Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.


Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele.


Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.


Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30.5. rektorátu Univerzity Karlovy.


Statut ceny je zveřejněn na adrese: www.hlavkovanadace.cz.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2018

PF

JUDr. Anežka Janoušková

FF

Mgr. Dorotea Wollnerová

PedF

Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D.

FSV

Mgr. Miroslav Palanský, M.A.

1.LF

MUDr. Hana Kolářová, Ph.D.

2.LF

MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.

3.LF

Kateřina Šubrtová

LF HK

MUDr. Václav Stejskal

FaF

PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D.

PřF

Mgr. Adam Emmer, Ph.D.

MFF

RNDr. Michael Greben, Ph.D.

FHS

Mgr. Karolína Šedivcová


Ceny předány na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v listopadu 2018


Cena Josefa Hlávky pro rok 2017

PF

JUDr. Martin Hobza, Ph.D.

FF

Mgr. Jiří Honzl

PedF

Mgr. Jakub Pivarč

FSV

Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.

1.LF

MUDr. Jana Mattová, Ph.D.

2.LF

MUDr. Michaela Kotrová, Ph.D.

3.LF

MUDr. Karel Kieslich

LF Plzeň

Mgr. Tereza Kubíková

FaF

PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.

PřF

Mgr. Vít Hubka

MFF

RNDr. Martin Balko, Ph.D.


Ceny předány na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic 16.11.2017.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2016

PF

Mgr. Ondřej Čech

FF

Mgr. Jiří Milička, Ph.D.

PedF

Mgr. Kateřina Pelcová

FSV

PhDr. Jana Votápková

1.LF

Ing. Kateřina Váňová, Ph.D.

2.LF

Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.

3.LF

Jakub Polách

LF Plzeň

Anna Králíčková

FaF

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

PřF

Mgr. Michal Mazur

FHS

Mgr. et Mgr. Martin Bojda


Ceny předány na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic  16.11.2016Cena Josefa Hlávky pro rok 2015

PF

Mgr. Daniela Němečková

FF

Mgr. Marián Lóži

PedF

Mgr. Klára Kochová

FSV

Mgr. Tomáš Samec

2.LF

Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.

3.LF

Matěj Patzelt

LFHK

František Saňák

FaF

Mgr. Barbora Školová

PřF

Mgr. Pavla Eliášová, roz. Chlubná, Ph.D.

MFF

Bc. Vojtěch Vorel

FTVS

Mgr. Jakub Holický

FHS

Mgr. Kateřina Singerová

HTF

Mgr. Kristýna Mlýnková


Ceny předány 16.11.2015 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic
Poslední změna: 11. duben 2019 12:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám