Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy


účinnost od 31. 7. 2018


Cena se uděluje vynikajícím studentům či absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se cena uděluje studentovi nebo absolventovi za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.


Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 50.000,- Kč.


Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 cen.


Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta v listinné i v elektronické podobě nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.


Statut ceny je zveřejněn na adrese: http://www.msmt.cz


Cena ministra školství pro rok 2023

Bakalářský studijní program:

MFF

Bc. Samuel Jankových

Magisterský studijní program:

PřF

Mgr. Jan Faltejsek

Doktorský studijní program:

3. LF

MUDr. MgA. Pavla Tichá, Ph.D.

Čestné uznání za dizertační práci:

PedF

Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.


Ceny byly předány 20. 11. 2023 v Lichtenštejnském paláci.


Cena ministra školství pro rok 2022

Doktorský studijní program:

MFF

RNDr. Lenka Kubíčková, Ph.D.

Mimořádný čin:

2. LF

MUDr. Vyacheslav Grebenyuk

3. LF

Anna Krejčová


Ceny byly předány 12. 12. 2022 v Senátu.Cena ministra školství pro rok 2021

Doktorský studijní program:

PřF

Mgr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Mimořádný čin:

3. LF

MUDr. Markéta Malecová


Z důvodů epidemické situace bylo slavnostní předávání cen v Senátu zrušeno.Cena MŠMT za mimořádné činy studentů během pandemie Covid-19 - r. 2020

3. LF

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra

FF

Kateřina Holubová


Ceny uděleny u příležitosti 17. 11. 2020, vzhledem k současné situaci neproběhlo slavnostní předávání cen v Senátu.


Cena ministra školství pro rok 2018

Bakalářský studijní program:

3. LF

Klára Šerých

Magisterský studijní program:

3.LF

Eliška Selingerová


Ceny předány na MŠMT v listopadu 2018


Cena ministra školství pro rok 2017

Bakalářský studijní program:

FF

Bc. Barbora Vacková

PřF

Bc. Jasna Simonová

Magisterský studijní program:

3.LF

MUDr. Karel Kieslich

Doktorský studijní program:

MFF

Mgr. Matej Moravčík, Mgr. Martin Schmid

Mimořádný čin:

LF v Plzni

Jáchym Weisner


Ceny předány na MŠMT 29. listopadu 2017


Cena ministra školství pro rok 2016

FSV

Bc. Jakub Rybák

1.LF

MUDr. Jan Hanzelka

MFF

RNDr. Helena Reichlová, Ph.D.

3.LF

Lukáš Malý


Ceny byly předány na MŠMT v listopadu 2016


Cena ministra školství pro rok 2015

PřF

Bc. Eva Martínková

3.LF

Bc. Jana Smrčková

3.LF

Julius Lukeš

MFF

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.


Ceny byly předány na MŠMT 1.12.2015


Cena ministra školství pro rok 2014

FF

Bc. Barbora Kukrechtová

PřF

RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.


Ceny byly předány v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského 18.11.2014


Poslední změna: 5. březen 2024 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám