Meziuniverzitní dohody

Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními institucemi meziuniverzitní dohody, na jejichž základě mohou studenti uskutečnit své pobyty. Správu smluv zajišťuje Odbor zahraničních vztahů RUK.Realizace pobytu je dána participací domovské fakulty studenta na meziuniverzitní dohodě. Studenti si mohou vybrat z nabídky výměnných pobytů, stáží, výzkumných pobytů, jazykových kurzů a zimních/letních škol.


Výměnní studenti jsou osvobozeni od placení školného a zahraniční univerzita jim obvykle zajišťuje ubytování na kolejích. Některé partnerské univerzity nabízejí také možnost stipendia a další výhody. Více informací naleznete u jednotlivých univerzit. Náklady spojené s pobytem (vízum, cestovné, pojištění, ubytování, stravu apod.) si student hradí sám.


Studenti UK mohou pro realizaci pobytu využít různých možností finanční podpory.


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku do výběrového řízení, které probíhá dvakrát ročně, a to vždy na jaře a na podzim pro pobyty v následujícím roce. Přihlášky jsou podávány rostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


Domovská fakulta provede výběr a schválené přihlášky postoupí do rektorátního výběrového řízení, které vede prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu. Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií.


Vybraní studenti poté procházejí za asistence příslušného koordinátora OZV RUK přihlašovacím řízením na partnerské univerzitě, která rozhodne o jejich přijetí.


Po ukončení pobytu je student povinen vyplnit a odevzdat dvě závěrečné zprávy, jednu pro Fond mobility (pokud mu v jeho rámci byla poskytnuta finanční podpora), druhou pro OZV RUK.Harmonogram


Mobilita v ZS

Mobilita v LS

začátek října

začátek dubna

• vyhlášení výběrového řízení

• otevření aplikace pro podání přihlášek

konec října

začátek května

• termín pro podání přihlášek

listopad

květen

• fakultní výběrové řízení

prosinec

červen

• rektorátní výběrové řízení

• oznámení výsledků fakultám

leden – duben*

červen – říjen*

• příprava přihlašovací dokumentace dle požadavků partnerské univerzity (student)

• nominace studenta na partnerskou univerzitu (koordinátor OZV RUK) 

• přihlašovací proces na partnerské univerzitě

květen – červen*

listopad – prosinec*

• zaslání akceptačního dopisu (partnerská univerzita) 

• příprava výjezdu (student) 

srpen – září*

leden – duben*

• začátek realizace pobytu

* Přesné termíny určuje harmonogram partnerských univerzit. 


Harmonogram se nevztahuje na výměnné pobyty v Německu, Rakousku, Švýcarsku a pro krátkodobé pobyty.
Poslední změna: 13. červenec 2021 22:06 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám