Odbor výstavby

Sídlo

Ovocný trh 560/5
116 36  Praha 1
Česká republika
+420 224 491 299
+420 224 225 872
vystavba@ruk.cuni.cz

Vedení

vedoucí Ing. Petr Kostelecký

Funkce a agendy

sekretářka Štěpánka Petrová

Osoby

Zaměstnanci

 • Ing. Robert Hajný
  E-mail: robert.hajny@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 743, +420 725 524 547
  Místnost: 217[i]
  technická a odborná pomoc fakultám a součástem UK při přípravě a realizaci stavebních akcí
 • Ing. Petr Kostelecký - vedoucí
  E-mail: petr.kostelecky@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 322, +420 702 212 661
  Místnost: 311[i]
  zajištění činnosti prorektora pro rozvoj, odborná a technická pomoc fakultám a součástem UK v oblasti investiční výstavby
 • Ing. Alena Kubásková
  E-mail: alena.kubaskova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 324
  Místnost: 311[i]
  generely UK, územní plán, nemovitosti UK, evidence věcných břemen na nemovitostech UK
 • Štěpánka Petrová - sekretářka
  E-mail: stepanka.petrova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 299, +420 224 491 308
  Místnost: 311[i]
  administrativní zajištění odboru výstavby a činnosti prorektora pro rozvoj
 • Ing. Vladimír Růžička
  E-mail: vladimir.ruzicka@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 327, +420 721 328 277
  Místnost: 311[i]
  odborná a technická pomoc fakultám a součástem UK v oblasti investiční výstavby, investiční záměry, dokumentace programu
 • Eva Šulcová
  E-mail: eva.sulcova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 337
  Místnost: 311[i]
  pasportizace nemovitostí UK, dislokace, administrativní zajištění komunikace s orgány státní správy
 • prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
  E-mail: milan.tichy@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 299
  dostavba areálu v Tróji, agenda dostavby kampusu Mephared v Hradci Králové

Odbor výstavby zajišťuje komunikaci s MŠMT ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a součástí. Základem pro tuto činnost je celouniverzitní dokumentace programu "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy", která byla na našem odboru zpracována a je průběžně aktualizována. V souvislosti s přípravou nových akcí - rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou - je fakultám a součástem poskytována metodická pomoc se zpracováním potřebných dokumentů.

Naším odborem je také zajišťována počítačová pasportizace objektů UK, která v současné době zahrnuje všechny objekty ve vlastnictví Univerzity Karlovy.

Pracovníci odboru jednají také s Katastrálním úřadem, jednotlivými zastupitelstvími městských částí a Magistrátem hl.m. Prahy v řízeních o zájmových územích UK v souvislosti s jejím dalším rozvojem.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám