Aktuality

Stipendia do Německa od DAAD

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022. Jednotlivé nabídky jsou zveřejněné ve vyhledávači stipendií na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí. Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.


Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2020, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2020.

Pro skupiny cesty studentů jsou termíny podání žádosti 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.


Pro různé cílové skupiny nabízíme ve spolupráci s DAAD Information Point Prag Online Information Session, na kterém představíme proces podání žádosti a upozorníme na novinky v souvislosti s pandemií Covid-19.

Online Information Session pro uchazeče o stipendium ke studiu MSP a k účasti na letním kurzu v roce 2021:

  • První termín 8. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěna do 6. 10. 2020 do 10 hodin

  • Druhý termín 2. 11. 2020 od 13:30 hodin. Registrace je spuštěna do 31. 10. 2020 do 10 hodin

Online Information Session pro uchazeče o výzkumná stipendia DAAD. Online Session je určen pro studenty DSP, absolventy MSP, postdoktorandy, vědecký dorost a VŠ učitele:

  • Termín: 15. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěná do 13. 10. 2020 do 10 hodin.


Stipendia vlády Švýcarské konfederace

Stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships - každoročně nabízí České republice:


Dvě stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců


Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.


Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.


Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.


Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2021/22

Dovolujeme si Vás informovat o stipendiu na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 je 1. prosinec 2020.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury


Nabídka stipendijních pobytů v Mexiku

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné.


Zájemci doručí do 14. září 2020 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty:

(1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

(2) Životopis v češtině

(3) Motivační dopis v češtině

(4) Doklad o vykonaných zkouškách

(5) Případně i potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka


Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.


Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.


Nabídka víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021

Nabídka víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021:


(1) Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ. O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 až 24 měsíců (stáž „Research Student“) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v září nebo říjnu 2021. Výše stipendia se pohybuje okolo 145 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.


(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Celková délka studia je 5 až 7 let včetně povinné intenzivní jazykové přípravy. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2021. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.


Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 26. června 2020. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který proběhne v polovině července. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA reaguje na aktuální pandemii a rozhodla se vypsat dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

o pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

o digitální formáty ve vědě a výuce


Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Vyzvu a formulář žádosti naleznete na stránkách BTHA v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Žádosti můžete podávat průběžně do 20. července 2020 (až do vyčerpání prostředků).


Výše podpory se pohybuje mezi 1.000 a 10.000 Eur.


University of Warsaw offers a free Polish language and culture course for 4EU+ students

This summer, Polonicum, the Polish Language School of the University of Warsaw, will offer a summer course on Polish language and culture in an online format. The course will run from 3 to 28 August, 2020. The participation is free of charge for students from 4EU+ member universities.


Depending on the selected course level, the students will be able to obtain from 4 to 5 ECTS credits.


For this course, modern platforms and tools for online teaching and learning will be put in use. The Polonicum teachers are certified in teaching Polish as a foreign language and experienced in teaching in a multicultural environment.


Completed and signed application forms should be sent to Ms Anna Jarczewska (International Relations Office, University of Warsaw):

anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl.

Deadline for applications: 19 June 2020.


FIND OUT MORE


Application form


For more information see here.

Charles University is part of the 4EU+ project.

Stipendijní nabídky na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko od Domu zahraniční spolupráce. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.


1) Stipendium DAAD do Německa

K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podávají do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.


• Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

• Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

• Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

• Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

• Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce


K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dní. Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.


2) Stipendia do Polska

Vzhledem k tomu, že k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.


3) Stipendia na Slovensko

Do 18. května přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko. Více informací zde.


4) Stipendia do Estonska

VŠ vyučující mohou do 15. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Akademičtí pracovníci mohou žádat o krátkodobé (1 - 9 dní) nebo dlouhodobé (10 dní – 10 měsíců) pobyty. Stipendium pro krátkodobé pobyta činí 45 Eur/den a pro dlouhodobé pobyty 660 Eur/měsíc. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.


Letní kurzy korejského jazyka

Dovolujeme si informovat o nabídce stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka v r. 2020 pořádaných vysokými školami v Korejské republice.


Zájemci doručí požadované dokumenty do 24. dubna 2020 přímo na Velvyslanectví Korejské republiky v Praze (Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč). Bližší informace o nabídce včetně podrobností týkajících se podmínek účasti ve výběrovém řízení, výše stipendia a požadovaných dokumentů jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA zde.


V souvislosti s aktuální situací dodáváme, že podání přihlášky je záležitostí svobodného rozhodnutí uchazeče. V dané chvíli občané ČR ze země vycestovat nesmějí. Pokud korejská strana uchazeči stipendium přidělí, samotné vycestování je dalším rozhodnutím držitele. Pokud se podmínky pro mezinárodní mobilitu nezlepší, mohou držitelé stipendium odmítnout nebo jim ve vycestování může bránit objektivní překážka (pokračující zákaz vycestovaní).


Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) - postdoctoral research fellowship in Poland

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) has opened a call for proposals for scientists that are interested in conducting their research in Poland.


Benefits: financing for a fellowship that covers the Beneficiary’s living costs in an amount of approx. 2400 EUR a month (10 000 PLN), along with a mobility allowance. The fellowship amount may be increased if a scientist is accompanied by his or her spouse or minor children and in the case of a scientist with officially determined disability – by a personal assistant.


Who can apply: scientist that holds at least a doctoral degree awarded in a country other than Poland and is employed at a foreign HEI/research centre OR has just defended his/her PhD dissertation OR has just completed his/her previous postdoctoral fellowship.


Schedule: visit to Poland can last from 6 to 24 month. Funds are available for Fellows to start between 1st January 2021 and 1st September 2021.


CALL FOR PROPOSALS: until 15th April 2020, 3 p.m. (Central European time)


More information online and here


Contact: Magdalena Kowalczyk, magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, + 48 22 390 35 72


Informační seminář a stipendium DAAD


Dům zahraniční spolupráce si Vás dovoluje informovat o konání informačního semináře pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádáme spolu s DAAD-Information Point Prag ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.


Registrační formulář na infoseminář naleznete zde.


K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:


• Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

• Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

• Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

• Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

• Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce


K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na


Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní

Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.


Poslední změna: 25. září 2020 10:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám