Peru


Universidad de Lima


www.ulima.edu.pe


Participující fakulty: FF, FSV, PF

Počet míst na podzimní (druhý) semestr 2021 (srpen - prosinec): 2

Počet míst na jarní (první) semestr 2022 (duben – červenec): 2


Výuka je pouze ve španělštině na úrovni undergraduate. Odhadované finanční náklady na jeden měsíc: ubytování 200 - 250 USD, ostatní 450 - 550 USD. Výměnní studenti můžou v prvním semestru zdarma absolvovat třítýdenní kurz španělštiny (od 2. týdne března).


Bližší informace pro výměnné studenty:


infosheetPřed výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.--------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2021/2022 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 8. dubna - 10. května 2021.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ je:

Na druhý semestr: 30. listopadu 2020

Na první semestr: 31. května 2021


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v češtině, nikoli španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:


Poslední změna: 26. duben 2021 07:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám