Organizační oddělení

Sídlo

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


telefon: +420 224 491 251

e-mail:


vedoucí: Bc. Věra Barnová

zástupkyně vedoucí: Bc. Markéta Widimská


hotel:

technici:Karolinum a Konferenční centrum UK

Organizační oddělení zabezpečuje provoz historické části Karolina a Konferenčního centra UK a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity. Informace o obsazenosti prostor naleznete v rezervačním systému Karolina. Informační brožura v českém a anglickém jazyce, ve které najdete podrobný přehled sálů, audiovizuální techniky a možnosti pronájmu je umístěna na stánce Konferenční prostory. Komplexní představu o umístění sálů v rámci jednotlivých pater si můžete udělat díky interaktivní 3D prohlídce, která nabízí i popisky a funkci měření délek.

Cateringové služby zajišťuje univerzitní catering Culina Carolina.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Widimská

Výstavní prostory Křížové chodby

Výstavní síň v přízemí Karolina se nachází na 459 m2 Křížové chodby. Na výběr realizovaných projektů dohlíží univerzitní Historická komise, která schvaluje všechny předložené záměry. Významným organizátorem výstav je i přímo sama univerzita, která připravuje tematicky zaměřené výstavy věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí. Informace o aktuální výstavě naleznete na stránce Expozice UK.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Poláková


Stálá expozice Historie Univerzity Karlovy a prohlídky historické budovy Karolina

V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná dějinám Univerzity Karlovy. Podrobnosti a informace o otevírací době naleznete na stránce Expozice UK. Komentované prohlídky muzea a historické budovy Karolina pro skupiny je možné objednat na marketa.sedlmayerova@ruk.cuni.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sedlmayerová


Promoce a imatrikulace UK

Organizační oddělení zajišťuje organizaci imatrikulací a promocí ve Velké aule Karolina a v Promoční aule na Malostranském náměstí. Rozvrh aktuálně plánovaných termínů naleznete v kalendáři promocí v SIS. Fotografické služby během ceremoniálů zajišťuje smluvní partner firma Foto Real. V případě potřeby parkování pro handicapované hosty zašlete prosím žádost na email .

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sedlmayerová


Ubytovací zařízení RUK – Opitzův dům

Ubytování pro hosty UK je zajišťováno v univerzitním ubytovacím zařízení Opitzův dům (Celetná 14, Praha 1). Podrobné informace vč. poskytovaných služeb naleznete na stránce ubytování pro hosty UK. (Informace v anglickém jazyce pro zahraniční hosty na Charles University accommodation). Ubytovací zařízení Jinonice bylo k 1. 7. 2020 trvale uzavřeno.

Kontaktní osoba: Bc. Jana Jasanová


Organizační oddělení zabezečuje podmínky pro činnost Správní rady UK, Historické komise UK a Etické komise UK.

ZAMĚSTNANCI


Bc. Věra Barnová - vedoucí

Tel.: +420 224 491 249, +420 607 016 628

Místnost: 107

organizace akcí Kanceláře rektorky, protokol, personální a ekonomická agenda odd., tajemnice Historické komise UK


PhDr. Jan Kalivoda

Tel.: +420 221 619 742

překladatel do latinského jazyka


Mgr. Petra Mášová

tajemnice Etické komise UK


Bc. Viktor Neuwirth

Tel.: +420 224 491 251

Místnost: 106

organizace univerzitních akcí, přijetí zahraničních hostů, jmenovací dekrety, sklad dárkových předmětů, organizace Bc. promocí v Profesním domě na Malé Straně


Ing. Jana Poláková

Tel.: +420 224 491 326

Místnost: 106

správa výstavních prostor Křížové chodby, organizace udělení Dr.h.c., ekonomika a administrativa odd.


Bc. Markéta Widimská - zástupkyně vedoucí

Tel.: +420 224 491 700

Místnost: 107

využití Karolina a Konferenčního centra UK - rezervace, kalkulace, fakturace; Rezervační systém Karolina, udělování univerzitních medailí a ocenění


Karolinum


Taťána Dvořáčková

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

vedení úklidu Karolina, přípravy sálů a pohoštění


Jan Koubek

Tel.: +420 224 491 351, +420 601 339 098

Místnost: kustod, Karolinum

technik, provoz Konferenčního centra UK


Jonathan Peter Murch

Tel.: +420 224 491 356

Místnost: kancelář Karolinum

technik, provoz Konferenčního centra UK


Jiřina Ryslová

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, úklid Karolina, pokojská v univerzitním hotelu


Mgr. Markéta Sedlmayerová

Tel.: +420 224 491 388

Místnost: kancelář Karolinum

vedoucí historické budovy Karolina, administrace a organizace promocí a imatrikulací UK, prohlídky historické budovy Karolina, stálá expozice Historie UK, zápůjčky insignií, Správní rada UK


Josef Šebek

Tel.: +420 224 491 474

Místnost: kustod, Karolinum

pedel rektorky; organizace promocí a imatrikulací UK; zámkový a bezpečnostní systém Karolina; provoz Karolina - opravy, příprava prostor; administrativa, sklad dárkových předmětů


Vlasta Vidová

Tel.: +420 224 491 632

Místnost: K1, Karolinum

příprava sálů a pohoštění, úklid Karolina


Ubytovací zařízení Opitzův dům


Bc. Jana Jasanová

Tel.: +420 778 523 846

Místnost: recepce hotelu

správa ubytovacího zařízení RUK Opitzův dům, rezervace, fakturace


Nataliia Budai

Tel.: +420 224 491 256

Místnost: hotel

pokojská v univerzitním hotelu Opitzův dům


Soňa Herzingerová

Tel.: +420 224 491 256, +420 778 770 604

Místnost: hotel

hlavní pokojská v univerzitním hotelu Opitzův dům
Věra Barnová

DPČ

šatna Karolina


Danuše Ciprianová

DPČ

kustodka ve stálé expozici Historie UK


Alena Dovrtělová

DPČ

šatna Karolina


Hana Najmanová

DPČ

šatna Karolina


Irinka Peneva

DPČ

šatna Karolina


Ing. Karel Posejpal

DPČ

šatna Karolina


PhDr. František Trachta

DPČ

pedel rektorky; organizace promocí a imatrikulací UK; šatna Karolina


Božena Zárubová

DPČ

šatna KarolinaPoslední změna: 16. květen 2023 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám