Důležité odkazy a zdroje informacíZdroje informací

  • NKC - Národní kontaktní centrum Gender a věda

  • Unisafe - mezinárodní výzkumný projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí (GPN) specificky v univerzitním a výzkumném prostředí a promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor, za ČR v něm pracuje Sociologický ústav AV ČR

  • Horizont Evropa - informace k genderové rovnosti v evropském výzkumu a inovacích a podmínkám pro účast v Horizontu Evropa

  • She figures - aktuální statistiky k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru zpracovené Evropskou komisí

  • Standardy genderového auditu - Úřad vlády ČR
Poslední změna: 18. březen 2024 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám