Fond mobility

Fond mobility UK (FM UK) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK,

  • studium zahraničních studentů na UK,

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí.


Nárok na podporu z FM UK má:


  • student prezenční formy studia (bakalářská, magisterská, doktorská forma),

  • akademický pracovník s úvazkem 0,5+,

  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK,

  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK.


Fond mobility UK je ošetřen Opatřením rektora č. 33/2018 a dále metodickými Pokyny FM.


Soutěžní návrhy se podávají elektronicky dvakrát ročně v rámci výběrových řízení. Rada Fondu mobility následně všechny návrhy vyhodnotí a OZV o výsledku vyrozumí jednotlivé žadatele.Kontakt

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního referenta pro Fond mobility. Funguje také univerzitní e-mailová adresa


Odpovědná osoba na RUK

Bc. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Poslední změna: 21. září 2022 14:39 
print
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám