Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu podpory internacionalizace je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.
Pro studenty umožňuje POINT financovat:


 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro:


 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí,

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů,

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Předpisy najdete v Opatření rektora č. 10/2020.


Důležité upozornění

Vzhledem k pandemické situaci ve světě a obtížným podmínkám cestovat bude v rámci podzimního kola 2021 umožněno žádat finanční příspěvek i na podporu krátkodobých virtuálních mobilit. Více informací zde.


Termíny

Od roku 2020 je možné podávat žádosti o podporu dvakrát ročně od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.


V případě technických výpadků či jiných problémů se obracejte na e-mailovou adresu .Expertní panel

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Expertního panelu Odbor zahraničních vztahů RUK.


Členové Expertního panelu

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Michal Zima

Rektorát Univerzity Karlovy

Mgr. Vratislav Kozák

vedoucí Odboru zahraničních vztahů


Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Aktivní účastí se rozumí vystoupení s příspěvkem.


Kontakt

Bc. Iva Satrapová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 25. únor 2022 15:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám