JUDr. Daniel Bartoň, Ph.D.

Evangelická teologická fakulta


  • Pozice: odborný asistent na katedře sociální práce

  • Vzdělání: Právo a právní věda (Mgr., PF UK), Veřejné právo I (Ph.D., PF UK), Evropské právo (JUDr., PF UK), Teologie křesťanských tradic (Bc., ETF UK), International Law (LL.M., University of Cambridge)

  • Předseda disciplinární komise ETF UK, ve své akademické práci se zabývá náboženskou svobodou, ženskými právy, sexuálním násilím a oběťmi trestné činnosti.

  • „Ve své advokátní praxi zastupuji zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti a oběti diskriminace. Jsem členem Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.“

Poslední změna: 17. březen 2023 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám