Aktuality

Nabídka stipendijních pobytů v Mexiku

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné.


Zájemci doručí do 14. září 2020 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty:

(1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

(2) Životopis v češtině

(3) Motivační dopis v češtině

(4) Doklad o vykonaných zkouškách

(5) Případně i potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka


Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.


Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.


Nabídka víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021

Nabídka víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021:


(1) Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ. O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 až 24 měsíců (stáž „Research Student“) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v září nebo říjnu 2021. Výše stipendia se pohybuje okolo 145 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.


(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Celková délka studia je 5 až 7 let včetně povinné intenzivní jazykové přípravy. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2021. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.


Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 26. června 2020. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který proběhne v polovině července. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA reaguje na aktuální pandemii a rozhodla se vypsat dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

o pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

o digitální formáty ve vědě a výuce


Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Vyzvu a formulář žádosti naleznete na stránkách BTHA v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Žádosti můžete podávat průběžně do 20. července 2020 (až do vyčerpání prostředků).


Výše podpory se pohybuje mezi 1.000 a 10.000 Eur.


University of Warsaw offers a free Polish language and culture course for 4EU+ students

This summer, Polonicum, the Polish Language School of the University of Warsaw, will offer a summer course on Polish language and culture in an online format. The course will run from 3 to 28 August, 2020. The participation is free of charge for students from 4EU+ member universities.


Depending on the selected course level, the students will be able to obtain from 4 to 5 ECTS credits.


For this course, modern platforms and tools for online teaching and learning will be put in use. The Polonicum teachers are certified in teaching Polish as a foreign language and experienced in teaching in a multicultural environment.


Completed and signed application forms should be sent to Ms Anna Jarczewska (International Relations Office, University of Warsaw):

anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl.

Deadline for applications: 19 June 2020.


FIND OUT MORE


Application form


For more information see here.

Charles University is part of the 4EU+ project.

Stipendijní nabídky na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko od Domu zahraniční spolupráce. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.


1) Stipendium DAAD do Německa

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podávají do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.


• Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

• Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

• Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

• Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

• Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce


K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní. Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.


2) Stipendia do Polska

Vzhledem k tomu, že k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.


3) Stipendia na Slovensko

Do 18. května přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. Více informací zde.


4) Stipendia do Estonska

VŠ vyučující mohou do 15. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Akademičtí pracovníci mohou žádat o krátkodobé (1 - 9 dní) nebo dlouhodobé (10 dní – 10 měsíců) pobyty. Stipendium pro krátkodobé pobyta činí 45 Eur/den a pro dlouhodobé pobyty 660 Eur/měsíc. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.


Letní kurzy korejského jazyka

Dovolujeme si informovat o nabídce stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka v r. 2020 pořádaných vysokými školami v Korejské republice.


Zájemci doručí požadované dokumenty do 24. dubna 2020 přímo na Velvyslanectví Korejské republiky v Praze (Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč). Bližší informace o nabídce včetně podrobností týkajících se podmínek účasti ve výběrovém řízení, výše stipendia a požadovaných dokumentů jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA zde.


V souvislosti s aktuální situací dodáváme, že podání přihlášky je záležitostí svobodného rozhodnutí uchazeče. V dané chvíli občané ČR ze země vycestovat nesmějí. Pokud korejská strana uchazeči stipendium přidělí, samotné vycestování je dalším rozhodnutím držitele. Pokud se podmínky pro mezinárodní mobilitu nezlepší, mohou držitelé stipendium odmítnout nebo jim ve vycestování může bránit objektivní překážka (pokračující zákaz vycestovaní).


Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) - postdoctoral research fellowship in Poland

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) has opened a call for proposals for scientists that are interested in conducting their research in Poland.


Benefits: financing for a fellowship that covers the Beneficiary’s living costs in an amount of approx. 2400 EUR a month (10 000 PLN), along with a mobility allowance. The fellowship amount may be increased if a scientist is accompanied by his or her spouse or minor children and in the case of a scientist with officially determined disability – by a personal assistant.


Who can apply: scientist that holds at least a doctoral degree awarded in a country other than Poland and is employed at a foreign HEI/research centre OR has just defended his/her PhD dissertation OR has just completed his/her previous postdoctoral fellowship.


Schedule: visit to Poland can last from 6 to 24 month. Funds are available for Fellows to start between 1st January 2021 and 1st September 2021.


CALL FOR PROPOSALS: until 15th April 2020, 3 p.m. (Central European time)


More information online and here


Contact: Magdalena Kowalczyk, magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, + 48 22 390 35 72


Informační seminář a stipendium DAAD

Dům zahraniční spolupráce si Vás dovoluje informovat o konání informačního semináře pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádáme spolu s DAAD-Information Point Prag ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.


Registrační formulář na infoseminář naleznete zde.


K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:


• Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

• Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

• Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

• Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

• Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce


K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na


Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní

Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.


Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2020/1. května 2020, naleznete zde.


Studium pro zahraniční studenty na Diplomatické akademii (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace

Dovolujeme si vás informovat o nabídce bezplatného studia pro zahraniční studenty na Diplomatické akademii (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Studium lze absolvovat v těchto studijních oborech:


a) bakalářské studium:

• Mezinárodní vztahy

• Ekonomie

- forma studia: denní

- délka studia: 4 roky


b) magisterské studium

• Mezinárodní vztahy

• Ekonomie

• Právo

- forma studia: denní / večerní

- délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)


c) doktorské studium

- forma studia: denní / večerní

- délka studia: 3 roky (denní studium) / 4 roky (večerní studium)


Uchazeči dodají do 31. března 2020 na MŠMT ČR, odbor mezinárodních vztahů, k rukám Mgr. Ivany Ryškové, Karmelitská 529/, 118 12 Praha 1 následující doklady:

ˇ strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií

ˇ kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek

ˇ kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)

ˇ kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)

ˇ motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat


Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdoctoral Research Fellowship in Poland.

Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdocotral Research Fellowship in Poland. Tento stipendijní program je otevřený pro všechny vědní obory, podmínkou je ukončený doktorát a pracovní poměr na VŠ nebo na výzkumném centru. Délka výzkumného pobytu se pohybuje mezi 6 a 24 měsíců a stipendium činí 2 400 Eur/měsíčně. Informace včetně odkazu na online-přihlášku naleznete v příloze tohoto mailu. Deadline pro přihlášky je 15. dubna 2020.


Stipendium na základě mezinárodních smluv na letní školu v Gruzii

Stipendium na základě mezinárodních smluv na letní školu v Gruzii. Jedná se o letní školu Georgian Manuscript 2020, která se koná 14. – 25. července 2020. Nabídka je vhodná pro studenty magisterského a doktorského studijního program a akademické pracovníky se zaměřením na Gruzii. K dispozici je ještě jedno volné místo, termín odevzdání přihlášek se prodloužil na 10. března 2020.

Zájemci doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 tři dokumenty:

• vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia";

motivační dopis v českém jazyce;

doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu (neplatí pro akademické pracovníky).


Stipendia v Korejské republice

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. 8. 2020, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1,000,000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně mezinárodní dopravy.


Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky DZS/AIA a prostudovat si informační manuál pro žadatele.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia na Tchaj-wan

Taipei Economic and Cultural Office informuje o dvou typů stipendií:

a) Taiwan Scholarship Program. Tento program Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP. Stipendia jsou víceletá, tj. čtyřletá ke studiu v BSP, dvouletá ke studiu v MSP a čtyřletá ke studiu v DSP

b) Huayu (Mandarin) Enrichment Scholarship Program (jazykové kurzy), který nabízí stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny. Podmínka je středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.


Ucházet se mohou občané České republiky.

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2020.


Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.


Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Stipendijní programy BTHA:


- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".


________________________________________


Grantové programy BTHA:


"Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ)


"Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".


________________________________________


Aktuální pozvánka:


Rádi bychom vás a vaše německé partnery upozornili na konferenci "10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies", na kterou zve BAYHOST ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu ve dnech 13. – 15.5.2020:

CfP bis 17.2.2020

acit.tneu.edu.ua


Pozvánky a informace k dalším akcím najdete na www.btha.cz v rubrice "Zprávy".


Poslední změna: 8. červenec 2020 17:11 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám