Stipendia na základě mezinárodních smluv MŠMT (AIA)

Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezinárodní smlouvy, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). V rámci těchto smluv jsou České republice nabízeny stipendijní pobyty v zahraničí. Je v nich stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd. Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) MŠMT ČR.


Stipendijní pobyty jsou obsazovány:


  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)

  • výběrovým řízením (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA - Dům zahraniční spolupráce).


Informace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR.

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Rozpis kvót pro akademický rok 2023/2024Nabídka na akademický rok 2023/2024


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2021/2022 - rozpis kvót pro Univerzitu Karlovu


Zájemci musí předložit následující doklady:


  • Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia) formulář online

  • Studijní záměr

  • Studijní průměr


Vyplněnou přihlášku s dalšími doklady odevzdejte na zahraničním oddělení své fakulty k dřívějším termínům, které si Vaše fakulta sama stanoví. O tomto termínu se musíte informovat přímo na své fakultě.


Nominace s pořadím uchazečů poté postupují zahraniční oddělení fakult na Rektorát Univerzity Karlovy – Odbor zahraničních vztahů nejpozději do níže uvedených termínů:


  • do 25. 11. 2022 Egypt, Severní Makedonie, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko

  • do 9. 12. 2022 Čína

  • do 10. 2. 2023 Slovensko

  • do 10. 3. 2023 Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2022 pro učitele čínštiny


Pozn.: U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné.


Úhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované MŠMT.


Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.

Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.


Kontakt


Mgr. Dita Faifrová

Odbor zahraničních vztahů

E-mail:


Poslední změna: 7. říjen 2022 16:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám