Mezinárodní smlouvy


Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezinárodní smlouvy, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). V rámci těchto smluv jsou České republice nabízeny stipendijní pobyty v zahraničí. Je v nich stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd.


Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) MŠMT ČR.


Stipendijní pobyty jsou obsazovány:


  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)

  • výběrovým řízením (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA - Dům zahraniční spolupráce).


Podrobné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR


Nabídka na akademický rok 2019/2020


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2019/2020 - rozpis kvót pro Univerzitu KarlovuZájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních následující doklady:1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)


2. Studijní záměr


3. Studijní průměrVzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání je třeba, abyste vyplnili příslušný formulář online


Vyplněnou přihlášku s dalšími doklady odevzdejte na zahraničním oddělení své fakulty k dřívějším termínům, které si Vaše fakulta sama stanoví. O tomto termínu se musíte informovat přímo na své fakultě.


Nominace s pořadím uchazečů poté postupují zahraniční oddělení fakult na Rektorát Univerzity Karlovy – Odbor zahraničních vztahů nejpozději do níže uvedených termínů:


do 17.10. 2018 Rusko


do 10. 12. 2018 Makedonie, Chorvatsko, Egypt, Slovinsko, Švédsko, Čína


do 03. 01. 2019 Itálie, Řecko


do 13.2. 2019 Slovensko


U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Úhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv.Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované MŠMT.Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.
Poslední změna: 7. prosinec 2018 16:22 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám