Austrálie

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


University of Melbourne, Melbourne

University of Qeeensland, Brisbane

Macquarie University, Sydney

Griffith University Brisbane


Vízové informace k dispozici zde.

Information regarding a visa can be found here.


Finanční příspěvek na mobilitu je možné čerpat prostřednictvím Fondu Mobility.

The financial contribution for mobility can be drawn from the Mobility Fund. For more information consult your faculty coordinator.
Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, PF, FHS, PřF, PedF, MFF, FaF

Participating faculties: FF, FSV, PF, FHS, PřF, PedF, MFF, FaF


Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty .

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: Specifické požadavky jednotlivých fakult / Specific requirements of individual departments


Ubytování: V případě dané univerzity obecně platí, že studentské koleje poskytují vynikající, ale drahé ubytování. Existují však různé typy ubytování pro studenty, které se liší také svými náklady. Užitečné tipy najdete níže.

Housing: Generally student residential halls provide excellent but expensive accommodation. There are however lots of different types of student accommodation and their costs vary accordingly. More information: The cost of living in Victoria , Living and accomodation.


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PF, PřF, FHS

Participating faculties: FF, FSV, MFF, PF, PřF, FHS


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: životní náklady / cost of living

Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, PF, PřF

Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Studenti bakalářského/magisterského studia se mohou zapsat pouze do jim určeným kurzů (tj. kurzů bakalářského/magisterského programu).

Bachelor's/Master's students can only enroll in courses designated for them (ie Bachelor's/Master's program courses).


Pokud budete potřebovat pomoc s procesem přihlášení, zápisem či máte další otázky týkající se výměnného pobytu na Macquarie, můžete si domluvit individuální konzultaci s Univerzitou prostřednictvím Zoomu: Booking page.

If you require further assistance with your application process, enrolment, or have further questions about exchange at Macquarie, you can book a 1:1 Zoom or phone consult with Macquarie via our Booking page.


Souhrnné informace:

Fact Sheet

Language Requirements

Study Abroad and Exchange International Student Guide

Restricted units for Exchange students

Credit Points and Grading System

Handbook

Unit Guide

Web univerzity


Participující fakulty: FHS, FSV, PF, FaF, PeF, FTVS

Participating faculties: FHS, FSV, PF, FaF, PeF, FTVS


Počet míst: 1 roční či 2 semestrální pobyty

Number of available slots: 1 AY-long or 2 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above....


Souhrnné informace: Fact SheetKontaktní osoba (Contact person):

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního koordinátora pro meziuniverzitní dohody. Lze využít také kontaktu na univerzitní koordinátory pro jednotlivé regiony viz Odbor zahraničních vztahů RUK.

In case of questions, please get in touch with the Faculty Coordinator for Inter-University Agreements. You can also contact the university coordinators for individual regions (see the International Relations Office, Rectorate).Poslední změna: 19. říjen 2023 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám