Etická komise

V prosinci 2018 byl Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK přijat nový Etický kodex UK, který byl zveřejněn opatřením rektora č. 62/2018. Tento kodex nahradil starší znění z dubna 2016. Pro posuzování podnětů ve věci dodržování tohoto kodexu byla rektorem UK jmenována sedmičlenná Etická komise. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady a tři členy na návrh akademického senátu. Funkční období členů komise je tříleté. Činnost komise se řídí Jednacím řádem Etické komise (Opatření rektora č. 63/2018).


Složení komise

Předseda

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Členové

Jan Fiala

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.


Administrativní pracovník

Mgr. Petra Mášová

Kontakt


Podněty Etické komisi

Podněty Etické komisi UK mohou podávat členové Akademické obce UK a zaměstnanci UK. Komise přijímá pouze podněty týkající se dodržování Etického kodexu UK.


Instrukce k podání podnětu


Stanoviska komise

Stanoviska komise jsou zveřejňována v souladu s článkem 3, odst. 8 a 9 Jednacího řádu komise: "Vyjádření komise se, s výjimkou důvěrných informací a při zachování příslušných ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů zveřejňuje na webových stránkách univerzity."


Úplný text vyjádření zasílá komise předkladateli podnětu, zúčastněným osobám, rektorovi, předsedovi Akademického senátu univerzity a děkanovi fakulty nebo děkanům fakult, na které (kterých) je dotčená osoba zařazena.


Podnět č. 1/2014

Podnět č. 2/2014

Podnět č. 3/2014

Podnět č. 4/2014

Podnět č. 5/2014


Podnět 1/2015 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět č. 2/2015

Podnět č. 3/2015

Podnět 4/2015 byl odložen

Podnět č. 5/2015

Podnět č. 6/2015


Podnět 1/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 2/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 4/2016

Podnět 5/2016 byl odložen (anonymní předkladatel)

Podnět 3/2016

Podnět 6/2016 byl odložen


Podnět 1/2017

Podnět 2/2017


Podnět 1/2018

Podnět 2/2018

Podnět 6/2018 byl odložen

Podnět 7/2018


2020

Podnět 1/2020

Podnět 2/2020

Podnět 3/2020 byl odložen

Podnět 4/2020

Podnět 5/2020

Podnět 6/2020

Podnět 7/2020

Podnět 8/2020


2021

Podnět 1/2021

Podnět 2/2021

Podnět 3/2021

Podnět 4/2021 byl odložen

Podnět 5/2021

Podnět 6/2021

Podnět 7/2021 byl odložen

Podnět 8/2021 byl odložen Rozhodnutí komise


2022

Podnět 1/2022 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 2/2022

Podnět 3/2022

Podnět 4/2022

Podnět 5/2022 byl odložen

Podnět 6/2022 byl odložen Rozhodnutí komise


2023

Podnět 1/2023

Podnět 2/2023

Podnět 3/2023

Podnět 4/2023

Podnět 5/2023 byl odložen

Podnět 6/2023

Podnět 7/2023

Podnět 8/2023 byl odložen

Podnět 9/2023

Podnět 10/2023

Podnět 11/2023

Podnět 12/2023


2024

Podnět 1/2024

Podnět 2/2024 byl odložen

Podnět 3/2024

Podnět 4/2024

Podnět 5/2024
Poslední změna: 22. květen 2024 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Organizační oddělení
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám