Rada pro rovné příležitosti UK

Jedním z prvních kroků v rámci Plánu rovných příležitostí bylo vytvoření Rady pro rovné příležitosti. Rada je zřízena Opatřením rektora č. 31/2022 Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a je poradním orgánem rektorky a příslušného prorektora či prorektorky nebo člena či členky kolegia rektorky, jenž má svěřenu agendu rovných příležitostí. Působností Rady je zejména poskytování stanovisek, doporučení a zpětné vazby v oblasti rovných příležitostí a zprostředkovávání informací mezi rektorkou, rektorátem UK a jednotlivými fakultami a dalšími součástmi. Rada nemá žádné výkonné pravomoci.


Rada zasedá minimálně třikrát ročně. V mezidobí se podílí na různých aktivitách, které souvisí s problematikou rovných příležitostí (například organizace osvětových akcí), nebo nabízí odbornou zpětnou vazbu formou připomínkování vnitrouniverzitních dokumentů. V rámci Rady vznikají pracovní skupiny, které se věnují konkrétním tématům v rámci agendy rovných příležitostí.


Rada má minimálně sedmnáct členek a členů, které jmenuje rektorka především z kandidátek a kandidátů, které mohou navrhnout fakulty a další součásti (dále jen „fakulty“). Každá fakulta může navrhnout rektorce jednoho kandidáta či kandidátku. Jednoho člena či členku Rady jmenuje rektorka na návrh Akademického senátu UK.


Členky a členové Rady pro rovné příležitosti UK


doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

předsedkyně Rady pro rovné příležitosti

Pedagogická fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem


Ing. Luděk Knorr

Katolická teologická fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Husitská teologická fakulta

email:JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Právnická fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

1. lékařská fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

MUDr. Eva Fürstová

2. lékařská fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

3. lékařská fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Michaela Kulišová

Lékařská fakulta v Plzni

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

email:PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

Filozofická fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Ondřej Švarc

Přírodovědecká fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.

Fakulta sociálních věd

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

Faakulta tělesné výchovy a sportu

email:PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Fakulta humanitních studií

email:doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE)

email:PhDr. Marek Brčák, Ph.D.

Ústav dějin UK a Archiv UK

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

Centrum pro teoretická studia

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

RNDr. Jana Dlouhá, CSc.

Centrum pro otázky životního prostředí

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

Ústav Jazykové a odborné přípravy

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostem

Mgr. Tomáš Konečný

Akademický senát UK

email:

profesní profil, specializace a vztah k rovným příležitostemStálí hosté

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - rektorka UK

Ing. Lenka Henebergová - členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. - ombudsmanka UK

Mgr. Zuzana Poláková - vedoucí odboru UK Point

Mgr. Adéla Jiroudková - vedoucí odboru pro vědu a výzkumTajemnice Rady pro rovné příležitosti UK


Mgr. Iveta Bayerová

Koordinátorka agendy rovných příležitostí na Univerzitě Karlově, UK Point

email:
Zasedání Rady pro rovné příležitosti


27.9.2023

5. zasedání

21.6.2023

4. zasedání

21.3.2023

3. zasedání

14.12.2022

2. zasedání

zápis z 2. jednání RRP

13.10.2022

1. zasedání

zápis z 1. jednání RRPAktivity Rady pro rovné příležitostiMapování aktuální situace oblasti rovných příležitostí na jednotlivých fakultách a součástech

Po prvním zasedání Rady pro rovné příležitosti proběhlo dotazníkové šetření na všech fakultách a součástech, zaměřené na mapování aktuální situace agendy rovných příležitostí. Součástí šetření bylo i zjišťování potřeb a priorit na straně fakult a součástí, na jehož základě budou konkretizovány další aktivity Rady.


Připomínkování vnitrouniverzitních dokumentů z hlediska rovných příležitostí

Členky a členové Rady pro rovné příležitosti se zapojili do připomínkování některých vnitrouniverzitních dokumentů:


  • Dotazník studentského šetření na UK

  • Řád pro zajišťování zpětné vazby UK


Osvětové akce

Rada pro rovné příležitosti spolu s UK Pointem uspořádala oslavy Mezinárodního dne žen a Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Členové a členky Rady navrhli ze svých fakult a součástí vědkyně, které pochází ze zahraničí, a nyní působí na Univerzitě Karlově, které by se mohly zúčastnit diskuse o postavení žen ze zahraničí v českém prostředí. Kromě samotné akce s názvem International Women´s Day in Science at CU, která se uskutečnila 8. března v Kampusu Hybernská a které se zúčastnilo 20 diskutujících vědkyň z různých zemí světa, vyšel i samostatný článek o zahraničních ženách na UK.


Poslední změna: 19. březen 2024 16:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám