Fond pro podporu virtuální mobility


Za účelem zajištění pestré a kvalitní nabídky kurzů pro virtuální mobilitu na UK nabízí Fond na podporu virtuální mobility (POVIM) finanční prostředky akademikům, kteří se rozhodli otřevřít své online kurzy zahraničním studentům, a pracovníkům administrativy starajícím se o správu a management virtuální mobility (VM).Žádost o příspěvek je možné podávat ve třech kategoriích:


  1. 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,

  2. 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,

  3. 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK.


Pokyny


Na každý kurz je možné žádat pouze jednu formu podpory, tzn. nelze jednotlivé kategorie kombinovat. Není také možné žádat o podporu z více kategorií v jedné žádosti.


Částka v první a druhé kategorii si váže k jednomu kurzu a v případě více vyučujících daného kurzu se nenásobí.


Do první kategorie spadají pouze nové kurzy, případně stávající se značnou formou úpravy, kterou je nutné podložit v žádosti (např. kompletní přesunutí do online prostředí a přeložení kurzu do jiného jazyka společně s úpravou sylabu atp.). Stávajícím kurzům z první kategorie, u kterých komise neshledá změnu za dostatečně výraznou, bude podpora ponížena na kategorii dva.


Přihlášky se podávájí pouze pro kurzy vyučované v následujícím semestru. Není možné žádat o zpětnou podporu.


Předpokladem k vyplacení podpory je správnost a úplnost informací v SIS a fakt, že je kurz skutečně v daném semestru otevřen a vyučován.


Z důvodu dvojího financování není možné z fondu POVIM podpořit kurzy financované z jiných projektů (např. v rámci 4EU+ vzdělávacích aktivit, minigrantů atp.).


Administrativní pracovníci mohou žádat o podporu jako jednotlivci.Termíny


Přihlášky je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy pro následující semestr.


Pro zimní semestr je uzávěrka 15. července, pro letní semestr 10. prosince.


Výběrové řízení


Vyplněné a podepsané přihlášky jsou podávány na fakultu do fakultního termínu. Formulář je ke stažení.


Kompletní a zkontrolované přihlášky z celé fakulty předá fakultní koordinátor prostřednictvím ESS vedoucímu OZV RUK, a to nejpozději v den rektorátní uzávěrky. Později zaslané přihlášky bohužel není možné do výběrového řízení zařadit.


Výběrová komise následně zhodnotí zaslané přihlášky a stanoví výši podpory pro jednotlivé fakulty. O výsledku výběrového řízení jsou fakulty informovány prostřednictvím ESS.


Odpovídající finanční částka je fakultám převedena začátkem daného semestru přes EO RUK.


Vyučující a fakulta jsou povinni informovat OZV o případných změnách u vybraných kurzů, např. neotevření (z jakéhokoli důvodu), změně na prezenční formu atp. V takovém případě je ponížena částka pro výplatu, pokud ta ještě neproběhla, nebo je nutné částku na kurz refundovat zpět na EO RUK.


Kontakt

Mgr. Vratislav Kozák

vedoucí Odboru zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy


Mgr. et. Mgr. Tereza Vosejpková

administrativní podpora POVIM

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy


Poslední změna: 11. listopad 2022 09:55 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám