Austrálie

Griffith University, Brisbane

http://www.griffith.edu.au/


Participující fakulty: FHS, FSV, PF, FaF, PeF, FTVS

Počet míst: 1 roční nebo 2 semestrální pobyty


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: ne

 • zdravotní pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover (AUD$330/trimestr, AUD$562/2 trimestry), pomáhá zajistit přijímající universit

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem (přibližně AUD$180/týden), možno si také najít ubytování v soukromí nebo v rodině

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde


Webové stránky pro studentskou výměnu:

https://www.griffith.edu.au/international/study-at-griffith

https://www.griffith.edu.au/international/global-mobility/inbound

Study abroad and exchange guide ke stažení zde


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním kooridnátorem UK. Na základě této nominace zašle koordinátor z Griffith University instrukce k vyplnění online přihlášky přímo studentovi, který také nahraje potřebné dokumenty (Academic Transcript, Proof of English Proficiency, Passport).


Termíny pro nominaci z OZV na partnerskou univerzitu:

 • Trimester 1 (February to June): 1. září

 • Trimester 2 (June to October): 1. března

 • Trimester 3 (October to February): 1. června

Termíny pro vyplnění přihlášky:

 • Trimester 1 (February to June): 15. října

 • Trimester 2 (July to October): 15. dubna

 • Trimester 3 (October to February): 15. července

Macquarie University, Sydney

http://www.mq.edu.au/about/


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PF, PřF

Počet míst: 4 semestrální pobytyWebové stránky pro studentskou výměnu:

http://www.mq.edu.au/study/admissions/how-to-apply/international-student-applications/exchange

visa application

international student guide 2018

Information Fact Sheet 2018-2019


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám prostřednictvím online aplikace univerzitním koordinátorem UK, který do systému společně s nominací nahraje ToR a Proof of English Proficiency. Koordinátor poté zašle studentovi link na online přihlášku, kterou student vyplní a nahraje potřebné dokumenty (pas).


Termíny pro odeslání online přihlášky studentem:

 • Session 1 (February - June): 30. listopadu

 • Session 2 (July - December): 15. dubna

University of Melbourne, Melbourne

http://www.unimelb.edu.au/


Participující fakulty: MFF, FHS, FSV, FaF, PF, PřF

Počet míst: 4 semestrální pobyty


 • školné: odpuštěno

 • stipendium

 • zdravotní pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem (přibližně $550 - $750/týden), možno si také najít ubytování v soukromí nebo v rodině

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde


Webové stránky pro studentskou výměnu:

informační brožury pro výměnné studenty

http://www.mobility.unimelb.edu.au/inbound/index.html

supporting documents

visa information

faculty specific requirements & restrictions

životní náklady

pojištění zde a zde


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám kordinátorem UK, který spolu s nominací (xls soubor) zašle také Transcript k ověření pravosti. O nominaci informuje studenta, který následně vyplní online application a spolu s ní nahraje Academic transcript, Passport, Language proficiency certificate, Study plan a Faculty specific requirements. Instrukce k vyplnění přihlášky jsou ke stažení zde.


Termíny pro vyplnění online přihlášky:

 • Sem 1 (February-June): 1. listopadu

 • Sem 2 (July-December): 1. dubna

Přihlášky se vyřizují podle data jejich vyplnění online. Proto je vhodné toto učinit co nejdříve a nečekat až na deadline.

University of Queensland, Brisbane

http://www.uq.edu.au/


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PF, PřF, FHS

Počet míst: 3 roční nebo 6 semestrálních pobytůWebové stránky pro studentskou výměnu:

http://www.uq.edu.au/studyabroad/how-to-apply

visa application

životní náklady


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním koordinátorem. Poté student vyplní online aplication a nahraje Academic transcript in English, doklad o jazykové způsobilosti a nominační dopis, který obdrží z rektorátu.


Termíny pro vyplnění online přihlášky

 • Sem 1 (February-June): 30. září

 • Sem 2 (July-November): 28. února

Výběrové řízení

Pokud se chcete přihlásit do výběrového řízení na pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, pak je to možné většinou dvakrát ročně, kdy se vyhlašuje na každý semestr výběrové řízení. Musíte projít předvýběrem na své domovské fakultě, kde také odevzdáte svou přihlášku. Termín pro její odevzdání si každá fakulta stanoví sama. V případě kladného výběru Vás fakulta doporučí do celouniverzitního výběru rektorátu UK.


Termín pro předání přihlášek na rektorát je stanoven:

 • pro ZS na 15. 11.

 • pro LS na 15. 5.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


 • CV v AJ v rozsahu 1 - 2 strany

 • Motivační dopis v AJ v rozsahu 1 strany s uvedením, na který semestr hodlá student vycestovat

 • Konkrétní studijní plán v AJ

 • Doporučující dopis v AJ - vystaví vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní.

 • Potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v AJ)

 • Oficiální doklad o jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS. Pokud požadovanou zkoušku student v okamžiku podání přihlášky nemá, přiloží oficiální doklad o jazykové způsobilosti (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) a své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • Kopie pasu - jako příloha na samostatném listě

 • Ostatní - je nutné ověřit podle univerzity, zda příslušná fakulta zahraniční univerzity, kam se student hlásí, nemá další specifické požadavky pro přijetí (možno dodat bezprostředně po oznámení výsledků výběrového řízení).

  Studenti doktorského studijního programu dodají k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Formát dokumentů

Veškeré dokumenty do výběrového řízení musíte předložit podle výše uvedených dispozic na formátu A4 v nesešité podobě.


Jazyková způsobilost  

Důrazně upozorňujeme na to, že studenti nominovaní do výběrového řízení musí být jazykově způsobilí podle požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Univerzity jsou nekompromisní a ani jednobodový rozdíl netolerují. Alternativní zkoušky jsou nepřijatelné. Rovněž výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány, a to ani v době, kdy platnost zkoušky prochází těsně s předáním aplikačních dokumentů na partnerskou australskou univerzitu.


Finanční výdaje

Veškeré osobní náklady, jako letenku, víza, ubytování, pojištění, knihy, stravu, neočekávané výdaje a další výdaje, které vzniknou během pobytu, si musíte hradit sami.


Vízum

Do Austrálie existuje vízová povinnost. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé ze zahraničních univerzit.

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK čestné prohlášení s aktuálními kontaktními údaji, kartička v nouzi si vyplní a ponechá pro vlastní potřebu.

Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu obdrží odbor pro zahraniční vztahy rektorátu od příslušné australské univerzity doklad o absolvování Vašeho studia v zahraničí. Tento doklad (většinou pod názvem Transcript of Records nebo University Academic Record) Vám bude předán oproti předložení zprávy z pobytu. Zprávu zašlete v elektornické podobě na rektorát. Měla by obsahovat praktické informace využitelné pro další studenty v rozsahu 1 - 2 stran A4. Nejedná se o zprávu totožnou se Závěrečnou zprávou Fondu mobilit. Tato zpráva bude zaslána e-mailem vybraným studentům vyjíždějícím v dalším akademickém roce.

Kontakt

Další informace lze získat na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu - referent:

Mgr. Ester Brožová, e-mail: ester.brozova@ruk.cuni.czPoslední změna: 18. říjen 2019 15:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám