Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

Ústav Jazykové a odborné přípravy


  • Pozice: zástupkyně ředitelky pro studium

  • Vzdělání: filologie (Ph.D., FF UK)

  • Oborové zaměření: problematika českého jazyka jako cizího jazyka, analýza žákovského jazyka, otázky jazykové akvizice a lingvodidaktická specifika výuky češtiny pro nerodilé mluvčí

  • Členka Akademického senátu UK

  • „V souvislosti s cizojazyčnými studujícími i s ohledem na kombinované zaměstnanecké týmy, se kterými pracuji, jsou pro mě rovné příležitosti, otázky bariér, genderové vyváženosti a interkulturní komunikace tématy stálými a všudypřítomnými. Velmi oceňuji vznik Rady pro rovné příležitosti na UK jako poradního orgánu, jenž formuluje doporučení, zprostředkovává informace, poskytuje diskuzní platformu a v neposlední řadě nabízí možnosti sdílení dobré praxe. Pevně věřím, že její působení pozitivně ovlivní klima univerzitního prostředí.“


Poslední změna: 13. duben 2023 12:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám