu Centra Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústavu jazykové a odborné přípravy

I.

Ústavu jazykové a odborné přípravy přiděluji do užívání nebytové prostory v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží administrativního a výukového bloku C a v 1. nadzemním podlaží bloku B objektu Centra Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Vokovice, uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření.


II.

Ve věcech souvisejících s řádnou správou objektu podle bodu I. jedná v rozsahu čl. 50 statutu Univerzity Karlovy kvestorka, jeho správu zajišťuje prostřednictvím Správy budov a zařízení.


III.

V přidělených prostorách zajistí Ústav jazykové a odborné přípravy dodržování předpisů o požární ochraně, ochraně zdraví při práci a předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení.


IV.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2017
Příloha:


  1. seznam nebytových prostor - místností - příloha 1

  2. výkresová dokumentace:


V Praze dne 23. 5. 2017


Ing. Miroslava Oliveriusová

kvestorka Univerzity Karlovy

.pdf ke stažení

                                                                                       


          
                                                                                                                                            
Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám