Organizační oddělení

Sídlo

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


telefon: +420 224 491 251

e-mail:


vedoucí: Bc. Věra Barnová

zástupkyně vedoucí: Bc. Markéta Widimská


hotel:

technici:Karolinum a Konferenční centrum UK

Organizační oddělení zabezpečuje provoz historické části Karolina a Konferenčního centra UK a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity. Informace o obsazenosti prostor naleznete v rezervačním systému Karolina. Informační brožura v českém a anglickém jazyce, ve které najdete podrobný přehled sálů, audiovizuální techniky a možnosti pronájmu je umístěna na stánce Konferenční prostory. Komplexní představu o umístění sálů v rámci jednotlivých pater si můžete udělat díky interaktivní 3D prohlídce, která nabízí i popisky a funkci měření délek.

Cateringové služby zajišťuje univerzitní catering Culina Carolina.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Widimská

Výstavní prostory Křížové chodby

Výstavní síň v přízemí Karolina se nachází na 459 m2 Křížové chodby. Na výběr realizovaných projektů dohlíží univerzitní Historická komise, která schvaluje všechny předložené záměry. Významným organizátorem výstav je i přímo sama univerzita, která připravuje tematicky zaměřené výstavy věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí. Informace o aktuální výstavě naleznete na stránce Expozice UK.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Poláková


Stálá expozice Historie Univerzity Karlovy a prohlídky historické budovy Karolina

V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy. Podrobnosti a informace o otevírací době naleznete na stránce Expozice UK. Komentované prohlídky muzea a historické budovy Karolina pro skupiny je možné objednat na marketa.sedlmayerova@ruk.cuni.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sedlmayerová


Promoce a imatrikulace UK

Organizační oddělení zajišťuje organizaci imatrikulací a promocí ve Velké aule Karolina a v Promoční aule na Malostranském náměstí. Rozvrh aktuálně plánovaných termínů naleznete v kalendáři promocí v SIS. Fotografické služby během ceremoniálů zajišťuje smluvní partner firma Foto Real. V případě potřeby parkování pro handicapované hosty zašlete prosím žádost na email .

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sedlmayerová


Ubytovací zařízení RUK – Opitzův dům

Ubytování pro hosty UK je zajišťováno v univerzitním ubytovacím zařízení Opitzův dům (Celetná 14, Praha 1). Podrobné informace vč. poskytovaných služeb naleznete na stránce ubytování pro hosty UK. (Informace v anglickém jazyce pro zahraniční hosty na Charles University accommodation). Ubytovací zařízení Jinonice bylo k 1. 7. 2020 trvale uzavřeno.

Kontaktní osoba: Bc. Jana Jasanová


Organizační oddělení zabezečuje podmínky pro činnost Správní rady UK, Historické komise UK a Etické komise UK.

ZAMĚSTNANCI


Bc. Věra Barnová - vedoucí

Tel.: +420 224 491 249, +420 607 016 628

Místnost: 107

organizace akcí Kanceláře rektorky, protokol, personální a ekonomická agenda odd., tajemnice Historické komise UK


PhDr. Jan Kalivoda

Tel.: +420 221 619 742

překladatel do latinského jazyka


Mgr. Petra Mášová

tajemnice Etické komise UK


Klára Nierostková

Tel.: +420 224 491 251

Místnost: 106

organizace univerzitních akcí, přijetí zahraničních hostů, jmenovací dekrety, sklad dárkových předmětů, organizace Bc. promocí v Profesním domě na Malé Straně


Ing. Jana Poláková

Tel.: +420 224 491 326

Místnost: 106

správa výstavních prostor Křížové chodby, organizace udělení Dr.h.c., ekonomika a administrativa odd.


Bc. Markéta Widimská - zástupkyně vedoucí

Tel.: +420 224 491 700

Místnost: 107

využití Karolina a Konferenčního centra UK - rezervace, kalkulace, fakturace; Rezervační systém Karolina, udělování univerzitních medailí a ocenění


Karolinum


Taťána Dvořáčková

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

vedení úklidu Karolina, přípravy sálů a pohoštění


Jan Koubek

Tel.: +420 224 491 351, +420 601 339 098

Místnost: kustod, Karolinum

technik, provoz Konferenčního centra UK


Jonathan Peter Murch

Tel.: +420 224 491 356

Místnost: kancelář Karolinum

technik, provoz Karolina


Jan Royt

Tel.: +420 224 491 251

Místnost: 106

organizace promocí a imatrikulací UK; pedel rektorky; prohlídky historické budovy Karolina, provoz Karolina - opravy, příprava prostor; administrativa


Mgr. Markéta Sedlmayerová

Tel.: +420 224 491 388

Místnost: kancelář Karolinum

vedoucí historické budovy Karolina, administrace a organizace promocí a imatrikulací UK, prohlídky historické budovy Karolina, stálá expozice Historie UK, zápůjčky insignií, Správní rada UK


Vlasta Vidová

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, úklid Karolina


Vladimíra Žižková

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, úklid Karolina


Ubytovací zařízení Opitzův dům


Bc. Jana Jasanová

Tel.: +420 778 523 846

Místnost: recepce hotelu

správa ubytovacího zařízení RUK Opitzův dům, rezervace, fakturace


Ivana Kadlecová

Tel.: +420 224 491 256, +420 778 770 604

Místnost: hotel

pokojská v univerzitním hotelu Opitzův dům


Jiřina Ryslová

Tel.: +420 224 491 256, +420 778 770 604

Místnost: hotel

pokojská v univerzitním hotelu Opitzův důmPoslední změna: 25. duben 2024 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám