Rektorka

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


Rektorka stojí v čele Univerzity Karlovy a je jejím akademickým orgánem.


Rektorka jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se univerzity, s výjimkou těch, které zákon o vysokých školách dává do působnosti jiných orgánů univerzity nebo fakult. Rektorka zastupuje univerzitu navenek a je též zástupcem univerzity v České konferenci rektorů.


Rektorku jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky; funkční období rektora je čtyřleté.


E-mail:

Tel.:

224 491 900


Seznam rektorů Univerzity Karlovy od roku 1918Poslední změna: 15. červen 2023 09:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám