Odbor výstavby

Sídlo

Ovocný trh 560/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 299
vystavba@ruk.cuni.cz

Vedení

vedoucí Ing. Petr Kostelecký

Funkce a agendy

sekretářka Štěpánka Petrová

Osoby

Zaměstnanci

 • Ing. Jiří Brandtlík
  E-mail: jiri.brandtlik@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 427
  Místnost: 227[i]
  zajištění činností pro výběr a správu software na provoz a správu budov (CAFM), zajištění metodické podpory při implementaci metody BIM (Building Information Management) a CDE (Common Data Environment) pro všechny fakulty a součásti
 • Ing. Ladislav Bůcha
  E-mail: ladislav.bucha@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 771 278 171, +420 224 491 422
  Místnost: 227[i]
  zajištění činností pro výběr a správu software na provoz a správu budov (CAFM), zajištění metodické podpory při implementaci metody BIM (Building Information Management) a CDE (Common Data Environment) pro všechny fakulty a součásti
 • Ing. Petr Kostelecký - vedoucí
  E-mail: petr.kostelecky@ruk.cuni.cz, kostel@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 322, +420 702 212 661
  Místnost: 308[i]
  zajištění činnosti prorektora pro rozvoj, odborná a technická pomoc fakultám a součástem UK v oblasti investiční výstavby
 • Ing. Alena Kubásková
  E-mail: alena.kubaskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 324
  Místnost: 308[i]
  generely UK, územní plán, nemovitosti UK, evidence věcných břemen na nemovitostech UK
 • Bc. Kristýna Kuchařová
  E-mail: kristyna.kucharova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 337 l. 337
  Místnost: 308[i]
  evidence zadávacích dokumentací v rámci programového financování, sledování průběhu přípravy a realizace výstavby a monitorování plnění klíčových aktivit
 • Štěpánka Petrová - sekretářka
  E-mail: stepanka.petrova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 299, +420 224 491 308
  Místnost: 308[i]
  administrativní zajištění odboru výstavby a činnosti prorektora pro rozvoj
 • Ing. Vladimír Růžička
  E-mail: vladimir.ruzicka@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 327, +420 721 328 277
  Místnost: 308[i]
  odborná a technická pomoc fakultám a součástem UK v oblasti investiční výstavby, investiční záměry, dokumentace programu
 • Ing. Jiří Vrabec
  E-mail: jiri.vrabec@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 743
  Místnost: 227[i]
  odborná a technická pomoc fakultám a součástem UK v oblasti investiční výstavby, investiční záměry, dokumentace programu

Odbor výstavby zajišťuje komunikaci s MŠMT ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a součástí. Základem pro tuto činnost je celouniverzitní dokumentace programu "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy", která byla na našem odboru zpracována a je průběžně aktualizována. V souvislosti s přípravou nových akcí - rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou - je fakultám a součástem poskytována metodická pomoc se zpracováním potřebných dokumentů.

Naším odborem je také zajišťována počítačová pasportizace objektů UK, která v současné době zahrnuje všechny objekty ve vlastnictví Univerzity Karlovy.

Pracovníci odboru jednají také s Katastrálním úřadem, jednotlivými zastupitelstvími městských částí a Magistrátem hl.m. Prahy v řízeních o zájmových územích UK v souvislosti s jejím dalším rozvojem.

Poslední změna: 18. duben 2024 12:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám