Mgr. Tomáš Konečný

Akademický senát UK


  • Pozice: bývalý člen akademického senátu UK, pracovník UK Pointu

  • Vzdělání: historie (FF ZČU, FF UK)

  • Oborové zaměření: dějiny vědy a techniky, proměny akademické kultury a forem vědecké komunikace

  • Člen AS UK v letech 2020 – 2023 a spjatých poradních a pracovních orgánů, externí konzultant v případech posuzování etického jednání ve vědě a při zpracování stanovisek v legislativním procesu.

  • „Agenda rovných příležitostí se v řadě případů protíná s otázkami, jimiž se odborně či pracovně zabývám. Tvořila jádro mého působení v akademické samosprávě, zejména v oblastech podpory studentů s handicapem či v tíživé sociální situaci. Souvisejícím otázkám se věnuji rovněž v občanském životě.“
Poslední změna: 17. březen 2023 09:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám