Manuál pro podání přihlášky

V RÁMCI MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD


Student podává přihlášku prostřednictvím Webové aplikace UK. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.Podmínky účasti na zahraničním pobytu

K zahraničnímu pobytu v rámci meziuniverzitních dohod se mohou hlásit řádní studenti bakalářských, (navazujících) magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.


Pro podání přihlášky je nutné mít dokončený minimálně jeden semestr na vysoké škole.


Výběr zahraniční univerzity a založení přihlášky

Po přihlášení do systému otevře student aplikaci „Mobility – Meziuniverzitní dohody“ a zvolí možnost „Založit přihlášku“.


Zobrazí se seznam zahraničních univerzit, na které je možné se přihlásit. Jedná se o univerzity, se kterými spolupracuje studentova domácí fakulta a na které je aktuálně vypsáno výběrové řízení. Univerzity je možné filtrovat dle vlastních preferencí.


U zvolené univerzity klikne student na možnost „Přihlásit se“.


Student vyplní základní informace a zvolí si, na jak dlouhou dobu chce výjezd uskutečnit. Odesláním informací je studentova přihláška založena. Založená přihláška je dohledatelná pod položkou „Moje přihlášky“ na úvodní stránce aplikace. Přihlášku lze dále upravovat. Počet založených přihlášek není omezen.


Vyplnění přihlášky

Po odeslání základních informací a založení přihlášky student zkontroluje zadané údaje. Následně doplní své kontaktní údaje (adresa, email, telefon) a uvede kontaktní osobu pro případ nouze.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Student je povinnen si ověřit, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.


V dalších záložkách přihlášky jsou doplňující informace k pobytu na zahraniční univerzitě.


Student má kdykoli možnost přihlášku stornovat.


Výběr předmětů na zahraniční univerzitě

Minimální počet zapsaných předmětů/kreditů určuje zahraniční univerzita. Student si ve vlastním zájmu ověří také omezení pro výběr a zápis vybraných předmětů (možnosti zápisu předmětů z více fakult či z různých stupňů studia, požadavky pro vstup do kurzu atp.).


Pokud má student zájem o uznání zahraničního studia na UK, nechá si zapsané předměty ještě před zahájením výjezdu schválit garantem svého oboru nebo vyučujícími konkrétních předmětů.


Podání přihlášky

Pokud student vyplnil všechny požadované údaje, může přihlášku podat.


Podáním přihlášky se student přihlašuje k výběrovému řízení. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky podané v řádném termínu.


Student může podat max. 2 přihlášky. Pokud už byl student ke studijnímu pobytu vybrán, nemůže na totéž období zadat přihlášku novou. Zároveň není možné podat novou přihlášku na jiné období pro tutéž univerzitu, na kterou je student již nominován.


Proces schvalování a vyhlášení výsledků

Přihláška následně prochází výběrovým řízením na domácí fakultě a v případě schválení je postoupena k celouniverzitnímu výběru na OZV RUK. V průběhu výběrového řízení na fakultní i rektorátní úrovni může být student požádán o úpravu či doplnění přihlášky a jejích dokumentů.


Aktuální stav přihlášky je možné sledovat v aplikaci pod položkou „Moje přihlášky“.


Oficiální výsledky výběrového řízení zveřejňuje fakulta.Poslední změna: 24. říjen 2022 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám