Organizační oddělení

Sídlo

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


telefon: +420 224 491 251

e-mail:


vedoucí: Bc. Věra Barnová

zástupkyně vedoucí: Mgr. Petra Mášová


hotel:

technici:Karolinum a Konferenční centrum UK

Organizační oddělení zabezpečuje provoz historické části Karolina a Konferenčního centra UK a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity. Informace o obsazenosti prostor naleznete v rezervačním systému Karolina. Informační brožura, ve které najdete podrobný přehled sálů, audiovizuální techniky a možnosti pronájmu je umístěna na stánce Konferenční prostory.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta WidimskáVýstavní prostory a stálá expozice Historie Univerzity Karlovy

Výstavní síň v přízemí Karolina se nachází na 459 m2 Křížové chodby. Na výběr realizovaných projektů dohlíží univerzitní Historická komise, která schvaluje všechny předložené záměry. Významným organizátorem výstav je i přímo sama univerzita, která připravuje tematicky zaměřené výstavy věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí. V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy. Informace o aktuálních výstavách a otevírací době naleznete na stránce Expozice UK.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Drabešová


Promoce a imatrikulace UK

Organizační oddělení zajišťuje organizaci imatrikulací a promocí ve Velké aule Karolina a v Promoční aule na Malostranském náměstí. Rozvrh aktuálně plánovaných termínů naleznete v kalendáři promocí v SIS. Fotografické služby během ceremoniálů zajišťuje smluvní partner firma Foto Real. V případě potřeby parkování pro handicapované hosty zašlete prosím žádost na email .

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sedlmayerová


Ubytovací zařízení RUK – Opitzův dům

Ubytování pro hosty UK je zajišťováno v univerzitním ubytovacím zařízení Opitzův dům (Celetná 14, Praha 1). Podrobné informace vč. poskytovaných služeb naleznete na stránce ubytování pro hosty UK. (Informace v anglickém jazyce pro zahraniční hosty na The Charles University accommodation.) Ubytovací zařízení Jinonice bylo k 1. 7. 2020 trvale uzavřeno.

Kontaktní osoba: Barbora Huberová, DiS.


Organizační oddělení zabezečuje podmínky pro činnost Správní rady UK, Historické komise UK a Etické komise UK.


ZAMĚSTNANCI


Bc. Věra Barnová - vedoucí

Tel.: +420 224 491 249, +420 607 016 628

Místnost: 107

Historická komise UK


Ing. Jana Drabešová

Tel.: +420 224 491 326

Místnost: 106

správa výstavních prostor Křížové chodby a stálé expozice Historie UK, ekonomika a administrativa odd.


Mgr. Petra Mášová - zástupkyně vedoucí

Tel.: +420 224 491 251

Místnost: 106

organizace univerzitních akcí, přijetí zahraničních hostů, udělení Dr.h.c., sklad dárkových předmětů, Rezervační systém Karolina, Etická komise UK


Bc. Markéta Widimská

Tel.: +420 224 491 700

Místnost: 107

využití Karolina a Konferenčního centra UK - rezervace, fakturace; Rezervační systém Karolina, udělování univerzitních medailí a ocenění


Karolinum


Taťána Dvořáčková

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

provoz Karolina – příprava sálů a pohoštění, zajištění úklidu


Jan Koubek

Tel.: +420 224 491 351, +420 601 339 098

Místnost: kustod, Karolinum

hlavní technik, provoz Konferenčního centra UK


Jonathan Peter Murch

Tel.: +420 224 491 356

Místnost: kustod, Karolinum

technik, provoz Konferenčního centra UK


Jiřina Ryslová

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, zajištění úklidu, pokojská v univerzitním hotelu


Mgr. Markéta Sedlmayerová

Tel.: +420 224 491 388

Místnost: kancelář Karolinum

vedoucí historické budovy Karolina, administrace a organizace promocí a imatrikulací UK, prohlídky historické budovy Karolina, Správní rada UK


Josef Šebek

Tel.: +420 224 491 474

Místnost: kancelář Karolinum

pedel rektora; organizace promocí a imatrikulací UK; zámkový a bezpečnostní systém Karolina; provoz Karolina - opravy, příprava prostor; administrativa


Vlasta Vidová

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, zajištění úklidu, pokojská v univerzitním hotelu


Ubytovací zařízení RUK


Barbora Huberová, DiS.

Tel.: +420 778 523 846

Místnost: recepce hotelu

ubytovací zařízení RUK Opitzův dům


Olena Hubynets

Tel.: +420 224 491 256, +420 778 770 604

Místnost: hotel

hlavní pokojská v univerzitním hotelu
PhDr. Jan Kalivoda

Tel.: +420 221 619 742

překladatel do latinského jazyka


Věra Barnová

DPČ

šatna Karolina


Mgr. Veronika Bínová

Místnost: 106

ubytovací zařízení RUK Opitzův dům a Jinonice, jmenovací dekrety, udělení Dr.h.c.


Danuše Ciprianová

DPČ

kustodka ve stálé expozici Historie UK


Alena Dovrtělová

DPČ

šatna Karolina


Irinka Nešev

DPČ

šatna Karolina


Blanka Poláková

DPČ

Místnost: 106

organizace univerzitních akcí, sklad dárkových předmětů


Ing. Karel Posejpal

DPČ

šatna Karolina


Richard Šírek

DPČ

šatna


Ing. František Trachta

DPČ

pedel rektora; organizace promocí a imatrikulací UK; šatna Karolina


Blanka Vorlíková

DPČ

organizace Bc. promocí v Profesním domě na Malé StraněPoslední změna: 15. červen 2021 10:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám