Aktuality

Oborově zaměřené letní školy v Lotyšsku

Dovolujeme si Vás informovat o aktuální nabídce. Lotyšsko nabízí studentům a učitelům VŠ dvě místa na tematicky a oborově zaměřené letní školy. Seznam letních škol pro rok 2021 ještě není zveřejněn. Zájemci zasílají přihlášky (Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, motivační dopis a v případě studentů též doklad o vykonaných zkouškách) do 31. ledna 2021 do kanceláře Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 poštou anebo elektronicky na . Stipendium pokryje kurzovné, ubytování a stravování.


Stipendijní pobyty pro doktorandy ve Francii - Barrande Fellowship Programme

Dovolujeme si Vás informovat o aktuální nabídce stipendijního programu Barrande Fellowship Programme mezi Českou republikou a Francií. Garanty programu jsou MŠMT ČR a Francouzské velvyslanectví v ČR.


Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).


O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.


Pro žadatele uspořádal Francouzský institut v Praze dne 15. 12. 2020 informační webinář, na kterém byla nabídka stipendií představena. Zájemci, kteří se akce nezúčastnili, si mohou pustit videozáznam.


PASIFIC - Postdoctoral Fellowship offered by the Polish Academy of Sciences

The Polish Academy of Sciences has launched the PASIFIC Fellowship Programme co-financed by the European Union under the MSCA COFUND scheme. Its main goal is to enable 50 scientists of any nationality and from all scientific disciplines, with a doctoral degree or equivalent, to spend two years at the institutes of the Polish Academy of Sciences and the International Institute of Molecular and Cell Biology. The PASIFIC fellows will be selected in two calls announced in 2021.

You can find out more on the website and the Euraxess portal.


Výzkumné pobyty ve Francii

Zveme zájemce na webinář věnovaný podpoře výzkumných pobytů na vysokých školách či výzkumných centrech ve Francii. Na webináři určeném studentům všech doktorských studijních programů přestaví francouzští kolegové loni spuštěný stipendijní program mezi Českou republikou a Francií, též zvaný „Barrande Fellowship Programme“, a nabídnou informace, rady a doporučení, o které by žadatelé o toto stipendium neměli přijít.


Akci pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce v úterý 15. prosince 2020 od 11:00 do 12:00. Nový ročník česko-francouzského výměnného stipendijního programu pro doktorandy zahájí úvodním slovem velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.

Registrační formulářStudijní stipendijní pobyty v Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku

Akademická informační agentura (AIA) nabízí tyto studijní pobyty:


Albánie

 • 18 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 2 stipendijní měsíce na výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele

 • 2 místa na letní školu albánského jazyka


Bulharsko

 • 27 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 3 stipendijní měsíce na studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele i studenty

 • 2 místa na zimním semináři balkanistiky (1 měsíc)

 • 8 míst na letních kurzech bulharštiny (3 týdny)


Gruzie

 • 27 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 2 stipendijní měsíce na výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele

 • 2 místa na letních školách pro VŠ studenty a pedagogy


Lotyšsko

 • 30 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 3 místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele (max. 1 měsíc)


Mongolsko

 • 20 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 2 stipendijní měsíce na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele (max. 1 měsíc)

 • 3 místa na letní škole pro mladé mongolisty (1 měsíc) se znalostí jazyka min. na úrovni A2


Rumunsko

 • 27 stipendijních měsíců pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského typu studia

 • 3 stipendijní měsíce na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele (max. 1 měsíc)

 • 4 místa na letních kurzech rumunštiny (1 měsíc) pro VŠ studenty a VŠ učitele


Zájemci se přihlašují do 31. prosince 2020 do 12:00 zasláním požadovaných dokumentů do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Studijní a výzkumné pobyty proběhnou v akademickém roce 2021/2022, letní kurzy se uskuteční během léta 2021. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia a letní kurzy v Německu

Německo opět nabízí stipendijní pobyty a letní kurzy na rok 2021.


Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí více než 140 letních kurzů na různých německých univerzitách. Tato nabídka je určena studentům bakalářských (od 2. ročníku) a magisterských studijních programů s minimální znalostí němčiny na úrovni A2. Stipendium je ve výši 1,061 Eur (na úhradu kurzovného, ubytování a dalších nákladů).


Termín nahrání požadovaných dokumentů do portálu DAAD je 1. 12. 2020.

Ve stejném termínu doručí zájemci poštou do sídla Akademické informační agentury AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) tento dokument: Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala roční stipendia pro studenty navazujícího magisterského nebo doktorského studia. V nabídce je i delší studijní pobyt pro absolventy vysokých škol z České republiky na bavorské veřejné vysoké škole v akademickém roce 2021/2022. Výše stipendia činí 853 Eur měsíčně. Stipendijní pobyt lze prodloužit.


Termín doručení dokumentů do sídla Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA, c./o. BAYHOST, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg je 1. 12. 2020.

Ve stejném termínu doručí zájemci poštou do sídla Akademické informační agentury AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)

následující dokument: Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.


Stipendijní pobyty v Číně

Čína poskytuje stipendijní místa na akademický rok 2021/2022 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, jiných než sinologických oborů.

Jedná se o semestrální či dvousemestrální studijní pobyty.

Seznam univerzit v ČLR zveřejňuje China Scholarship Council na svých webových stránkách zde.

Stipendium je vypláceno ve výši 9 000 Kč měsíčně (resp. 9 500 Kč měsíčně pro studenty DSP) a hrazena je i doprava.


V nabídce jsou také kurzy pro učitele a studenty čínštiny.


Termín odevzdání přihlášek je 18. prosince 2020 do 12:00. Zájemci o pobyty v Číně doručí požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ.

Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendijní studijní pobyty v Makedonii

Severní Makedonie nabízí krátkodobé studijní pobyty pro VŠ studenty a také stipendia pro studenty makedonštiny. Jedná se o krátkodobé pobyty v délce 3 týdnů až 2 měsíců.

Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v maximální délce 10 dnů.


Termín odevzdání přihlášek je 11. prosince 2020 do 15:00. Zájemci o pobyty v Severní Makedonii doručí požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ.

Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendijní studijní pobyty v Egyptě

Egypt nabízí stipendijní studijní pobyty pro VŠ studenty, VŠ učitele a vědecké pracovníky a také stipendia pro studenty arabštiny. Jedná se o krátkodobé pobyty v délce 1 až 5 měsíců a střednědobé pobyty v max. délce 10 měsíců.


Termín odevzdání přihlášek je 11. prosince 2020 do 15:00. Zájemci o pobyty v Egyptě doručí požadované dokumenty do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ.

Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Nabídka stipendijních pobytů a letních kurzů v Maďarsku

Maďarsko nabízí studijní a výzkumné pobyty na akademický rok 2021/2022 a letní kurzy, které se uskuteční během léta 2021:


 • 25 stipendijních míst pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů (5 měsíců)

 • 12 stipendijních míst na krátkodobé výzkumné pobyty pro VŠ učitele (1-2 týdny)

 • 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele (1 - 3 měsíce)

 • 12 míst pro zájemce o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2021 (1 měsíc)


V nabídce jsou i studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 stipendijních měsíců, pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců.

Studentům je vypláceno stipendium ve výši 8 500 Kč měsíčně, resp. 8 700 Kč měsíčně pro studenty DSP.


Termín odevzdání přihlášek je 4. prosince 2020 do 12:00. Zájemci o pobyty v Maďarsku doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).


Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ.

Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia do Německa - Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti nabízí studijní stipendia do Německa. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2021. Podmínky stipendia naleznete zde.


Studijní a výzkumné pobyty v Rusku

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce studijních pobytů, které nabízí Rusko prostřednictvím Akademické informační agentury.

V nabídce jsou 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.


Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2020 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ.


Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia do Německa od DAAD

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022. Jednotlivé nabídky jsou zveřejněné ve vyhledávači stipendií na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí. Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.


Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2020, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2020.

Termíny podání žádosti jsou 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.


Pro různé cílové skupiny nabízíme ve spolupráci s DAAD Information Point Prag Online Information Session, na kterém představíme proces podání žádosti a upozorníme na novinky v souvislosti s pandemií Covid-19.

Online Information Session pro uchazeče o stipendium ke studiu MSP a k účasti na letním kurzu v roce 2021:

 • První termín 8. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěna do 6. 10. 2020 do 10 hodin

 • Druhý termín 2. 11. 2020 od 13:30 hodin. Registrace je spuštěna do 31. 10. 2020 do 10 hodin

Online Information Session pro uchazeče o výzkumná stipendia DAAD. Online Session je určen pro studenty DSP, absolventy MSP, postdoktorandy, vědecký dorost a VŠ učitele:

 • Termín: 15. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěná do 13. 10. 2020 do 10 hodin.


Stipendia vlády Švýcarské konfederace

Stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships - každoročně nabízí České republice:


Dvě stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců


Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.


Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.


Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.


Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2021/22

Dovolujeme si Vás informovat o stipendiu na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22 je 1. prosinec 2020.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury


Nabídka stipendijních pobytů v Mexiku

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné.


Zájemci doručí do 14. září 2020 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty:

(1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia

(2) Životopis v češtině

(3) Motivační dopis v češtině

(4) Doklad o vykonaných zkouškách

(5) Případně i potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka


Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.


Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.
Poslední změna: 19. leden 2021 21:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám