Meziuniverzitní dohody

Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními institucemi meziuniverzitní dohody, jejichž správu zajišťuje Odbor zahraničních vztahů RUK. Na základě těchto dohod mohou studenti realizovat semestrální/roční výměnné pobyty. Některé dohody nabízí i možnosti stáží, výzkumných pobytů, jazykových kurzů a zimních/letních škol.Možnost účastnit se mobility na partnerské instituci se odvíjí od toho, zda domovská fakulta studenta participuje na konkrétní meziuniverzitní dohodě či nikoli. Přehled participajících fakult je vždy uveden spolu s bližšími informacemi u jednotlivých institucí.


Výměnní studenti jsou osvobozeni od placení školného a zahraniční univerzita jim obvykle nabízí také pomoc se zajištním ubytování na kolejích. Některé partnerské univerzity nabízejí možnost stipendia a další výhody. Náklady spojené s pobytem (vízum, cestovné, pojištění, ubytování, stravu apod.) si student hradí sám. Studenti mohou nicméně využít různých možností finanční podpory.Zájemci podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace (viz manuál)


Výběrové řízení

koná se dvakrát ročně

  • na podzim (pro pobyty zahájené následující akademický rok - podzimní i jarní semestr)

  • na jaře (pro pobyty zahájené následující akademický rok - pouze jarní semestr; slouží k doplnění neobsazených míst)

probíhá ve dvou kolech dle stanovených kritérií

  • 1. fakultní kolo

    domovská fakulta provede předvýběr a vybrané přihlášky postoupí na rektorát

  • 2. rektorátní kolo

    doručené přihlášky z fakult jsou seřazeny dle počtu získaných bodů; prorektorka pro zahraniční záležitosti odsouhlasí nominace nejlepších uchazečů na partnerské univerzity


Vybraní studenti jsou nominováni na partnerské univerzity (počet nominovaných se odvíjí od počtu domluvených míst se zahraničními partnery pro dané období). Domluvená místa se odvíjí od počtu slotů sjednaných ve smlouvě s jednotlivými institucemi.Následně probíhá na každé univerzitě přihlašovací proces, v rámci něhož musí nominovaní studenti splnit podmínky stanovené zahraniční institucí. Ta následně rozhodne o jejich přijetí / nepřijetí a vystavuje akceptační dopis.


Před výjezdem

Povinností studentů před výjezdem jsou popsány zde.


Včas se také informujte u fakultních referentů na možnost získání finanční podpory z Fondu Mobility.


Po výjezdu

Po návratu ze studijního pobytu je student povinen vyplnit a odevzdat dvě závěrečné zprávy, jednu pro Fond mobility (pokud z něj finanční podporu obdržel) a druhou pro OZV RUK zde. Student zhodnotí studium na partnerské univerzitě, přínos pobytu a popis praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.Student také předkládá kopii výpisu studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records).
Harmonogram se nevztahuje na výměnné pobyty v Německu, Rakousku, Švýcarsku a pro krátkodobé pobyty. Informace k těmto pobytům najdete zde.


Zahraniční partneři dle zemí

Pod jednotlivými zeměmi naleznete partnerské instituce, se kterými má naše univerzita aktivní studentskou výměnu.


Arménie

Gruzie

Kazachstán

Singapur

Austrálie

Hong Kong

Korea

Srbsko

Ázerbájdžán

Chile

Lotyšsko

Švýcarsko

Bosna a Hercegovina

Izrael

Maďarsko

Taiwan

Brazílie

Japonsko

Německo

Turecko

Bulharsko

Jordánsko

Nový Zéland

Ukrajina

Čína

Kanada

Peru

USA

Mexiko

Vietnam


O zážitcích a zkušenostech studentů, kteří využili příležitosti absolvovat na výměnný pobyt na partnerských institucích, se můžete dozvědět více na CharlesAbroad.


Přehled všech meziuniverzitních dohod je k dispozici zde.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního koordinátora pro meziuniverzitní dohody. Lze využít také kontaktu na univerzitní koordinátory pro jednotlivé regiony viz Odbor zahraničních vztahů RUK.

Poslední změna: 15. listopad 2023 13:05 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám