Aktuality

Stipendia na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).


1. Německo - DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.


Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.


Výjimka:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu. Upozorňujeme na dřívější deadline pro tato stipendia: architektura 30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.2. Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.3. Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace

a. Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.

b. Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.4. Rakousko – AKTION

a. Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b. VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.Studijní a výzkumné pobyty v Mexiku - 5 stipendijních míst

Nabídka pěti stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.


Zájemci doručí do 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty: (1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, (2) doklad o vykonaných zkouškách, (3) motivační dopis v češtině, (4) životopis v češtině, (5) potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka.


V případě vyššího počtu zájemců proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky. Podání on-line přihlášky je nutné učinit nejpozději do 27. 9. 2019 do 15 hodin. S ohledem na tento termín doporučujeme již nyní shromažďovat dokumenty, které se do on-line přihlášky dále vkládají (ve formátu pdf). Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.

Současně upozorňujeme, že v současné době není v platnosti Program spolupráce, který by umožňoval proplácení letenek.


Stipendia ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

Kuvajtská vláda nabízí tří stipendijní místa ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě pro občany ČR, kterým je mezi 18 a 27 lety.

Zájemci doručují požadované dokumenty, jejichž přehled naleznete zde, na e-mailovou adresu Vevyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz. Termín odevzdání přihlášek je stanoven na 20. srpna 2019.

Informace od Domu zahraniční spolupráce: kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).


Post-doc stipendia: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG Fellowship Programme)

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards fellowships for international postdocs in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines.

The IEG Fellowship provides a unique opportunity to pursue your individual research project while living and working for 6–12 months at the Institute in Mainz. The monthly stipend is € 1,800. Additionally, you can apply for a family or child allowance.

Application deadline: October 15, 2019

More information is available here


Stipendia mexické vlády na letní kurz španělštiny a mexické kultury

Mexická vláda nabízí občanům České republiky v roce 2019 tři stipendijní místa umožňující účast v letním kursu mexické španělštiny a mexické kultury pod názvem Curso de Verano de Idioma y Cultura Mexicana 2019. Kurs bude probíhat ve Středisku pro výuku cizinců (Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE) na Universidad Nacional de México (UNAM) v Ciudad de México.


Zápis proběhne dne 28. června 2019, samotný kurs bude probíhat od 1. července do 14. srpna 2019 a závěrečné zkoušky se budou konat ve dnech 12., 13. a 14. srpna 2019. Dolní věková hranice pro účast v kursu je 18 let, horní věková hranice 35 let.


Termín pro podání přihlášek a věškerých dokumentů byl prodloužen do 24. května 2019 do 17:00. Dokumentaci je nutné odevzdat na Velvyslanectví Mexika v České republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1)

Více informací zde


Seznam požadovaných dokumentů a stipendijní podmínky naleznete pod výše uvedeným odkazem a rovněž na stránkách mexické vlády.

Stipendijní nabídka do Japonska

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP). Věkový limit je 35 let, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů z anglického a japonského jazyka je stanoven na 7. 6. 2019.


Japonsko nabízí stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5-7 roků pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníku na VŠ. Uchazečka nebo uchazeč musí být narozen/a po 2. 4. 1995, stipendijní nabídka platí pouze pro občany ČR. Termín písemných testů je stanoven na 7. 6. 2019. Testy se skládají z matematiky, anglického a japonského jazyka plus z chemie a biologie, resp. z chemie a fyziky podle zvoleného studijního oboru. Vzorové písemné testy naleznete pod odkazem zde


Termín podání přihlášek je 29. 5. 2019 do 15 hodin. Přihlášky se podávají přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Více informací zde


Seznam požadovaných dokumentů, přihlášku a stipendijní podmínky naleznete pod výše uvedeným odkazem a rovněž na stránkách Velvyslanectví Japonska v Praze (viz bod 2, Research Student a bod 3, Undergraduate Students)

6 stipendií benátské univerzity Università Ca‘ Foscari

Nabídka je určena pro studentky a studenty ke studiu humanitně zaměřeného magisterského studijního programu, konkrétně pro obory „European, American and Postcolonial Language and Literature“ a „Language Sciences“.


Délka stipendijního pobytu je jeden rok s možností prodloužení o další rok pro úspěšné studentky a studenty.

Výše stipendia je 6.800 Eur za první rok a 5.000 Eur za případní druhý rok.

Podrobné podmínky a přihlášku naleznete zde.


Uzávěrka je 31. 7. 2019, přihlášky se posílají přímo na benátskou univerzitu na uvedený kontakt.

Stipendijní nabídku do Německa

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti:


o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,

o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,

pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění,

nová pozvání pro bývalé stipendisty a

studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).


Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Stipendijní místa ke studiu v Číně

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.


Podrobné informace naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA)


Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko, Čína, Itálie, Řecko - stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky

Termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv do následujících zemí se blíží!


Univerzita Karlova má pro akademický rok 2019/2020 přidělené kvóty na stipendijní místa v níže uvedených zemích. Podrobné informace k jednotlivým stipendijním pobytům získáte kliknutím na odkaz příslušné země.


28. 12. 2018 – Egypt

28. 12. 2018 – Chorvatsko

28. 12. 2018 – Makedonie

28. 12. 2018 – Slovinsko

28. 12. 2018 – Švédsko

31. 12. 2018 – Čína

15. 01. 2019 – Itálie

15. 01. 2019 – Řecko


Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

Přihlášky se podávají na rektorát, který je pak posílá na MŠMT – Oddělní bilaterální a multilaterální spolupráce – Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5 – 118 12 Praha 1.


Stipendijní pobyty do Ruska, Německa, Švýcarska a Maďarska

Upozorňujeme na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty:

pro Rusko 31. 10. 2018

pro Německo (DAAD) 15. 11. 2018

pro Švýcarsko 16. 11. 2018

pro Maďarsko 30. 11. 2018 do 12:00 hodin


Rusko nabízí celkem 15 stipendijních míst pro akademické pracovníky a pracovnice VŠ a 4 stipendijní místa pro studenty DSP.


DAAD (Německo) nabízí stipendia pro absolventy všech oborů, výzkumná stipendia pro studenty DSP, výzkumná stipendia pro studenty DSP v rámci doktorátu s dvojím vedením, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty.


Švýcarsko nabízí stipendijní pobyty pro studenty a absolventy DSP a absolventy MSP společenských a přírodovědeckých oborů a medicíny a stipendijní pobyty pro studenty konzervatoři a VŠ uměleckých směrů.


Maďarsko nabízí studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a letní kursy maďarštiny.


Stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland)

Stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2019/2020) k dispozici asi 15 stipendií.


Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden rok studia a mají základní znalost islandštiny.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2018 (na akademický rok 2019/2020).


PODROBNÉ INFORMACE najdete webové stránce AIA:


Stipendia na základě mezivládní dohody do POLSKA

dovolujeme si Vás informovat, že u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2018/2019, a proto přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do středy 28.2.2018 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky


Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou). Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů.


Stipendia na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Upozorňujeme na PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dovýběr uchazečů na níže uvedené kategorie stipendií.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na proklik z výše uvedeného přehledu.


BULHARSKO výběrová řízení

10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.


MAĎARSKO - výběrová řízení

8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Prosíme uchazeče, aby vyplněný "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia" a "motivační dopis v češtině" zaslali na náš e-mail do 23. ledna 2018 do 15 hodin a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy na naši adresu.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20.2.2019 podali přihlášku on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této přihlášky zaslali na náš e-mail. Informace a seznam dokladů je dostupný na internetové adrese: http://www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships


RUMUNSKO - výběrová řízení

12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.


Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály požadované příslušnou zemí


Bamberg Graduate School of School Sciences - Scholarships


Postdoctoral research fellowships at McGill University, Canada

Arnold & Blema Steinberg Post-Doctoral Fellowships in International Migration Law and Policy

The Postdoctoral Research Fellowships will be funded by the Arnold and Blema Steinberg Foundation and the appointment(s) shall be for an initial duration of one year with a possibility of renewal for one more year.

REQUIREMENTS:

Applicants must hold a doctoral degree in law obtained within the last five years. The ideal candidate must have a solid track record of original research, a high level of proficiency in English, and must propose a research project with a clear focus on migration, mobility, or refugee-related

issues.

The criteria for selection are as follows:

• originality, quality, and relevance of the project to contemporary global issues of migration and mobility.

• ability demonstrated by the candidate to conduct legal research and perform other academic tasks substantiated by the candidate's previous track record of original research and publications.

• availability and willingness of the candidate to participate actively in the academic life of the Centre for Human Rights and Legal Pluralism including a commitment to be physically present in Montreal during the tenure of the postdoctoral fellowship.

• the candidate's desire and preparedness to pursue a career in human rights law and/or migration law, refugee law, and migration policy.

• practical or professional experience in working with migrants and refugees is considered as an asset.


DEADLINE:

The deadline for receiving applications is February 1st, 2018 at 11:59 pm, Eastern Standard Time (Montreal time). The review of applications will commence immediately thereafter and continue until the position(s) is (are) filled. This full-time position will begin on 1 September 2018

and will last until 31 August 2019. The selected candidates will receive a Fellowship of the value of 50,000 Canadian Dollars per annum.

Applications are to be submitted electronically to the attention of the selection committee (see email address below). Applicants must submit a cover letter, a curriculum vitae, a research proposal (maximum four pages), a transcript of postgraduate (doctoral) studies, and one or more

writing samples (from peer-reviewed publications, if possible). Applicants should also name three referees who may be invited by the CHRLP to send letters of reference.

For more information about the Fellowships, please contact .Poslední změna: 11. září 2019 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám