Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu podpory internacionalizace je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.
Pro studenty umožňuje POINT financovat:


 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro:


 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí,

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů,

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Předpisy najdete v Opatření rektora č. 10/2020.


Důležité upozornění

Vzhledem k pandemické situaci ve světě a obtížným podmínkám cestovat bude v rámci podzimního kola 2021 umožněno žádat finanční příspěvek i na podporu krátkodobých virtuálních mobilit. Více informací zde.


Termíny

Od roku 2020 je možné podávat žádosti o podporu dvakrát ročně od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda ve stanoveném termínu.


V případě technických výpadků či jiných problémů se obracejte na emailovou adresu .Expertní panel

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Expertního panelu Odbor zahraničních vztahů RUK.


Členové Expertního panelu

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Michal Zima

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Vratislav Kozák

vedoucí Odboru zahraničních vztahů


Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Aktivní účastí se rozumí vystoupení s příspěvkem.


Kontakt

Bc. Iva Satrapová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 2. listopad 2021 15:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám