Aktuality

Stipendijní program Indian Institute of Technology

IIT nabízí absolventům magisterského stupně studia s technickým zaměřením stipendijní program určený pro čtyřleté studium v Indii. Podmínkou udělení stipendia jsou excelentní studijní výsledky.

Více informací naleznete v přiloženém letáku a také na webu univerzity: www.iith.ac.in/iar/FIRST-FELLOWSHIPNabídka studia v bakalářských a magisterských studijních programech na univerzitách a VŠ institucích Ruské federace

(a) Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO): občanům ČR jsou nabízena 2 místa k bezplatnému studiu v bakalářském/magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce 2021/2022. Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v ruském jazyce.


Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.


(b) bezplatné studium na vybraných univerzitách RF: Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o možnosti bezplatného studia v bakalářských a magisterských studijních programech.


Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému zde v termínu do 15. dubna 2021. Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze.


Základní informace o požadavcích na uchazeče a pokyny pro podání žádosti naleznete také na webových stránkách DZS/AIA.Nabídka stipendií DAAD do Německa

K 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2022.


Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.


VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce), na pracovní pobyty v oborech architektura a umění a (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.


Bývalí stipendisté mohou žádat o nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce. Stipendium lze získat jednou za 3 roky. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.


Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost).

Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).


Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.


Pro uchazeče o tato stipendia pořádá AIA a DAAD Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin. Zájemci se mohou na tento seminář registrovat do 30. března pomocí registračního formuláře .


Lomonosov Moscow State University - OPEN DAY FOR EXCHANGE STUDENTS

March 14, 2021 (Sun)

Time: 12:00 GMT+3

Register here


Krátkodobé i víceleté studijní pobyty na univerzitách na Tchaj-wanu

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří:


(a) Tchaj-wanský stipendijní program, který vybraným studentům poskytne víceletá stipendia ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia obdrží částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium.


(b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé obdrží stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.


Žádosti se podávají přímo na adresu Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze v termínu do 31. března 2021.


Bližší informace o požadavcích na uchazeče, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádosti naleznete na webových stránkách DZS/AIAzde a na stránkách Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře zde .2021 NTU Plus Academy Online Program, AI Development and Application

National Taiwan University vpisuje distanční online kurz 2021 NTU Plus Academy Online Program, AI Development and Application. Program je věnován umělé inteligenci a studenti se v rámci online meetingů budou setkávat s profesory na NTU, učit se o nové technologii a své nové poznatky následně uplatňovat v diskusích. Kurz počítá s rozsahem 18 hodin studia, začíná 1. dubna a končí 15. května.

Deadline pro podání přihlášek je 21. března 2021.

Poplatky:

Application Fee: USD 150 (nevratné)

Program fee: USD 230

Přihlášku lze podat online zde

Pro více informací se prosím obracejte přímo na koordinátorku zahraniční univerzity, paní Peggy Hsu -

Plakát ke stažení zde


Víceletá stipendia ke studiu v Korejské republice

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy Bakalářských a magisterských studijních programů. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. 8. 2021, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně zdravotního pojištění.


Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky DZS/AIA a prostudovat si informační manuál pro žadatele. Seznam dostupných korejských univerzit a oborů studia v rámci tohoto programu ke stažení zde


Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). V souladu s podmínkami partnerské strany bohužel tentokrát není možné zasílat požadovanou dokumentaci elektronicky.


Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zdeVýukové a výzkumné programy na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce výukových a výzkumných programů na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin. Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (Von Karman Institute for Fluid Dynamics, VKI) je mezinárodní vzdělávací a výzkumná organizace se sídlem v Belgii, která byla založena v roce 1956 při NATO pro přípravu odborníků v oblasti dynamiky tekutin.

VKI každoročně nabízí stipendijní programy určené studentům a vědeckým pracovníkům s českým občanstvím.

Při přihlášení do 1. 4. 2021 je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (research master) či 1500 euro (Ph.D.).


Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury a na webových stránkách MŠMT ČR.Stipendia na letní stáže v Berlíně od Copernicus Berlin e.v.

Nadace Copernicus Berlin e.v. nabízí studentům a absolventům různých studijních oborů ve věku 18 – 35 let příležitost ucházet se o stipendia na letní stáže v Berlíně – stipendijní program „Leaders for Future“. Nutná je znalost AJ nebo NJ (minimálně úroveň B1).

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách nadace Copernicus Berlin e.v.

Termín pro přihlášení přes webové stránky nadace Copernicus Berlin e.v. je do 21.2.2021.Prodloužení termínů MŠMT odevzdání žádostí o stipendia do Rumunska, Bulharska, Mongolska, Lotyšska a Gruzie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo termíny odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do RumunskaBulharskaMongolskaLotyšska a Gruzie.  


Mladí mongolisté (VŠ studenti) se mohou ucházet o poslední volné stipendijní místo na letní školu v Mongolsku v roce 2021. Svoji přihlášku zasílají nejpozději do 28. 2. 2021 do 12 hodin.


Studenti BSP, MSP nebo DSP a akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium na studijní nebo přednáškový/výzkumný pobyt v RumunskuLotyšskuBulharsku nebo v Gruzii do 8. 3. do 12 hodin.


·        Rumunsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia pro studenty BSP a MSP činí 7.700 Kč měsíčně, pro studenty DSP 8.000 Kč měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní a přednáškové pobyty v délce až do 1 měsíc. Výše stipendia činí 8.500 Kč měsíčně.

·        Lotyšsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 10 měsíců. Výše stipendia pro studenty BSP a MSP činí 500 Eur měsíčně, pro studenty DSP 670 Eur měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní a přednáškové pobyty v délce až do 4 týdny. Výše stipendia činí 30 Eur za den + 300 Eur měsíčně na ubytování.

 ·        Bulharsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je pro studenty BSP a MSP činí 6.500 Kč měsíčně, pro studenty DSP 6.700 Kč měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v délce 1 až 3 měsíce.

 ·        Gruzie nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je pro studenty BSP, MSP a DSP činí 800 GEL měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí výzkumné a přednáškové pobyty v délce až do 1 měsíc. Výše stipendia činí 800 GEL měsíčně.

·        Mongolsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.


Zájemci o letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele-filology v roce 2021 a zájemci o letní kurz rumunštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2021 posílají svoje přihlášky nejpozději do 15. 3. do 12 hodin.


Zájemci o stipendijních pobytech mohou svoje žádosti doručit e-mailem ve formátu PDF na adresu .  Seznam požadovaných dokumentů naleznete v konkrétní stipendijní nabídce.

 


2021-2022 Wirth Doctoral Research Fellowship Award Competition now open!

After the temporary suspension of the competition due to the Covid-19 public health emergency last year, the Wirth Institute is pleased to announce that we are now accepting applications for five Doctoral Research Fellowship Awards!


Students currently enrolled in doctoral programs in any field in Fine and Performing Arts, Humanities, and Social Sciences in universities in Croatia, Czech Republic, Hungary, or Poland and holding citizenship in those countries are invited to join the group of Wirth Fellows in the Faculty of Arts at the University of Alberta.

Since 1998, Central European doctoral students have travelled to Edmonton for year-long research stays as part of the various fellowship programs sponsored by the Institute. Participants can take advantage of the resources of one of Canada's largest research libraries and benefit from the intellectual community of one of the country's leading research universities.


The deadline for receipt of applications for fellowships starting 1 September, 2021 is 26 April, 2021. Due to the Covid-19 public health emergency, potential travel restrictions may necessitate that finalists be interviewed online.


For more information on application procedures, click here.

For more information about the Faculty of Arts at the University of Alberta, click here.


UNICA STUDENTSKÁ KONFERENCE

Zveme všechny zájemce k účasti na tradiční UNICA studentské konferenci, která se bude konat pod záštitou NOVA University v Lisabonu ve dnech 18. – 21. července 2021.

Je možné, že i letos konference proběhne online formou. Letos bude na téma „Transforming your University in the post-COVID 19 age“.


Nabídka je relevantní pro studenty posledního ročníku bakalářského a jakéhokoliv ročníku Mgr. a PhD. studia a to studentům všech vědních oblastí. Nabídka se týká i degree zahraničních studentů.

Zájemci dodají nejpozději do 3. března 2021 na zahraniční odbory fakult:

1)      Max. 1 stranu dlouhého motivačního dopisu

2)      Základních údajů jako jméno, fakulta, mail, telefon, úroveň studia (Bc, Mgr, PhD)

Následně proběhne výběrové řízení na úrovni rektorátu a vítězové budou požádáni o dodání dalších materiálů. Ubytování a stravu hradí UNICA, cestovné hradí zahraniční oddělení UK. Konference se po loňském odkladu i letos bude konat v Lisabonu, nicméně je samozřejmě možné, že i letos proběhne online formou. 


Více o konferenci najdete na stránkách UNICALatvian State scholarships for the academic year 2021/2022 and for summer schools in Latvia in 2021

Embassy of the Republic of Latvia offer scholarships for students and academic and research staff of higher education institutions for studies or research in Latvian higher education and research institutions during the academic year 2021/2022 as well as for participation in summer schools organized by Latvian higher education institutions.


The call for applications for the Latvian state study and research scholarships you can find out more information on the website (Section “Studies” and “Research”).

Deadline for studies and research is 1 April 2021.

The call for applications for the Latvian state summer school scholarships for the summer 2021 you can find out more information on the website (Section “Summer Schools”).

Deadline for summer schools is 1 April 2021.Stipendijní programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)

Česko- bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendijní programy na rok 2021:

Stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku.

Nabídka je určená studentům, doktorandům, učitelům a vědcům na vysokých školách v České republice. 

U jazykových kurzů jsou požadovány jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 .

Detailní informace naleznete na stránkách BTHA stipendia


Termín pro podávání žádostí je stanoven na 25.3.2021Stipendijní pobyty na Slovensku

Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se pohybuje mezi 3 a 10 měsíců, výše stipendium pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc.


Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny).


Zájemci podávají přihlášky do 19. února e-mailem na adresu

Požadované dokumenty jsou:


Jarní škola EUROPAEUM (online)

EUROPAEUM SPRING SCHOOL: Europe in the World - the World in Europe

22-24 April 2021 (virtual event)

This Spring School will bring together post-graduate researchers, mainly but by no means exclusively, in Humanities and Social Sciences discussing the wider impact of the world on Europe and of Europe in the world in a historical and contemporary context. Issues that will be explored by leading experts include topics such as the COVID crisis, our global state of democracy, ending the Cold War, and the implications of AI.


We welcome applications from master’s and doctoral students from within the Europaeum network who wish to either just join the discussions, or present a paper. Applications should include the Europaeum application form, a brief CV, a statement of purpose (up to 500 words), and a reference letter by their supervisor or academic advisor. Those who wish to submit a paper should also add a short abstract of the proposed paper (up to 500 words). Papers will be precirculated in advance (deadline for texts will be 8 April) and presentations based on the papers should be 10 minutes long.

Deadline for applications: 1. March 2021

More information

Contact: euroinfo@europaeum.ox.ac.uk


Prodloužení stipendijních pobytů v Polsku

Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. 40 ze 120 stipendijních měsíců je vyhrazeno pro studenty oboru polská filologie. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně.


Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ. Povinné přílohy pro studenty jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce.


Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu.


Termín podání žádosti se prodlužuje do 31. 3. 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

  • poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

  • e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovením) na adresu


Studenti a případně akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium na letní kurz do Polska. Přednost bude dána uchazečům, kteří byli řádně nominováni v roce 2020 a nemohli pobyt absolvovat kvůli opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19. Podmínkou je podání nové žádosti na rok 2021.

Zájemci o stipendium odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia a motivační dopis v ČJ.


Termín podání žádosti je do 16. 2. 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

  • poštou do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 anebo

  • e-mailem na adresu
PASIFIC - Postdoctoral Fellowship offered by the Polish Academy of Sciences

The Polish Academy of Sciences has launched the PASIFIC Fellowship Programme co-financed by the European Union under the MSCA COFUND scheme. Its main goal is to enable 50 scientists of any nationality and from all scientific disciplines, with a doctoral degree or equivalent, to spend two years at the institutes of the Polish Academy of Sciences and the International Institute of Molecular and Cell Biology. The PASIFIC fellows will be selected in two calls announced in 2021.

You can find out more on the website and the Euraxess portal.


Stipendia do Německa od DAAD

Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD) nabízí celou řadu stipendií pro různé cílové skupiny pro akademický rok 2021-2022. Jednotlivé nabídky jsou zveřejněné ve vyhledávači stipendií na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí. Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.


Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2020, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2020.

Termíny podání žádosti jsou 1. 11. 2020, 1. 2. 2021 a 1. 5. 2021 podle začátku studijní cesty.


Pro různé cílové skupiny nabízíme ve spolupráci s DAAD Information Point Prag Online Information Session, na kterém představíme proces podání žádosti a upozorníme na novinky v souvislosti s pandemií Covid-19.

Online Information Session pro uchazeče o stipendium ke studiu MSP a k účasti na letním kurzu v roce 2021:

  • První termín 8. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěna do 6. 10. 2020 do 10 hodin

  • Druhý termín 2. 11. 2020 od 13:30 hodin. Registrace je spuštěna do 31. 10. 2020 do 10 hodin

Online Information Session pro uchazeče o výzkumná stipendia DAAD. Online Session je určen pro studenty DSP, absolventy MSP, postdoktorandy, vědecký dorost a VŠ učitele:

  • Termín: 15. 10. 2020 od 16 hodin. Registrace je spuštěná do 13. 10. 2020 do 10 hodin.


Poslední změna: 30. březen 2021 14:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám