Etická komise

V prosinci 2018 byl Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK přijat nový  Etický kodex UK, který byl zveřejněn opatřením rektora č. 62/2018. Tento kodex nahradil starší znění z dubna 2016. Pro posuzování podnětů ve věci dodržování tohoto kodexu byla rektorem UK jmenována sedmičlenná Etická komise. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady a tři členy na návrh akademického senátu. Funkční období členů komise je tříleté. Činnost komise se řídí Jednacím řádem Etické komise (Opatření rektora č. 63/2018).


Složení komise

Předsedkyně

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Členové

MUDr. Josef Fontana

MUDr. Martin Havrda

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Mgr. David Pavlorek

doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková

JUDr. Michal Říha


Administrativní pracovník

Mgr. Petra Mášová

Kontakt


Podněty Etické komisi

Podněty Etické komisi UK mohou podávat členové Akademické obce UK a zaměstnanci UK. Komise přijímá pouze podněty týkající se dodržování Etického kodexu UK.


Instrukce k podání podnětu


Stanoviska komise

Stanoviska komise jsou zveřejňována v souladu s článkem 3, odst. 8 a 9 Jednacího řádu komise: "Vyjádření komise se, s výjimkou důvěrných informací a při zachování příslušných ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů zveřejňuje na webových stránkách univerzity."


Úplný text vyjádření zasílá komise předkladateli podnětu, zúčastněným osobám, rektorovi, předsedovi Akademického senátu univerzity a děkanovi fakulty nebo děkanům fakult, na které (kterých) je dotčená osoba zařazena.


Podnět č. 1/2014

Podnět č. 2/2014

Podnět č. 3/2014

Podnět č. 4/2014

Podnět č. 5/2014

Podnět 1/2015 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět č. 2/2015

Podnět č. 3/2015

Podnět 4/2015 byl odložen

Podnět č. 5/2015

Podnět č. 6/2015

Podnět 1/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 2/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 4/2016

Podnět 5/2016 byl odložen (anonymní předkladatel)

Podnět 3/2016

Podnět 6/2016 byl odložen

Podnět 1/2017

Podnět 2/2017

Podnět 1/2018

Podnět 2/2018

Podnět 6/2018 byl odložen

Podnět 7/2018
Podnět 1/2020

Podnět 2/2020

Podnět 3/2020 byl odložen

Podnět 4/2020

Podnět 5/2020


Podnět 1/2021Poslední změna: 18. říjen 2021 09:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám