Fond mobility UK

Fond mobility UK (dále FM UK) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

  • studium zahraničních studentů na UK,

  • studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK


O finanční podporu z Fondu mobility UK může žádat:


  • student prezenční formy studia (bakalářská, magisterská, doktorská forma),

  • akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším,

  • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK,

  • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK.


Důležité dokumenty

Fond mobility UK se řídí níže uvedenými dokumenty. Věnujte jim prosím pozornost.

Statut Fondu mobility UK (OR č. 33/2018)

Priority Fondu mobility UK pro rok 2024 (OR č. 50/2023)

Metodické pokyny k FM UK pro jarní kolo 2024

Metodické pokyny pro studenty lékařských fakult vyjíždějící prostřednictvím IFMSA ČR, z. s.


Soutěžní návrhy (žádosti o finanční příspěvek z FM UK) se podávají prostřednictvím elektronické aplikace IS Věda UK (sekce PAS - projekty a soutěže). K příhlášení je třeba přihlašovací jméno (osobní číslo) a heslo do CAS.

Odkazy na manuály k tvorbě žádosti o finanční příspěvek z FM UK v prostředí aplikace IS Věda UK naleznete zde.


Důležité termíny

Soutěžní návrhy se podávají dvakrát ročně v obdobích zveřejněných v Prioritách Fondu mobility UK pro daný kalendářní rok.


Podávání soutěžních návrhů v roce 2024


v letním semestru

1. únor až 28. březen 2024

v zimním semestru

16. září až 31. říjen 2024


Termíny 28.3.2024 a 31.10.2024 odpovídají univerzitním uzávěrkám pro přijímání žádostí o finanční příspěvek.

Jednotlivé fakulty a součásti si však stanovují vlastní (často dřívější) termíny pro předložení žádostí. Tyto fakultní uzávěrky jsou pro žadatele směrodatné a každý uchazeč, který chce podat žádost o příspěvek z Fondu mobility UK, se jimi musí řídit. RUK tyto fakultní uzávěrky plně respektuje.


Přehled termínů fakultních uzávěrek pro jarní kolo FM 2024 je k dispozici zde.


Proces hodnocení soutěžních návrhů

Rada Fondu mobility zhodnotí předložené žádosti do 30 dní od univerzitní uzávěrky. Výsledky hodnocení Rady FM jsou předloženy kolegiu rektorky ke schválení. Administrativu zajišťuje odbor zahraničních vztahů RUK, který výsledky sděluje fakultám.


Kontakt

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního referenta pro Fond mobility.

Funguje také univerzitní e-mailová adresa


Kontaktní osoba na RUK

Mgr. Iva Satrapová, DiS.

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity Karlovy

Tel.: 224 491 417Poslední změna: 6. únor 2024 11:29 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám