Meziuniverzitní dohody

Uzavírání meziuniverzitních dohod Univerzity Karlovy a podporu studentům/akademikům vyjíždějícím přes meziuniverzitní dohody zajišťuje Odbor zahraničích vztahů (OZV RUK).


V rámci meziuniverzitních dohod mohou studenti využít:

  • jedno- a dvousemestrální pobyty

  • krátkodobé pobyty - stáže

  • účast na letních jazykových kurzech


Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen:


Přehled všech meziuniverzitních dohod najdete zde.Informace o aktuálních možnostech výměnných studijních pobytů na partnerských univerzitách najdete zde:


Arménie

Chile

Maďarsko

Slovensko

Austrálie

Izrael

Makedonie

Slovinsko

Ázerbájdžán

Japonsko

Mexiko

Srbsko

Brazílie

Kanada

Německo

Švýcarsko

Bulharsko

Kazachstán

Norsko

Taiwan

Čína

Korea

Nový Zéland

Turecko

Finsko

Litva

Peru

Ukrajina

Francie

Lotyšsko

Rusko

USA

Gruzie

Lucembursko

Singapur

Vietnam


V případě Vašeho zájmu o studijní pobyt v rámci meziuniverzitní dohody předkládáte přihlášku k výběrovému řízení na OZV RUK prostřednictvím zahraničního oddělení Vaší domovské fakulty, a to v termínu, který si fakulta sama stanovila (s ohledem na rektorátní termín). Jednotlivé fakulty provádějí předvýběr studentů a nominují své kandidáty k výběrovému řízení na RUK, které je v kompetenci prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu UK. Ten přihlíží k pořadí uchazečů určenému fakultou, ke studijním výsledkům, studijnímu programu (bakalářský, magisterský, doktorský), motivačnímu dopisu kandidáta a k jeho jazykovým znalostem. Podrobné informace k nabízeným studijním pobytům na partnerských zahraničních univerzitách jsou uvedeny dle jednotlivých zemí.


Finanční náročnost pobytu a možnosti financování


Školné a další studijní poplatky

Pokud do zahraničí vyjedete v rámci meziuniverzitních dohod, odpadne Vám starost s placením leckdy nemalých částek za školné na příslušných zahraničních univerzitách. Neznamená to ovšem, že budete automaticky osvobozeni od placení všech poplatků, které daná zahraniční univerzita vyžaduje, jako jsou různé semestrální poplatky, kauce a další. Tyto poplatky budete muset uhradit i jako výměnní studenti. Druhy poplatků a jejich výše se liší dle dané země/univerzity.


Pojištění

Další výdaj představuje sjednání cestovního pojištění, které zejména mimoevropské země/univerzity povinně vyžadují. Při výjezdu do zemí EU máte po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči - nicméně upozorňujeme, že v rámci Evropského zdravotního pojištění není hrazena repatriace pacienta a ošetření u lékaře je uhrazena Vaší pojišťovnou pouze do určité výše). Důrazně doporučujeme, aby si studenti zajistili cestovní pojištění do zahraničí.


Vízum

U zemí s vízovou povinností je třeba počítat s poplatkem za vyřízení víza.

Přehled zemí s vízovou povinností naleznete na webu MZV ČR.


Cestovné a životní náklady

Největší výdaje spojené s pobytem v zahraničí představují cestovné a zejména životní náklady (ubytování, strava, místní doprava aj.), jejichž výše se liší dle jednotlivých zemí. Informace o životních nákladech mohou být k nalezení na webových stránkách dané zahraniční univerzity a také v závěrečných zprávách studentů, kteří dané pobyty již absolvovali. Závěrečné zprávy na vyžádání u koordinátorek OZV RUK daného regionu - viz kontakty Odbor zahraničních vztahů.


Další financování - stipendia

Některé studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou stipendijní, tj. s účastí na výměnném programu je spojeno stipendium, které poskytuje partnerská univerzita. Informaci o tom, zda je daný pobyt stipendijní, či ne, naleznete ve vypsaných aktuálních nabídkách pobytů na příslušných zahraničních univerzitách.


Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to ze strany:


Kontakt:

/ konkrétní koordinátoři Odbor zahraničních vztahů RUK

Poslední změna: 22. září 2020 14:53 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám