Skupina poradců rektorky

V roce 2023 byla rektorkou Univerzity Karlovy zřízena Skupina poradců (Advisory Board) jako její poradní orgán pro hodnocení klíčových otázek vědecké a vzdělávací činnosti a rozvoje univerzity, jako například podpora ERC nebo podpora vědeckého prostředí UK.


Skupina se setkává krom jiného jednou ročně s Mezinárodní vědeckou radou.


Členové

prof. Michal Anděl

Profesor Anděl je lékař specializující se na metabolismus, diabetes a klinickou výživu. V roce 1983 začal léčit první české pacienty intenzifikovanou inzulinovou léčbou. Stál také u zrodu systému nutriční podpory u nemocných v těžkých stavech v Česku. Byl děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a následně proděkan pro akademické tradice a etiku. V současné chvíli vede Centrum pro výzkum výživy metabolismu a diabetu 3. lékařské fakulty UK. Je členem Učené společnosti ČR a předsedou České lékařské akademie.

prof. Petra Lišková

Profesorka Lišková se zabývá výzkumem molekulárně genetické podstaty dědičných onemocnění oka. Je autorkou více než 100 recenzovaných publikací, včetně objevu dvou genů způsobujících monogenní onemocnění rohovky. Kromě vědecké činnosti působí jako proděkanka pro grantovou politiku na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako vedoucí Centra klinické oční genetiky Oční kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

prof. Ivana Noble

Ekumenická teoložka, farářka Církve československé husitské a bývalá prezidentka evropské asociace pro ekumenickou teologii Societas Oecumenica. V současné době působí jako vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelkou univerzitního Centra péče o duši. V roce 2014 byla jmenována profesorkou teologie na Univerzitě Karlově jako první žena v čistě teologické disciplíně v historii UK. Věnuje se také výtvarné činnosti a poezii. 

doc. Vladimíra Petráková

Vědkyně v oblasti nanotechnologií, držitelka prémie Lumina quaeruntur Akademie věd ČR. Vystudovala Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Působila na Svobodné univerzitě v Berlíně, kde získala stipendium Humboldtovy nadace. Nyní vede vědeckou skupinu v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, kde se věnuje studiu plazmonicky zesílené fluorescence metodami superrozlišovací mikroskopie a DNA origami. Je spoluzakladatelka a předsedkyně organizace Czexpats in Science, která propojuje české vědce a vědkyně působící v zahraničí. 

prof. Miroslav Petříček

Filosof, estetik a překladatel působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je žákem Jana Patočky, jehož bytový seminář v 70. letech navštěvoval. Zaměřuje se na filozofii umění, přesahy mezi filozofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filozofií. Překládá z francouzštiny, němčiny a angličtiny. Do češtiny převedl například dílo Viditelné a neviditelné Maurice Merleau-Pontyho. Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Umělecké rady FAMU, DAMU a Rady Filosofického ústavu. 

prof. Zdeněk Strakoš

Od roku 2006 působí jako profesor na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dříve působil v Ústavu informatiky Akademie věd ČR a také přednášel na Emory University v Atlantě. Těžiště jeho práce spočívá v oblasti výzkumu krylovovských metod a jejich souvislostí, čímž získal mezinárodní pověst. Monografie napsaná spolu s J. Liesenem nazvaná Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis, vydaná Oxford University Press, se stává jednou ze základních referencí oboru. V roce 2014 byl jmenován Fellow Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). 

prof. Jan Ámos Víšek

Statistik a matematik, specializující se na robustní ekonometrii a statistiku. Emeritní člen Institutu teorie informace a automatizace AV ČR a bývalý člen International Statistical Institute, Bernoulli society, International Association for Computational Statistics, Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Byl předsedou komise pro společenské vědy Grantové agentury ČR a také děkanem Fakulty sociálních věd UK v Praze. V současné době člen správní rady nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových a stálé skupiny pro ekonomii Národního akreditačního úřadu, čestný člen Vědecké rady UK a Emeritní profesor tamtéž. Je držitelem Zlaté medaile UK a Stříbrné medaile ČVUT. Věnuje se také filosofii vědy a historii matematiky.


Poslední změna: 28. únor 2024 11:08 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám