Manuál pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod

Pokud se student rozhodl pro zahraniční pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, podává přihlášku přes Webové aplikace UK skrze „Mobility – Meziuniverzitní dohody“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.


Podmínky účasti na zahraničním pobytu

K zahraničnímu pobytu v rámci meziuniverzitních dohod se mohou hlásit řádní studenti bakalářských, (navazujících) magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.

Pro podání přihlášky je nutné mít dokončený minimálně jeden semestr na vysoké škole.


Výběr zahraniční univerzity a založení přihlášky

Po přihlášení do systému otevře student aplikaci „Mobility – Meziuniverzitní dohody“ a zvolí možnost „Založit přihlášku“.


Zobrazí se seznam zahraničních univerzit, na které je možné se přihlásit. Jedná se o univerzity, se kterými spolupracuje studentova domácí fakulta a na které je aktuálně vypsáno výběrové řízení. Univerzity je možné dále filtrovat podle vlastních preferencí.


Kompletní seznam všech meziuniverzitních dohod je k dispozici na webu OZV.


U zvolené univerzity klikne student na možnost „Přihlásit se“.


Student vyplní základní informace pro přihlášku a zvolí si, na jak dlouhou dobu chce výjezd uskutečnit. Odesláním informací student založí novou přihlášku, kterou může dále upravovat. Založená přihláška je dohledatelná pod položkou „Moje přihlášky“ na úvodní stránce aplikace. Počet založených přihlášek není omezen.


Vyplnění přihlášky

Po odeslání základních informací a založení přihlášky student zkontroluje zadané údaje. Následně doplní své kontaktní údaje (adresa, email, telefon) a uvede kontaktní osobu pro případ nouze.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů. Pro výběrové řízení na UK postačuje oficiální potvrzení vyučujícího daného jazyka o absolvované úrovni B2, pokud student nemá mezinárodně uznávaný certifikát. Maturitní vysvědčení ani předměty vyučované v angličtině, včetně jazykových kurzů, nejsou uznávány jako doklad o jazykové úrovni.


V případě, že zahraniční univerzita požaduje konkrétní jazykový certifikát odpovídající úrovně a student jej nedoloží při výběrovém řízení, zajistí si termín zkoušky co nejdříve. Kopii certifikátu následně zašle příslušnému referentovi OZV RUK.


Studijní plán se vyplňuje do standardizovaného formuláře.


V dalších záložkách přihlášky jsou doplňující informace k pobytu na zahraniční univerzitě.


Student má také možnost přihlášku stornovat.


Výběr předmětů na zahraniční univerzitě

Minimální počet zapsaných předmětů/kreditů určuje zahraniční univerzita. Student si ve vlastním zájmu ověří také omezení pro výběr a zápis vybraných předmětů (možnosti zápisu předmětů z více fakult či z různých stupňů studia, požadavky pro vstup do kurzu atp.).


Pokud má student zájem o uznání zahraničního studia na UK, nechá si zapsané předměty ještě před zahájením výjezdu schválit garantem svého oboru nebo vyučujícími konkrétních předmětů.


Podání přihlášky

Pokud student vyplnil všechny požadované údaje, může přihlášku podat.


Podáním přihlášky se student přihlašuje k výběrovému řízení. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky podané v řádném termínu.


Ve výběrovém řízení pro LS 22/23 lze podat přihlášky na dvě univerzity. Pokud už byl student ke studijnímu pobytu vybrán, nemůže na totéž období zadat přihlášku novou. Zároveň není možné podat novou přihlášku na jiné období pro tutéž univerzitu, na kterou je student již nominován.


Proces schvalování a vyhlášení výsledků

Přihláška projde výběrovým řízením na domácí fakultě a v případě schválení je postoupena k celouniverzitnímu výběru na OZV RUK. V průběhu výběrových řízení na fakultní i rektorátní úrovni může být student požádán o úpravu či doplnění přihlášky a jejích dokumentů.


Aktuální stav přihlášky je možné sledovat v aplikaci pod položkou „Moje přihlášky“.


Oficiální výsledky výběrového řízení zveřejňuje fakulta.Poslední změna: 4. duben 2022 16:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám