Ediční rada

Ediční rada univerzity je poradním orgánem rektora; má zpravidla sedm členů. Předsedou rady je rektor nebo rektorem pověřený prorektor. Tajemníkem rady je ředitel nakladatelství.


Členy rady jmenuje rektor ze zástupců hlavních vědních oborů pěstovaných na univerzitě, návrhy na jmenování předkládá ředitel nakladatelství na základě doporučení z jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity.


Předseda rady svolává její zasedání podle potřeby.


Předseda rady nejméně dvakrát za rok svolává rozšířené zasedání rady, na které pozve členy rady a zástupce fakult, popřípadě dalších součástí univerzity. Na tomto zasedání se zejména projednává návrh edičního plánu nakladatelství (dále jen ediční plán ) a výsledky činnosti a hospodaření nakladatelství.

Předseda

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.


Tajemník

Mgr. Petr Valo

ředitel nakladatelství Karolinum


Členové

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

PřF UK

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

PedF UK

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

MFF UK

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF UK

PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

FF UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

FF UK

prof. Ivana Noble, Ph.D

ETF UK

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

LF1 UK


Poslední změna: 19. únor 2024 08:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám