Rektorát

Rektorát je výkonným aparátem univerzity. Na rektorátu se uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů, včetně zahraničních styků, a vnitřní správy. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost orgánů UK. Činnosti a organizační struktura jsou popsány v Organizačním řádu rektorátu - OR č. 17/2022.


Adresa:

Univerzita Karlova

Rektorát

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Telefon:

224 491 111

Identifikátor datové schránky:

piyj9b4

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Pro doplňkovou činnost:

Univerzita Karlova je zapsána v živnostenském rejstříku spravovaném MPO ČR


Na rektorátu jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  a. 

kancelář rektorky,

  b. 

kancelář kvestora,

  c. 

odbory rektorátu,

  d. 

odbor vnitřního auditu a kontroly.a. Kancelář rektorky


b. Kancelář kvestora


c. Odbory rektorátu:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

Odbor pro vědu a výzkum

Odbor zahraničních vztahů

Odbor vnějších vztahů

Ekonomický odbor

Právní odbor

Odbor veřejných zakázek

Odbor projektové podpory

Odbor výstavby

Odbor strategických investičních projektů

UK Point

Centrum celoživotního vzdělávání

Personální odbor

Bezpečnostní odbor

Odbor analýz a strategií

Odbor spisové služby


d.

Odbor vnitřního auditu a kontroly

Poslední změna: 7. listopad 2022 07:04 
print
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám