Rektorát

Rektorát je výkonným aparátem univerzity. Na rektorátě se uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů, včetně zahraničních styků, a vnitřní správy. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost orgánů UK.


Adresa:

Univerzita Karlova

Rektorát

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Telefon:

224 491 111

Identifikátor datové schránky:

piyj9b4

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Pro doplňkovou činnost:

Univerzita Karlova je zapsána v živnostenském rejstříku spravovaném MPO ČR


Na rektorátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:

  a. 

kancelář rektora,

  b. 

kancelář kvestora,

  c. 

odbory rektorátu,

  d. 

oddělení vnitřního auditu.a. Kancelář rektora


b. Kancelář kvestora


c. Odbory rektorátu:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

Odbor pro vědu a výzkum

Odbor zahraničních vztahů

Odbor vnějších vztahů

Ekonomický odbor

Právní odbor

Odbor veřejných zakázek

Odbor projektové podpory

Odbor výstavby

Informační, poradenské a sociální centrum

Centrum celoživotního vzdělávání

Personální odbor

Bezpečnostní odbor


d. Oddělení vnitřního audituOrganizační řád rektorátu Univerzity Karlovy
Poslední změna: 9. duben 2019 10:58 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám