Opatření rektora č. 62/2018

Název:

Opatření rektora, kterým se zveřejňuje Etický kodex UK

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2019

Opatření rektora, kterým se zveřejňuje Etický kodex UK

Čl. 1

Každý člen akademické obce Univerzity Karlovy a její zaměstnanec dodržuje Etický kodex Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2018.1


Čl. 2

Toto opatření rektora nabývá účinnosti 1. ledna 2019.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Poznámky

1

Etický kodex schválený Akademickým senátem UK dne 14. prosince 2018.


Poslední změna: 2. duben 2019 18:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám