Historická komise

Historická komise univerzity je poradním orgánem rektora v otázkách univerzitních tradic a památkové péče. Její členy jmenuje rektor.

Předseda

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Členové

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

PhDr. Helena Koenigsmarková

ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

katedra teorie a dějin umění Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Karel Ksandr

generální ředitel Národního technického muzea

PhDr. Lubomír Sršeň

kurátor oddělení starších českých dějin Národního muzea

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK

doc. ak. mal. Ivan Špirk

katedra výtvarné výchovy PedF UK

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK, katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Ústav pro dějiny umění FF UK

Tajemnice

Bc. Věra Barnová


Poslední změna: 22. červen 2018 10:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám