Singapur

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


Nanyang Technological University, SingapurVýběrové řízení / Selection process

Před výjezem / Before departure

Po návratu / After return


Nanyang Technological University
Web univerzityZahraniční odbor


Participující fakulty: FF, FSV, PřF

Participating faculties:


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays (


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete ve Fact Sheetu (aktuální zatím nemáme k dispozici)

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found here.

Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody:

Mgr. Andrea Prouzová

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 927Poslední změna: 7. září 2022 10:10 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám