Ceny udělované studentům

Ceny určené studentům Univerzity Karlovy se dělí na tři skupiny – rektorské ceny, fakultní ceny a ceny udělované vnějšími subjekty. Mezi nejvýznamnější ceny, udělované Univerzitou Karlovou patří Bolzanova cena, Cena rektora a Mimořádná cena rektora.


Prestižní Bolzanovu cenu jsou odměňováni studenti za mimořádně objevné práce vzniklé během studia. Cena se uděluje ve třech kategoriích – v kategorii společenskovědní, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.Cena rektora je určena nejlepším absolventům bakalářského a magisterského studia a každoročně ji může získat jeden z absolventů lékařských programů (Cena prof. MUDr. Karla Weignera), společenskovědních programů (Cena prof. JUDr. Karla Engliše), přírodovědných programů (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), teologických programů (Cena Josefa Dobrovského) a učitelského studia (Cena prof. PhDr. Václava Příhody).


Mimořádnou cenu rektora, která se uděluje příležitostně, jsou oceňování studenti za činy mimořádné statečnosti, či vynikající výsledky na poli vědy, kultury, umění nebo sportu. S udílením každé z cen je spojena peněžitá odměna.


Studenti mohou získat řadu dalších ocenění na jednotlivých fakultách Univerzity Karlovy, která udělují přímo děkané fakult nebo nadační fondy.


Univerzita Karlova také navrhuje své studenty k ocenění vnějším subjektům, studenti mohou být vyznamenáni udělením Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy a Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy je udělována vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Návrh pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení jeho studia. Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokážou výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.
Poslední změna: 26. listopad 2019 16:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám