Aplikace IS Věda UK

Informace k podávání žádostí

Soutěžní návrhy (žádosti o finanční příspěvek z FM UK) se podávají prostřednictvím elektronické aplikace IS Věda UK (sekce PAS - projekty a soutěže). K příhlášení je třeba přihlašovací jméno (osobní číslo) a heslo do CAS.


Při tvorbě soutěžního návrhu dbejte prosím pokynů a pravidel Fondu mobility UK vycházejících z níže uvedených dokumentů.


Důležité dokumenty

Statut Fondu mobility UK (OR č. 33/2018)

Priority Fondu mobility UK pro rok 2024 (OR č. 50/2023)

Metodické pokyny k FM UK pro jarní kolo 2023 - dokument bude aktualizován

Metodické pokyny k FM UK pro studenty lékařských fakult vyjíždějící prostřednictvím IFMSA ČR, z. s. - dokument bude aktualizovánManuály k vytvoření soutěžního návrhu

Odkazy na manuály, které jsou aktualizovány v závislosti na postupujících úpravách IS Věda UK, jsou dostupné také na nástěnce přímo v aplikaci IS Věda UK. Doporučujeme vždy pracovat s online verzí dokumentů.V případě technických problémů při práci v aplikaci IS Věda UK kontaktujte Helpdesk v modulu PAS (projekty a soutěže). Postup je uveden v Manuálu žadatele. Při komunikaci na Helpdesku uvádějte prosím číslo projektu, ke kterému se dotaz váže.


Závěrečné zprávy u podpořených mobilit

Po skončení pobytu je student/akademický pracovník, který příspěvek na mobilitu obdržel, povinen vypracovat závěrečnou zprávu. Formuláře závěrečných zpráv je možné nalézt v aplikaci IS Věda UK v sekci Pravidla. Závěrečná zpráva se vkládá do elektronické verze podpořeného projektu v aplikaci US Věda UK na záložku s názvem Závěrečná zpráva. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu.
Poslední změna: 16. leden 2024 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám