AktualityProject: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Project Register Number: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Letní kurzy korejského jazyka

Dovolujeme si informovat o nabídce stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka v r. 2020 pořádaných vysokými školami v Korejské republice.


Zájemci doručí požadované dokumenty do 17. dubna 2020 přímo na Velvyslanectví Korejské republiky v Praze (Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč). Bližší informace o nabídce včetně podrobností týkajících se podmínek účasti ve výběrovém řízení, výše stipendia a požadovaných dokumentů jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA zde.


V souvislosti s aktuální situací dodáváme, že podání přihlášky je záležitostí svobodného rozhodnutí uchazeče. V dané chvíli občané ČR ze země vycestovat nesmějí. Pokud korejská strana uchazeči stipendium přidělí, samotné vycestování je dalším rozhodnutím držitele. Pokud se podmínky pro mezinárodní mobilitu nezlepší, mohou držitelé stipendium odmítnout nebo jim ve vycestování může bránit objektivní překážka (pokračující zákaz vycestovaní).


Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) - postdoctoral research fellowship in Poland

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) has opened a call for proposals for scientists that are interested in conducting their research in Poland.


Benefits: financing for a fellowship that covers the Beneficiary’s living costs in an amount of approx. 2400 EUR a month (10 000 PLN), along with a mobility allowance. The fellowship amount may be increased if a scientist is accompanied by his or her spouse or minor children and in the case of a scientist with officially determined disability – by a personal assistant.


Who can apply: scientist that holds at least a doctoral degree awarded in a country other than Poland and is employed at a foreign HEI/research centre OR has just defended his/her PhD dissertation OR has just completed his/her previous postdoctoral fellowship.


Schedule: visit to Poland can last from 6 to 24 month. Funds are available for Fellows to start between 1st January 2021 and 1st September 2021.


CALL FOR PROPOSALS: until 15th April 2020, 3 p.m. (Central European time)


More information online and here


Contact: Magdalena Kowalczyk, magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl, + 48 22 390 35 72


Informační seminář a stipendium DAAD

Dům zahraniční spolupráce si Vás dovoluje informovat o konání informačního semináře pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádáme spolu s DAAD-Information Point Prag ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.


Registrační formulář na infoseminář naleznete zde.


K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021:


• Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců

• Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce

• Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce

• Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce

• Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce


K termínu 1. května 2020 lze žádat o stipendium na


Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel, délka cesty min. 7 – max. 12 dní

Cestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.


Stipendijní nabídku DAAD s barevným zvýrazněním pobytů, o které se žádá do 30. dubna 2020/1. května 2020, naleznete zde.


Studium pro zahraniční studenty na Diplomatické akademii (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace

Dovolujeme si vás informovat o nabídce bezplatného studia pro zahraniční studenty na Diplomatické akademii (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Studium lze absolvovat v těchto studijních oborech:


a) bakalářské studium:

• Mezinárodní vztahy

• Ekonomie

- forma studia: denní

- délka studia: 4 roky


b) magisterské studium

• Mezinárodní vztahy

• Ekonomie

• Právo

- forma studia: denní / večerní

- délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)


c) doktorské studium

- forma studia: denní / večerní

- délka studia: 3 roky (denní studium) / 4 roky (večerní studium)


Uchazeči dodají do 31. března 2020 na MŠMT ČR, odbor mezinárodních vztahů, k rukám Mgr. Ivany Ryškové, Karmelitská 529/, 118 12 Praha 1 následující doklady:

ˇ strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií

ˇ kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek

ˇ kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)

ˇ kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)

ˇ motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat


Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdoctoral Research Fellowship in Poland.

Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdocotral Research Fellowship in Poland. Tento stipendijní program je otevřený pro všechny vědní obory, podmínkou je ukončený doktorát a pracovní poměr na VŠ nebo na výzkumném centru. Délka výzkumného pobytu se pohybuje mezi 6 a 24 měsíců a stipendium činí 2 400 Eur/měsíčně. Informace včetně odkazu na online-přihlášku naleznete v příloze tohoto mailu. Deadline pro přihlášky je 15. dubna 2020.


Stipendium na základě mezinárodních smluv na letní školu v Gruzii

Stipendium na základě mezinárodních smluv na letní školu v Gruzii. Jedná se o letní školu Georgian Manuscript 2020, která se koná 14. – 25. července 2020. Nabídka je vhodná pro studenty magisterského a doktorského studijního program a akademické pracovníky se zaměřením na Gruzii. K dispozici je ještě jedno volné místo, termín odevzdání přihlášek se prodloužil na 10. března 2020.

Zájemci doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 tři dokumenty:

• vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia";

motivační dopis v českém jazyce;

doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu (neplatí pro akademické pracovníky).


Stipendia v Korejské republice

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. 8. 2020, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1,000,000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně mezinárodní dopravy.


Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky DZS/AIA a prostudovat si informační manuál pro žadatele.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia na Tchaj-wan

Taipei Economic and Cultural Office informuje o dvou typů stipendií:

a) Taiwan Scholarship Program. Tento program Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP. Stipendia jsou víceletá, tj. čtyřletá ke studiu v BSP, dvouletá ke studiu v MSP a čtyřletá ke studiu v DSP

b) Huayu (Mandarin) Enrichment Scholarship Program (jazykové kurzy), který nabízí stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny. Podmínka je středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.


Ucházet se mohou občané České republiky.

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2020.


Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.


Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Stipendijní programy BTHA:


- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".


________________________________________


Grantové programy BTHA:


"Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ)


"Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".


________________________________________


Aktuální pozvánka:


Rádi bychom vás a vaše německé partnery upozornili na konferenci "10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies", na kterou zve BAYHOST ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu ve dnech 13. – 15.5.2020:

CfP bis 17.2.2020

acit.tneu.edu.ua


Pozvánky a informace k dalším akcím najdete na www.btha.cz v rubrice "Zprávy".Nabídky letních škol a dalších pobytů

POLSKO dodatečné výběrového řízení na obsazení 9 stipendijních míst na letním jazykovém kurzu v Polsku. Termín odevzdání přihlášek je 12. února 2020 do 15 hodin.

Polsko dále nabízí stipendia ke studijním a výzkumným pobytům: nyní zůstává nevyužito cca 100 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP a 27 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické pracovníky. Termín odevzdání přihlášek na tyto druhy pobytů je 27. února 2020 do 15 hodin.


LOTYŠSKO nabízí studentům BSP, MSP a DSP a VŠ učitelům 2 místa na tematicky a oborově zaměřených letních školách. Výuka probíhá v angličtině. Nabídka aktuálních letních škol bývá zveřejněna na přelomu ledna a února na stránkách lotyšské Státní agentury pro rozvoj vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek je 14. února 2020 do 12:00.


Termín odevzdání přihlášek na letní kurzy v ALBÁNII a na letní kurz bulharského jazyka a na zimní seminář balkanistiky na univerzitě v Blagoevgradu v BULHARSKU se prodloužil do 6. března 2020. Přihlášky se posílá do sídla Akademické informační agentury. Stipendium zahrnuje bezplatnou účast na letní škole, ubytování a stravování.


Zájemci o letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v ESTONSKU podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation do 19. března. Českou stranu o podání žádosti pouze informují. Různé letní školy v AJ nabízí Tallinn Univerzity, Tallinn University of Technology, University of Tartu a Estonian Academy of Arts. Seznam letních škol naleznete zde. Stipendium zahrnuje až 500 Eur na poplatek za kurz a 25 Eur denně na ubytování po maximálním trvání 28 dní.


SLOVENSKO poskytuje stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Celkem je k dispozici 10 stipendijních míst. Termín odevzdání přihlášek je 21. února 2020.


Podrobné informace o nabízených stipendiích a podmínkách pro uchazeče o pobyty v uvedených zemích naleznete v našem webovém vyhledávači. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stáže v organizacích Evropské komise - program Blue Book Traineeship

Evropská komise nabízí mladým lidem 1800 míst placených stáží v různých organizacích Evropské komise zejména v Bruselu a Lucemburku v rámci programu Blue Book Traineeship, na nichž mohou získat praktické zkušenosti z expertní činnosti těchto orgánů.


Stáže začínají 1. října 2020 a trvají pět měsíců. Přihlásit se mohou všichni absolventi bakalářského studijního programu, kteří nemají předchozí zkušenost s prací v orgánech Evropské komise a mají velmi dobré jazykové znalosti.


Přihlášky je možné podávat do 31. ledna 2020. Příspěvek na stáž je pro rok 2020 stanoven na 1,220.78 € měsíčně.


Více informací a přihlášky lze nalézt na webových stránkách Evropské komise a MŠMT ČR.


Stipendijní pobyty ve Francii

Stipendijní pobyty ve Francii na základě dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).


Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách AIA zde. Vzhledem k tomu, že AIA přijímá přihlášky jak od studentů z České republiky, tak od studentů z Francie, jsou publikované informace v angličtině.


Zájemci zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu aia@dzs.cz a sciences.prague@gmail.com v kopii nejpozději 14. února 2020 do 18 hodin.


Vybraní kandidáti budou pozváni před výběrovou komisi, aby svůj výzkumný záměr blíže představili. Tato část výběrového řízení proběhne ve dnech 30. 3. až 1. 4. 2020 v sídle Domu zahraniční spolupráce.


Pro žadatele pořádá Dům zahraniční spolupráce ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 13 hodin informační seminář, na kterém bude nový program představen. Chcete-li se semináře zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář.


Hudson Institute Political Studies - paid fellowship opportunity in political science

Hudson Institute Political Studies offers undergraduates a fellowship in political thought and public policy held in the summer in Washington D.C. Accepted students receive a $3,000 stipend and complimentary housing.


Applicants: Undergraduate students of political science, history, economics, sciences and humanities

Dates: June 14 – July 24, 2020

Venue: Hudson Institute Political Studies, Washington, D.C.

Contact: rmackey@hudson.org

More information: www.hudsonpoliticalstudies.org


Polsko - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv

Polsko nabízí 12 míst na letních kurzech polského jazyka a kultury pro polonisty (případně studenty oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu) a stipendia na studijní či výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v celkovém rozsahu 80 měsíců, na pobyty pro studenty polonistiky v celkovém rozsahu 40 měsíců a na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v celkovém rozsahu 30 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 22. ledna 2020.


Zároveň Vás informujeme o vypsání dodatečného výběrového řízení na neobsazená místa na letních jazykových kurzech a na studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v Maďarsku. Termín odevzdání přihlášek je 31. ledna 2020 do 12:00.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


IEG Fellowships for Doctoral Students

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards 8–10 fellowships for international doctoral students in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines.

The IEG funds PhD projects on European history from the early modern period until 1989/90. We are particularly interested in projects

• with a comparative or cross-border approach,

• on European history in its relation to the wider world, or

• on topics of intellectual and religious history.


WHAT WE OFFER

The IEG Fellowships provide a unique opportunity to pursue your individual PhD project while living and working for 6–12 months at the Institute in Mainz. The monthly stipend is € 1,350. Additionally, you can apply for family or child allowance.


REQUIREMENTS

During the fellowship you are required to reside at the Institute in Mainz. You actively participate in the IEG's research community, the weekly colloquia and scholarly activities. We expect you to present your work at least once during your fellowship. The IEG preferably supports the writing up of dissertations; it will not provide funding for preliminary research, language courses or the revision of book manuscripts. PhD theses continue to be supervised under the auspices of the fellows' home universities. We expect proficiency in English and a sufficient command of German to participate in discussions at the Institute. The IEG encourages applications from women.


APPLICATION

Please combine all of your application materials except for the application form into a single PDF and send your application to application@ieg-mainz.de. Letters of recommendation should be submitted directly by the referees. You may write in either English or German; we recommend that you use the language in which you are most proficient.

Application form


The IEG has two deadlines each year for IEG Fellowships: February 15 and August 15. The next deadline for applications is February 15, 2020.

Please direct your questions concerning the IEG Fellowship Programme to Barbara Müller: fellowship@ieg-mainz.de

More information is available on the following website:

https://www.ieg-mainz.de/en/fellowships


Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu (Konrad-Adenauer-Stiftung)

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky.


Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete zde.

Uzávěrka pro přijetí žádostí je 15. února 2020.


Čína - stipendijní místa

Čínská vláda stejně jako v minulých letech nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 17+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 13. ledna 2020 do 15 hodin.


Uchazeči, kteří obdrží nominaci MŠMT ke studiu v ČLR v akademickém roce 2020/2021 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty!


Podrobné informace o nabízených stipendiích, podmínkách pro žadatele a průběhu výběrového řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde:


Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko a Rumunsko

Albánie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. 2 místa nabízí zájemcům o letní školu albánského jazyka v roce 2020 v délce 1 měsíce.


Bulharsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele délce 1–3 měsíců. VŠ studentům a VŠ učitelům nabízí 2 místa na zimním semináři balkanistiky v délce 1 měsíce a 8 míst na letních kurzech bulharštiny v délce 1 měsíce.


Gruzie nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a pedagogům jsou k dispozici 2 místa na jazykově a oborově zaměřených letních školách v roce 2020 v délce 1 měsíc.


Lotyšsko poskytuje stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 30 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–10 měsíců. Dále nabízí 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc.


Mongolsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v délce 2–9 měsíců a stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 20 měsíců pro studenty DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 2 měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům nabízí 3 místa na letní škole pro mladé mongolisty v roce 2020 v délce 1 měsíce (podmínkou je znalost jazyka min. na úrovni A2).


Rumunsko nabízí stipendia na studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců. Dále nabízí v celkovém rozsahu 3 měsíců studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v max. délce 1 měsíc. VŠ studentům a VŠ učitelům jsou k dispozici 4 místa na letních kurzech rumunštiny v roce 2020 v délce 1 měsíce.


Uchazeči o stipendium do Albánie, Bulharska, Gruzie, Lotyšska, Mongolska a Rumunska doručí v termínu 31. prosince 2019 do 12:00 požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendijní pobyty v Číně

Čína poskytuje stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přednostně studentům jiných než sinologických oborů, v celkovém rozsahu 90 měsíců. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde. Programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté. Stipendistům je hrazena mezinárodní doprava do místa pobytu a zpět.


Seznam požadovaných dokumentů se zobrazí po kliknutí na odkaz ČÍNA – výběrová řízení. Akceptační dopis z čínské univerzity není pro účely výběrového řízení povinný, nicméně úspěšní uchazeči budou posléze vyzváni k podání on-line přihlášky a předložení další dokumentace. Zájemci se přihlašují v termínu 20. prosince 2019 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Stipendijní pobyty v Německu

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendium DAAD pro letní jazykový kurzy. Vybrat si můžete ze 172 kurzů. Stipendium je určené studentům od 2. ročníku VŠ. Uchazeči musejí doložit minimální úroveň A2, přihlášky (pouze v NJ) se podávají do portálu DAAD a v tištěné podobě do sídla AIA do 1. prosince 2019.


Dále Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA poskytuje studentům MSP a DSP 8 stipendijních míst pro roční pobyt na bavorské VŠ. Přihlášky přijímá centrála BTHA v Řeznu, do sídla AIA se posílá pouze Návrh na vyslání. Termín odevzdání je 1. prosince 2019.


Stipendium - Kangnam University v Korejské republice

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR doporučí jednoho českého studenta k získání víceletého stipendia ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na Kangnam University. Stipendium zahrnuje přípravný jazykový kurz v délce jednoho roku a umožňuje v případě v úspěšného studia získání akademického titulu. Informace k programu jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde.


Podrobné informace, přihlašovací formulář a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce Velvyslanectví Korejské rep. v ČR zde.


Zájemci doručí své přihlášky poštou nebo osobně Velvyslanectví Korejské rep. se sídlem v Praze do 30. listopadu 2019. Výběrové řízení je zcela v rukou Velvyslanectví Korejské rep. v ČR, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na sekretariát velvyslanectví (czech@mofa.go.kr).


Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Severní Makedonie

Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.


Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Egypt

Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.


Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Poslední změna: 23. březen 2020 11:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám