Přehled meziuniverzitních dohod

Albánie

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 05.10.2016

Obnovení dohody: automaticky

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda

Andorra

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


  • Vláda Andorrského knížectví

Datum podepsání dohody: 27.05.2009

Obnovení dohody: platnost 5 let, pak se automaticky prodlužuje

Participující fakulty: FF

Pracovní program: lektorát katalánštiny na FF UK

Poznámky: Dohoda je spravována Filozofickou fakultou UK.

Arménie

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 21.11.2005

Obnovení dohody: 6.1.2015 (doba platnosti 5 let); 28.8.2017 podepsán dodatek "Addendum No. 1 to The Agreement on Inter-University Cooperation between CU and YSU" (doba platnosti 5 let)

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Kvóta: V jednom akademickém roce platí poměr: 2 studenti / semestrální pobyt (příp. 1 student na celý akademický rok). Maximální délka pobytu pro akademické pracovníky je 14 dní.


Austrálie

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 27.02.2007

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FaF, PF, FSV, FTVS, FHS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 28.07.2007

Obnovení dohody: leden 2017 (násl. obnovována automaticky)

Participující fakulty: LFP, FF, PF, FSV, PřF, PedF, FHS

Poznámky: Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 01.03.2007

Obnovení dohody: 2020 na 5 let

Participující fakulty: FaF, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 06.11.2001

Obnovení dohody: 2019

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, FHS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Ázerbájdžán

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 09.07.2013

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (dále se automaticky prodlužuje).

Participující fakulty: FF, PřF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 31. 5. 2023

Obnovení dohody: platnost 5 let, pak se automaticky prodlužuje

Participující fakulty: FTVS


Belgie

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 09.11.2015

Pracovní program: obecné MoU, doba platnosti nestanovena

Bělorusko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 05.02.2014

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (dále se automaticky prodlužuje).

Participující fakulty: FSV, PedF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci

S ohledem na aktuální situaci je spolupráce v rámci dohody pozastavena na dobu neurčitou.

Bosna a Hercegovina

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 21.01.2022

Participující fakulty: LF HK, FF, FSV

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně

Brazílie

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 07.07.2010

Obnovení dohody: prodloužení 2015 a znovu 28. 4. 2021 na dalších 5 let

Participující fakulty: FF, FSV, FHS, PřF, MFF

Pracovní program: výměna studentů a vědecko-pedagogických pracovníků

Poznámky: Za zahraniční univerzitu se na dohodě podílí pouze Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas. 1. 2. 2022 byla podepsána dohoda mezi MFF UK a Instituto de Matemática e Estatistica USP, dohoda rovněž umožňuje výměnu studentů i akademiků. Platnost dohody 5 let.

Bulharsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 19.09.1985

Obnovení dohody: Obnovena 13.4.2010 na dobu 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FSV, ETF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: Obnoven na období 2016 - 2020.

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci

Čína

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 26.02.2018

Obnovení dohody: Dohoda je platná do roku 2023.

Participující fakulty: FF, FTVS

Poznámky: rámcová dohoda


Datum podepsání dohody: 01.01.1998

Obnovení dohody: 2006, 2018, dohoda je platná do roku 2023.

Participující fakulty: FF, FSV

Pracovní program: všeobecná meziuniverzitní dohoda a výměna studentů

Estonsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody:

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FSV, ETF, PřF, PedF

Pracovní program: všeobecná dohoda o akademické spolupráci

Filipíny

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 06.04.2016

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: PřF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda

Finsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 27.04.2010

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, PedF

Obory: lingvistika, pedagogika, sociologie výchovy

Poznámky: Tato univerzita vznikla 1. 1. 2010 sloučením University of Joensuu , se kterou měla UK platnou dohodu o spolupráci, a University of Kuopio.

Všeobecná dohoda o akademické spolupráci

Francie

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 17.03.2008

Obnovení dohody: 2015, 2020, 19. 2. 2024 - platnost 4 roky

Participující fakulty: 3.LF, LFP, FF, ETF, MFF, PedF, FHS

Pracovní program: přednáškové pobyty profesorů Collège de France na UK na základě pozvání participujících fakult; možnost reciprocity na základě vytvořených kontaktů

Kvóta: max. 3 profesoři za akademický rok


Datum podepsání dohody: 27.09.2012

Obnovení dohody: po 5 letech automatické prodlužování

Pracovní program: Účelem této rámcové dohody je možnost uzavírat smlouvy o dvojím vedení disertační práce.


Datum podepsání dohody: 29.11.1990

Obnovení dohody: 2017 a 2022 na dalších 5 let

Pracovní program: vědecká a kulturní spolupráce v oblasti výuky a výzkumu v humanitních a společenských vědách

Jedná se o čtyřstrannou dohodu mezi EHESS, UK, AV ČR a CEFRES. Dohodu spravuje Evropské centrum OVaV.


  • Francouzské velvyslanectví v ČR, Centre national de la recherche scientifique, Akademie věd ČR

Datum podepsání dohody: 21.11.2014

Obnovení dohody: 6. 11. 2019 prodloužena dodatkem na dalších 5 let.

Pracovní program: Dohoda se týká vytvoření Platformy CEFRES pro francouzsko-českou spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd.


Datum podepsání dohody: 02.11.1999

Obnovení dohody: obnovená 2.7.2020 na dalších 5 let

Pracovní program: rámcová dohoda, další aktivity vyžadují uzavření specifické dohody


Datum podepsání dohody: 25.11.1995

Obnovení dohody: automatické obnovování

Participující fakulty: PF

Poznámky: Dohoda je spravována Právnickou fakultou UK.

Gruzie

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 13.01.2010

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FSV

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci


  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Datum podepsání dohody: 20.03.2008

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, FSV, MFF

Pracovní program: Studentská výměna: Výměna možná pro maximální počet 4 studentů za akademický rok. Akademická spolupráce


Hong - Kong


Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská

Datum podepsání dohody: 20.10.2023

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let

Participující fakulty: MFF, FF, PřF, FSV

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Chile

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 16.12.2008 MoU; 9.7.2010 dohoda o studentské výměně

Obnovení dohody: MoU s automatickým obnovováním; Dohoda o studentské výměně prodloužena 2015 a znovu 27. 10. 2021 na dalších 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Pracovní program: V rámci dohody o studentské výměně až 4 semestrální místa ročně, studenti Ph.D. dle individuální domluvy.

Chorvatsko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 22.11.1996

Obnovení dohody: 1.10.2004 (bez časového omezení)

Participující fakulty: 2.LF, FaF, PF, FSV, PřF, PedF

Poznámky: Od roku 2016 je tato smlouva určena pouze k akademické mobilitě s vědeckým účelem. Ostatní typy akademické mobility a studentská mobilita probíhají v rámci programu Erasmus+.

Indonésie

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 17.05.2019

Obnovení dohody: platnost 5 let

Pracovní program: rámcová dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 06.02.2019

Itálie

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 19.04.2023

Obnovení dohody: platnost 4 roky

Participující fakulty: 1. LF, 3. LF, LF Plzeň

Popis kvóty: rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 12.01.1990

Obnovení dohody: 22.12. 2015, platnost 5 let

Participující fakulty: LF HK, FaF, FF, KTF, PřF, PedF

Popis kvóty: rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 13.10.2009

Obnovení dohody: Dohoda není časově omezena.

Participující fakulty: FF

Poznámky: Jedná se o zastřešující dohodu pro společné (dvojí) vedení disertačních prací (cotutelle). Dohoda je spravována FF UK.


Datum podepsání dohody: 06.04.2017

Participující fakulty: FF, FSV, MFF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 18.02.2000

Obnovení dohody: Platnost 1 rok s automatickým obnovováním.

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, 2.LF, LF HK, FaF, PF, FF, PřF, MFF, PedF

Poznámky: Jedná se o rámcovou dohodu.


Datum podepsání dohody: 01.03.2017

Obnovení dohody: Platnost dohody 5 let.

Participující fakulty: 2.LF, LFP, LF HK

Poznámky: Jedná se pouze o rámcovou dohodu, která formalizuje zájem o spolupráci v oblasti medicíny. Konkrétní spolupráci je nutno upravit další smlouvou.


Datum podepsání dohody: 24.08.2001

Obnovení dohody: Obnova dohody dne 6.10.2022. Doba platnosti 5 let.

Participující fakulty: 2.LF, LF HK, PF, PřF, MFF, PedF

Poznámky: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě je možno specifikovat další spolupráci.


Datum podepsání dohody: 07.09.2004

Participující fakulty: 1.LF

Poznámky: Dohoda "Job creation oriented Biotechnology Diploma". Dohoda je spravována 1. LF UK.


Datum podepsání dohody: 05.05.1993

Obnovení dohody: Dohoda je automaticky prodlužována.

Participující fakulty: PF, PřF, PedF

Kvóta: 3 vědecko-pedagogičtí pracovníci/ akademický rok v rozsahu max. 14 dní/os.


Datum podepsání dohody: 22.05.2018

Obnovení dohody: Memorandum of Understanding je platné 5 let a následně může být po vzájemné dohodě prodlouženo.

Poznámky: Memorandum bylo uzavřeno za účelem navázání spolupráce.

Izrael

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 22.09.1993

Obnovení dohody: Dohoda obnovena v roce 2017 a znovu v roce 2021 na 5 let.

Participující fakulty: FF, PřF, MFF, FSV, HTF

Pracovní program: Meziuniverzitní dohoda o výměně studentů.


Datum podepsání dohody: 26.04.1990

Obnovení dohody: 6. 5. 2010 - rámcová dohoda; 16.9.2019 - Meziuniverzitní dohoda o výměně studentů na 5 let

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, FHS

Poznámky: Jedná se o rámcovou meziuniverzitní dohodu a dohodu o studentské výměně. Na dohodě neparticipuje "The Rothberg International School for Overseas Students".


Datum podepsání dohody: 01.01.1991

Obnovení dohody: Prodlužuje se automaticky.

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF

Pracovní program: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Japonsko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 01.01.1998

Obnovení dohody: duben 2022

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Obnovení dohody: 9.1.2007

Participující fakulty: MFF

Poznámky: Dohoda je podepsaná na úrovni vedení obou institucí, ale je využitelná pouze pro MFF UK. Na základě této dohody dochází k výměnám pedagogických pracovníků MFF UK a JAIST, dohoda vsak také umozňuje výměnu studentů. Dohoda je spravována MFF UK.


Datum podepsání dohody: 04.09.1995

Obnovení dohody: leden 2022

Participující fakulty: 1.LF, FF, MFF

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 02.11.2006

Obnovení dohody: 31.10.2022, platnost 5 let.

Participující fakulty: FF, PF, FSV

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 28.05.2007

Obnovení dohody: automaticky obnovována

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, LFP

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 10.02.2002

Obnovení dohody: 1.2.2022, platnost 5 let

Participující fakulty: PřF, MFF

Poznámky: Meziuniverzitní dohoda umožňující výměnu Ph.D. studentů a pedagogů MFF a PřF.


Datum podepsání dohody: 12.09.2017

Obnovení dohody: obnovována automaticky

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 23.03.2018

Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PedF, FHS

Pracovní program: Stipendijní program SYLFF - podpora výzkumu nadaných studentů doktorských programů.

Poznámky: Blíže viz. https://cuni.cz/UK-8933.html


Datum podepsání dohody: 01.02.1999

Obnovení dohody: 2019

Participující fakulty: FF, FSV, FHS

Poznámky: Dohoda o studentské výměně; Dohoda o akademické výměně


Datum podepsání dohody: 09.09.2002

Obnovení dohody: leden 2021

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF

Poznámky: Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 25.05.2021

Platnost dohody: 4 roky

Participující fakulty: PřF

Poznámky: Oborová spolupráce.


Datum podepsání dohody: 14.01.1999

Obnovení dohody: automaticky obnovována

Participující fakulty: FF, PF, FSV

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda

Jižní Korea

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 12.02.2007

Obnovení dohody: Platnost na 5 let, dále automaticky obnovována.

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Rámcová dohoda; Dohoda o výměně studentů


Datum podepsání dohody: 02.12.2015

Obnovení dohody: Platnost na 5 let, dále automaticky obnovována.

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Poznámky: Rámcová dohoda; Dohoda o výměně studentů


Datum podepsání dohody: 14.11.2017

Obnovení dohody: Platnost MoU 3 roky; 2018 podepsána dohoda o studentské výměně s platností 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Rámcová dohoda; Dohoda o výměně studentů


Datum podepsání dohody: 31.05.2016

Obnovení dohody: Platnost MoU do 31. 5. 2019. V roce 2018 byla podepsána dohoda o studentské výměně s platností 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Dohoda o studentské výměně.


Datum podepsání dohody: 24.03.2023

Obnovení dohody: Platnost MoU na 5 let.

Participující fakulty: PF, FTVS, FF, MFF

Poznámky: Pouze rámcové Memorandum of Understanding, pro konkrétní spolupráci bude potřeba podepsat další dohodu.


Datum podepsání dohody: 04.03.2019

Obnovení dohody: Platnost dohody 5 let.

Participující fakulty: PřF, MFF

Poznámky: Rámcová dohoda; Dohoda o studentské výměně - PřF


Datum podepsání dohody: 22.04.2019

Obnovení dohody: Dohoda je platná 5 let.

Participující fakulty: LF HK, FaF, FSV, FHS, FF

Pracovní program: Rámcová dohoda; Dohoda o výměně studentů


Datum podepsání dohody: 25.08.1998

Obnovení dohody: 20.4.2004, modernizována

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Dohoda umožňuje výměnné studentské pobyty a je určena především pro studenty koreanistiky.


Datum podepsání dohody: 07.07.2010

Participující fakulty: FF

Pracovní program: korejská studia

Popis kvóty: Jedná se o grantovou smlouva, díky které získá seminář korejských studií na ÚDLV FF UK financování své vědecko-výzkumé práce po dobu 5 let.S ohledem na rozsah projektu a protokolární zvyklosti je tato dohoda, přestože participuje pouze jedna fakulta UK podepsána na celouniverzitní úrovni.Jordánsko

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 14.11.2023

Obnovení dohody: Dohoda je platná 5 let.

Participující fakulty: PřF, ETF, FTVS, FF

Poznámky: Dohoda o studentské výměně


Kanada

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 06.04.2018

Obnovení dohody: 26. 7. 2023, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Pracovní program: výměna studentů a akademiků

Poznámky: Concordia University požaduje pro krátkodobé akademické pobyty vlastní přihlášku a další dokumenty, viz https://www.concordia.ca/international/academic-visitors.html).


Datum podepsání dohody: 02.03.2010

Obnovení dohody: 6.11. 2015; 2. 8. 2021, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: Kromě rámcového Memoranda of Understanding podepsána také Dohoda o výměně studentů.


Datum podepsání dohody: 01.10.1994

Obnovení dohody: 10.06.2019, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, FTVS, FHS

Poznámky: Meziuniverzitní dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 15.10.2002

Obnovení dohody: Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.

Participující fakulty: FTVS

Pracovní program: studentská výměna

Poznámky: Dohoda je spravována Fakultou tělesné výchovy a sportu UK.


Datum podepsání dohody: 01.01.1990

Obnovení dohody: 25. 2. 2020, platnost 5 let

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, LFP, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Pracovní program: Smlouva zahrnuje výměnu studentů i výzkumných pracovníků. Studentská výměna se netýká studentů lékařských fakult.


Datum podepsání dohody: 13.10.2014

Obnovení dohody: Dohoda o studentské výměně obnovena 12. 7. 2021, platnost 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV, MFF, FHS

Pracovní program: Za partnerskou univerzitu participuje pouze Faculty of Arts and Science. 6. 7. 2021 podepsáno také Memorandum of Understanding, platnost 5 let.

Poznámky: Obvykle má UK k dispozici 4 semestrální místa na ak. rok. Možnost výjezdu i pro studenty PřF.


Kazachstán

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 30.09.2014

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: 2.LF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 16.02.2011

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Litva

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 24.11.1998

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FSV, MFF, PedF

Poznámky: Dohoda umožňuje studentskou a akademickou výměnu.


Lotyšsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 11.05.1999

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, PřF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci

Maďarsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 20.12.2011

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: PF, FSV, PřF, MFF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Makedonie

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 13.05.2011

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: LF HK, PřF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda

Malta

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 19.05.2001

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: HTF, MFF, PedF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda


Mexiko

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 02.07.2003

Obnovení dohody: 1. 8. 2020 byla podepsána obnovená dohoda o spolupráci s dobou platnosti 5 let

Participující fakulty: FF, FSV

Pracovní program: výměna studentů

Poznámky: Studenti si mohou vybírat pouze z nabídky předmětů úrovně undergraduate (na ITES de Monterrey se jedná o délku studia 9 semestrů).


Datum podepsání dohody: 07.08.1996

Obnovení dohody: 8. 6. 2022, dohoda o studentské výměně na 5 let, rámcová dohoda na 10 let

Participující fakulty: FF, PF, FSV, MFF, PedF, FHS

Pracovní program: Rámcová dohoda o spolupráci a Specifická dohoda pro studentskou mobilitu

Poznámky: Studenti doktorského studijního programu, kteří plánují vyjet na výzkumný pobyt, připojí k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Moldavsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 07.01.2021

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let.

Poznámky: Jedná se o rámcovou dohodu „Memorandum of Understanding“.


Mongolsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 31.05.2023

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let.

Poznámky: Jedná se o rámcovou dohodu „Memorandum of Understanding“.


Německo

Koordinátor: Mgr. Dita Faifrová


Datum podepsání dohody: 29.11.1999

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: LF HK, FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: roční pracovní plán

Obory: mezinárodní studia, biologie, fyzika, historie, matematika, sport, sociální vědy, germanistika, egyptologie, řecká a latinská studia, anglistika, slavistika, lingvistika

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - ca 5 osob po 1 týdnu

2. Letní jazykové kurzy němčiny - 2 měsíční stipendia ročně

3. Studentské stipendijní pobyty - 2 roční stipendia (financuje nadace Bádenska-Württemberska)

Poznámky: Výměna studentů probíhá v rámci programu programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 15.02.1999

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF, FTVS

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: astronomie, bohemistika, demografie, estetika, farmacie, filozofie, germanistika, historie, hudební věda, jazykověda, matematická lingvistika, matematika, medicína, právo, sociální vědy, sportovní vědy - NJ, teologie, translatologie

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty: Vědecká výměna - dle finančních možností (ca 2-3 vědci po 5 dnech)

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 14.05.1994

Obnovení dohody: bez časového omezení

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, MFF, PedF, FTVS

Obory: farmacie, filozofie, historie, indologie, lingvistika, matematika, medicina, muzikologie, pedagogika, právo, sociologie, tělesná výchova, teologie

Popis kvóty: dle finančních možností 5-6 míst pro jedno-dvoutýdenní pobyty věd. pracovníků


Datum podepsání dohody: 09.02.1995

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 2.LF, 3.LF, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: roční pracovní plán

Obory: slavistika, farmacie, filozofie, fyzika, germanistika, historie, chemie, matematická lingvistika, matematika, medicína, politologie, právo, sociologie, teologie

Kvóta: dle finančních mozností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna

UPOZORNĚNÍ: Uni Erlangen vzhledem k úsporným opatřením nemůze poskytovat úhradu pobytových výdajů pro vědce z Univerzity Karlovy.

2. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací

Poznámky: Výměna studentů probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 18.03.1998

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FF, FSV, HTF, MFF, PedF

Pracovní program: roční pracovní plán

Obory: fyzika, germanistika, historie, komeniologie, medicína, německá studia

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1.Vědecká výměna - ca. 3 osoby po 5 dnech

2. Nabídka ročních doktorandských stipendií financovaných Industrie Club e.V. Düsseldorf (kazdý druhý rok)

3. Společné konference Praha-Düsseldorf - konají se kazdé dva roky od r. 1999 střídavě v Praze a Düsseldorfu, účast profesorů a studentů oboustranně

4. Spolupráce s katedrou Německých a rakouských studií na IMS FSV - výměna studentů a učitelů

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 26.10.1985

Obnovení dohody: 1992 na časově neomezenou dobu

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FTVS

Pracovní program: pracovní program na léta 2001-2003

Obory: biologie, farmacie, fyzika, germanistika, hospodářské vědy, jazykové centrum, matematika, medicina, právo, rehabilitace, slavistika, sociální vědy, sport, zeměpis

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - 100 člověkodní

2. Letní jazykové kurzy němčiny - 1 měsíční stipendium ročně

Poznámky:

20.5.2014 uzavřeno Memorandum of Understanding v rámci Strategického partnerství. Memorandum je multilaterální (UK, HU Berlín, Univerzita Varšava, Univerzita Budapešť a Univerzita Vídeň). Spolupracují FF, PF, FSV a MFF.


Datum podepsání dohody: 28.02.1991

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF

Pracovní program: Trojstranná dohoda společně s AV ČR

Obory: fonetika, fyzika, lékařská chemie a biologie, matematika, medicína, morfologie, orientalistika, politologie, právo, teologie

Kvóta: dle finančních mozností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - dle zájmu fakult

2. Studentská stipendijní výměna - 1 roční /nebo 2 semestrální stipendia.

3. Czech-German Workshop Speech Processing - kazdoročně, účast: Fonetický ústav FFUK, AV ÈR a Uni Frankfurt

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.


Datum podepsání dohody: 15.03.1990

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, LF HK, FaF, FF, PřF, MFF

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: anorganická chemie, biochemie, biologie, farmacie, fyzika, historie, matematika, medicína

Popis kvóty:

Vědecká výměna:

Universität Würzburg přijímá od r. 2000 pouze ty vědecké pracovníky, kteří se přihlásí v rámci programu LLP/Erasmus nebo si sami předem zajistí finanční prostředky přes DAAD nebo jiné evropské programy, nadace atd. a svůj pobyt si domluví předem s hostitelským ústavem/katedrou/pracovníkem.

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.

Universität Würzburg je členem Coimbra Group.


Datum podepsání dohody: 17.06.2009

Obnovení dohody: 12.9.2012, prodlužuje se automaticky

Participující fakulty: FF, FSV, PedF

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: světové dějiny, sociální vědy, slavistika/bohemistika, právo, anglistika, teologie, evropská studia, německá studia, mezinárodní studia, medicína, česká literatura, pedagogika

Popis kvóty:

Studentská výměna:

Letní jazykové kurzy němčiny - 1 měsíční stipendium ročně

Vědecká výměna :

1. Spolupráce probíhá zejména se dvěma centry:

A/ Das Giessener Zentrum Östliches Europa/Giessen Center for Eastern European Studies (GiZo), mezioborové vědecko-výzkumné a výukové centrum, zahrnující obory právo, ekonomické, sociální, kulturní a historické vědy, jazyky a literaturu;

B/ Das Giessener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften/ International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), mezinárodní centrum v rámci "iniciativy excelence" je zaměřeno na vzdělávání doktorandů a inovační výzkum v oblasti humanitních, kulturních a sociálních věd. Kazdoročně nabízí stipendia doktorandům a postdoktorandům k termínu 1.3. od následujícíhi zimního semestru.

2. Pořádání společných workshopů

Poznámky: Výměna v rámci programu LLP/Erasmus


Datum podepsání dohody: 31.05.1991

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS

Pracovní program: roční

Obory: etnologie, farmacie, fyzika, germanistika, historie, chemie, knihovnictví, matematika, medicína, orientalistika, právo, přírodní vědy, sociální vědy, teologie, translatologie, administrativní právo, fyziologie

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - 4 osoby po 5 dnech

2. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací

3. Mezinárodní graduační kolegium (UK FSV)

4. Pořádání společných sympozií a workshopů

Poznámky:

1. Moll-stipendium - 10-měsíční stipendium pro 2 studenty UK (obor: dějiny umění) s 6týdenní praxí

- financuje Nadace Leonharda Molla (nabídky kazdý druhý rok)

2. Prof. Dr. Gerd Plewig podpora oboru dermatologie na vsech lékařských fakultách UK

3. Studentská výměna v rámci programu LLP/ERASMUS

4. Zalození Mezinárodního studentského klubu Praha-Mnichov (IUC) v Praze - 10.11.1996

5. Mezinárodní centrum pro vzdělání doktorandů v oblasti biotechnologií Nových Hradech - zapojení LMU

17.11.2014 uzavřena dohoda o Graduačním kolegiu. Spolupracuje FSV.


Datum podepsání dohody: 29.09.1993

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, PřF, PedF

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: anglistika, bohemistika, dějiny umění, didaktika chemie, germanistika, historie, masová komunikace, orientalistika, pedagogika, právo, teologie, filozofie

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - vyslání - cca 5 osob po 5 dnech

- přijetí - cca 5 osob po 5 dnech.

2. Letní jazykové kurzy němčiny - 1 měsíční stipendium ročně

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 05.09.1997

Obnovení dohody: 2009, prodlužuje se automaticky

Participující fakulty: 3.LF, LF HK, FF, FSV

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: historie, medicína, mezinárodní studia

Popis kvóty: Vědecká výměna - kvóta dle finančních mozností

Poznámky:

Herder-Institut - Centrum pro historický výzkum střední a východní Evropy uděluje tříměsíční stipendia pro vědce a doktorandy zabývající se historickou tématikou související se středovýchodní Evropou.

Výměna studentů probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.


Datum podepsání dohody: 26.06.1995

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: pracovní program na léta 2012-2014

Obory: němčina jako cizí jazyk, farmacie, germanistika, indologie, slavistika/bohemistika, matematika, medicína, přírodní vědy, teologie, translatologie, právo, botanika

Kvóta: dle finančních mozností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - ca 5 osob po 1-2 týdnech

2. Letní jazykové kurzy němčiny - 1 měsíční stipendium ročně

3. TASA (Transatlantic Summer Academy) - měsíční kurs pro studenty a doktorandy UK z oboru politologie (nepravidelná stipendijní nabídka)

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.

Pozn. Uni Bonn je členem sítě EVROPAEVM.


Datum podepsání dohody: 25.05.1990

Obnovení dohody: 27.04.2015

Participující fakulty: 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: pracovní program 2014-2016

Obory: pedagogika, anglistika, egyptologie, farmacie, fyzika, geografie, germanistika, historie, matematika, medicína, pediatrie, právo, teologie, český jazyk, administrativní právo, česká literatura

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - vyslání - cca 10 osob po 7 dnech

- přijetí - cca 10 osob po 7 dnech

2. Letní jazykové kurzy němčiny - 3 měsíční stipendia ročně

3. Studentská stipendijní výměna - 1 roční stipendium (financuje Landesstiftung Baden-Württemberg)

4. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací

5. Pořádání společných sympozií a workshopů (historie, teologie, medicína, matematika, japanologie)

Poznámky:

1. studentská výměna v rámci programu LLP/ERASMUS

2. zapojení v Coimbra Group


Datum podepsání dohody: 08.01.1992

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, FaF, PF, FSV, MFF

Pracovní program: pracovní program na léta 2016-2020

Obory: anorganická chemie, medicína, numerická matematika, právo, statistika

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - kvóta nebyla stanovena

2. Letní jazykový kurz němčiny - 2 měsíční stipendia ročně


Datum podepsání dohody: 01.11.1992

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: MFF

Obory: matematika a fyzika

Poznámky: Dohoda je spravována MFF UK.


Datum podepsání dohody: 26.05.1992

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: pracovní program na léta 2012-2014

Obory: afrikanistika, filozofie, fyzika, germanistika, historie, hudební věda, chemie, knihovnictví, matematika, pedagogika, právo, sociální vědy, teologie

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. vědecká výměna v akademickém roce 2017/2018 pravděpodobně nebude z finančních důvodů partnerskou univerzitou podpořena

2.. studentská stipendijní výměna - 1 roční stipendium (nebo 2 semestrální)

Poznámky: Spolupráce probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.


Datum podepsání dohody: 19.06.1991

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, MFF, PedF, FTVS

Pracovní program: pracovní program na léta 2018-2020

Obory: archeologie, elektronika, farmacie, fyzika, historie, lingvistika, medicína, pedagogika, právo, sociologie, sport, teologie

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - věd. pracovníci po 14 dnech (dle finančních možností)

2. Studentská stipendijní výměna - 2 semestrální místa

3. Letní jazykový kurs němčiny - 3 měsíční stipendia ročně


Datum podepsání dohody: 17.05.1980

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, LF HK, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: pracovní program spolupráce na léta 2013 - 2015

Obory: medicína, slavistika/bohemistika, fyzika, matematika, jazykověda, pedagogika, historie, biologie, geologie, chemie, archeologie, afrikanistika, informatika, právo

Kvóta: 70 člověkodní

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - počet vědeckých pracovníků - vyslání 10 osob po 7 dnech

- přijetí 10 osob po 7 dnech

2. Měsíční stipendijní pobyty pro 4 doktorandy (nutný předbězný příslib přijetí od hamburského VŠ pedagoga)

3. Odborné exkurze studentů - nepravidelně

4. Dvě až tři semestrální stipendia na Univerzitě Hamburk v LS - financuje nadace Schnabel-Stiftung

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/Erasmus.


Datum podepsání dohody: 08.10.1991

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: roční pracovní plán

Obory: archeologie, česká literatura, ekonomie, germanistika, historie, informatika, knihovnictví, komputační lingvistika, masová komunikace, matematika, politologie, právo, slavistika, sociologie, administrativní právo, anglistika

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - vyslání - cca 10 osob po 7-30 dnech

- přijetí - cca 10 osob po 7-30 dnech

Moznost studijních pobytů pro studenty v délce az do 3 měsíců (příprava bakalářské, magisterské a disertační práce).

2. Výměnná studentská exkurze - 10 studentů sociologie + 1 pedagog (FSV)

3 Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací

4. Výměnné společné workshopy v oboru slavistika a anglistika (8 doktorandů + 1 pedagog) - nepravidelně

5. Stálá hostující profesura germanistiky na Ústavu germánských studií FFUK od r. 1996, prodlouzeno na období 2011-2013.


Datum podepsání dohody: 03.03.1994

Obnovení dohody: 1999-2004, nová dohoda 2005 s automatickým prodlužováním platnosti

Participující fakulty: 1.LF, FaF, FF, FSV, ETF, MFF, FTVS

Obory: didaktika jazyků, farmacie, fyzika, masová komunikace, matematika, medicina, němčina jako cizí jazyk, politologie, slavistika

Popis kvóty:

Vědecká výměna - kvóta nestanovena

Studentská stipendijní výměna - 1 semestrální stipendium s jazykovým kurzem němčiny

Poznámky: 27.1.2014 uzavřena dohoda o Double Bachelor´s Degree Programme. Spolupracuje FF.


Datum podepsání dohody: 11.10.1983

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: roční pracovní program

Obory: geografie, germanistika, historie, informatika, matematika, pedagogika, právo, teologie, translatologie, archeologie

Kvóta: 35 člověkodní

Popis kvóty:

Vědecká výměna - vyslání - 7 osob po 5 dnech

- přijetí - 7 osob po 5 dnech

MFF - Workshop on Practical and Theoretical Aspects of Computer Science - účast 10 vědců a studentů

PF - přímá výměna studentů, Právnický festival Praha - Pasov

Poznámky: Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.


Datum podepsání dohody: 15.04.1999

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 1.LF, 3.LF, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: pracovní plán na léta 2010-2012 a roční pracovní program

Obory: slavistika, německá studia, analytická chemie, matematika, biologie, český jazyk, farmacie, česká literatura, chemie, bohemistika, germanistika, česko-německé vztahy, lingvistika, medicína, anglistika, právo, psychologie, teologie

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - vyslání cca 10 osob po 5 dnech

- přijetí cca 10 osob po 5 dnech

2. Oboustranné studentské exkurze v rámci projektu TANDEM (1 učitel+6 studentů na 1 týden) s PedF UK

3. Cotutelle-společné vedení disertačních prací s PrF UK

4. Joint degree - společný bakalářský studijní program oboru Česko-německá studia ( s FSV) - bakalářské studium

(od ZS 2008/09)

Poznámky:

1. Centrum Východ - Západ, EUROPAEUM der Universität Regensburg . Nabízí mezinárodní magisterský program "Ost-West-Studien". Koordinátor: Prof.Dr.Walter Koschmal

2. Působí zde vysokoskolské centrum BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - je účelové zařízení vsech bavorských univerzit. Cílem: spolupráce ve vědě, výzkumu a výuce mezi VS v Bavorsku a zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy. Podporuje výměnu vědců, studentů a doktorandů, nabízí programy na podporu mobility (http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/)

3. Centrum BOHEMICUM - organizuje výuku českého jazyka, českých reálií a doprovodných kulturních akcí (vedoucí: Prof.Nekula)

4. Výměna v rámci programu LLP/ERASMUS


Datum podepsání dohody: 11.05.1999

Obnovení dohody: 09.04.2015

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LF HK, FF, PF, FSV, HTF, PřF, MFF, PedF

Pracovní program: individuální pracovní programy

Obory: fyzika, tělesná výchova, didaktika biologie, filologie, germanistika, hospodářské dějiny, matematika, medicína, politologie, pravěk a raná doba dějinná, právo, slavistika, teologie

Kvóta: dle finančních možností

Popis kvóty:

1. Vědecká výměna - vyslání cca 10 osob po 1 týdnu

- přijetí cca 10 osob po 1 týdnu

2. Dvě měsíční stipendia pro doktorandy

3. Cotutelle - probíhá společné vedení disertačních prací

3. Spolupráce ústavů germanistiky obou univerzit ve výuce (koordinuje prof. Pape)

4. Pořádání společných symposií a workshopů

Poznámky:

Výměna studentů v rámci programu LLP/ERASMUS

9.4.2015 uzavřena dohoda v rámci Strategického partnerství - Global Network Partnership. Spolupracují FSV, FF, MFF a PřF.

Nizozemsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 05.06.2015

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Poznámky: Jedná se o rámcovou dohodu „Memorandum of Understanding“.

Norsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 08.11.2002

Obnovení dohody: Doba platnosti dohody není časově omezena.

Participující fakulty: 3.LF, LF HK, FF, PF, FSV

Poznámky: Zahraniční strana účastníkům vědeckých a studentských výměn pomáhá se zajištěním ubytování a neposkytuje diety ani stipendium. Jedná se o rámcovou meziuniverzitní dohodu.

Nový Zéland

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 18.06.2002

Obnovení dohody: 29.6.2020, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, FHS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně

Peru

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 12.08.2019

Obnovení dohody: platnost 5 let

Poznámky: Pouze rámcové Memorandum of Understanding, pro konkrétní spolupráci bude potřeba podepsat další dohodu. Předběžně bylo jednáno o spolupráci v oblasti společenských věd, udržitelného rozvoje, geografie a migrací.


Datum podepsání dohody: 28.05.2008

Obnovení dohody: 2018 a 2023 na dalších 5 let

Participující fakulty: FF, PF, FSV

Pracovní program: výměna studentů a akademiků

Polsko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 01.09.1999

Obnovení dohody: Platnost dohody není časově omezena.

Participující fakulty: FSV, PřF, PedF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda. Z PedF UK projevila zájem o spolupráci Katedra biologie a environmentálních studií.


Datum podepsání dohody: 03.03.2005

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 23.03.2005

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 02.10.2003

Obnovení dohody: 8. 12. 2016 (dohoda nemá časově omezenou platnost)

Participující fakulty: FaF, FSV, PřF, MFF, PedF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 10.06.1999

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda; FF UK povoluje pouze akademickou mobilitu.


Datum podepsání dohody: 23.03.1998

Obnovení dohody: Platnost dohody není časově omezena.

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda; FF UK povoluje pouze akademickou mobilitu.


Datum podepsání dohody: 18.04.2023

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let.

Participující fakulty: MFF, PřF

Poznámky: všeobecná meziuniverzitní dohoda


Portugalsko

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 16.11.1994

Obnovení dohody: automatické prodlužování

Participující fakulty: PF, PřF, MFF, PedF

Poznámky: Akademická výměna související s pedagogickou činností se v rámci této dohody neuskutečňuje, probíhá pouze v rámci programu Erasmus+. Studentská výměna není v dohodě zakotvena.

Rakousko

Koordinátor: Mgr. Dita Faifrová


Datum podepsání dohody: 03.11.1987

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Obory: archeologie, bohemistika, česká literatura, afrikanistika, fyzika, germanistika, historie, anglistika, chemie, masová komunikace, matematika, mezinárodní studie, právo, přírodní vědy, teologie, komputační lingvistika, sport, sociologie, judaistika, filozofie, němčina jako cizí jazyk

Kvóta: 5 měsíčních stipendií pro doktorandy a postdoktorandy

Popis kvóty: 5 měsíčních stipendií pro doktorandy a postdoktorandy všech oborů (kromě medicíny). Nutný předběžný příslib přijetí od akademického pracovníka Univerzity Vídeň (supervisor).

Poznámky: Výměna v rámci programu LLP/ERASMUS

Rusko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 03.12.1999

Obnovení dohody: 2014 a znovu 2020 s dobou platnosti na 5 let (do r. 2024)

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci včetně výměn studentů a akademických pracovníků

S ohledem na aktuální situaci je spolupráce v rámci dohody pozastavena na dobu neurčitou.


Datum podepsání dohody: 24.06.2021

Obnovení dohody: doba platnosti 5 let (do r. 2025)

Participující fakulty: HTF, PřF, FTVS

Pracovní program: Dohoda osvobozuje od placení školného, veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojištění, a další) si student hradí z vlastních zdrojů.

Kvóta: K dispozici jsou 2 místa na každý semestr nebo 2 místa na celý akademický rok.

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci včetně výměn studentů a akademických pracovníků

S ohledem na aktuální situaci je spolupráce v rámci dohody pozastavena na dobu neurčitou.


Datum podepsání dohody: 22.10.1999

Obnovení dohody: Rámcová dohoda (od r. 2020 do r. 2024); Protokol o výměně akademicko-vědeckých pracovníků (od r. 2020 do r. 2024); Protokol o výměně studentů (od r. 2020 do r. 2024)

Participující fakulty: FF, PF, FSV, ETF, PřF, MFF, PedF

Popis kvóty:

Studentská výměna: Maximální počet studentů 5 studentů/akademický rok s maximální délkou pobytu 1 semestr nebo 2 studenti/akademický rok s maximální délkou pobytu 1 akademický rok.

Akademická výměna: Každá z participujících fakult může nominovat 2 vědecko-pedagogické pracovníky/ akademický rok. Celková délka pobytu nominovaných osob ze všech fakult dohromady však nesmí překročit 70 dní.

Poznámky:

S ohledem na aktuální situaci je spolupráce v rámci dohody pozastavena na dobu neurčitou.

Řecko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 09.11.1999

Obnovení dohody: Doba platnosti 2 roky (automaticky prodlužována).

Participující fakulty: LF HK, FSV, MFF

Poznámky: Dohoda se týká akademické spolupráce včetně výměny akademických pracovníků.

Rozšíření spolupráce:

Dodatek: LFHK uzavřen 16.4.2010.

Dodatek: FSV uzavřen 8. 2. 2017 (platnost do 2/2019).

Rámcová dohoda umožňující doktorát pod dvojím vedením (cotutelle) uzavřena 31. 1. 2018 (platnost do 1/2023).


Datum podepsání dohody: 16.04.1985

Obnovení dohody: 03.01. 2017 (platnost 5 let)

Participující fakulty: 2.LF, FaF, FF, PF, MFF, FTVS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda.

Singapur

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 24.04.2017

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, FTVS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně

Slovensko

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 12.01.2016

Obnovení dohody: 19.11.2021

Participující fakulty: HTF

Poznámky: Rámcová dohoda o spolupráci. Dohoda je spravována HTF UK. V případě dotazů se, prosím, obraťte přímo na fakultu.


Datum podepsání dohody: 01.01.1993

Obnovení dohody: 21. 1. 2002

25. 1. 2005

27. 1. 2010

9. 1. 2015

22.11.2021

Participující fakulty: PF, PedF

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci


Datum podepsání dohody: 06.04.2011

Obnovení dohody: Dne 1.12.2015 byl podepsán Dodatek, kterým se platnost dohody prodlužuje do 31.12. 2020.

Obnovení dohody: 29.11.2021

Participující fakulty: FF, PedF, FHS

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci


Datum podepsání dohody: 01.01.1996

Obnovení dohody: 8.12.2008 s dobou platnosti na 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci


Datum podepsání dohody: 26.02.2002

Obnovení dohody: 14. 12. 2005

2. 2. 2011

23. 2. 2016

20.12.2021

Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PedF, FHS

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci


Datum podepsání dohody: 10.05.2000

Obnovení dohody: 20. 12. 2005

7. 5. 2010

14. 4. 2016

26.5.2021

Participující fakulty: 3.LF, LFP, FaF, FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FTVS

Poznámky: všeobecná dohoda o akademické spolupráci

Slovinsko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 01.02.2011

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 2.LF, LFP, LF HK, FaF, FF, PF, FSV, KTF, PřF, MFF, PedF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 23.10.2001

Obnovení dohody: Doba platnosti není časově omezena.

Participující fakulty: FF, PřF, PedF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda

Spojené státy americké

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 10.02.2017

Obnovení dohody: 24. 3. 2020, platnost 5 let

Participující fakulty: FF, MFF

Pracovní program: spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, výměna akademických pracovníků

Poznámky: Dohoda předpokládá výměnu akademiků a studentů, společné výzkumné aktivity, výuku, semináře, workshopy a setkání akademiků, krátkodobé akademické programy. Za partnerskou univerzitu se spolupráce týká oborů American Studies, Applied Mathematics, Classics, East Asian Studies, Egyptology and Assyriology, History, Slavic Studies, Virtual Humanities Lab, Graduate School.


Datum podepsání dohody: 27.02.2023

Obnovení dohody: platnost do konce května 2028

Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, PřF, PedF, FTVS

Pracovní program: dohoda o výměně studentů, pouze úroveň undergraduate

Poznámky: Kromě odpuštění školného dohoda zahrnuje také vzájemné uhrazení ubytování.


Datum podepsání dohody: 25.02.2020

Obnovení dohody: platnost 8 let

Poznámky: obecné Memorandum of Understanding


Datum podepsání dohody: 18.10.2017

Obnovení dohody: 13. 10. 2022 obnovena dohoda i MoU na dalších 5 let

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Pracovní program: rámcové Memorandum of Understanding a Dohoda o studentské výměně


Datum podepsání dohody: 10.06.2001

Obnovení dohody: 28.4.2009, po 5 letech se automaticky prodlužuje

Participující fakulty: FF, FSV, PedF, FHS

Pracovní program: všeobecná dohoda o akademické spolupráci; zahrnuje výměnu studentů


Datum podepsání dohody: 31.08.2018

Obnovení dohody: Platnost dohody 5 let.

Participující fakulty: FF

Pracovní program: Jedná se o rámcovou dohodu Memorandum of Understanding pro spolupráci v oboru archeologie. Pro konkrétní aktivity bude třeba uzavřít specifické dohody.

Poznámky: Dohoda je spravována Filozofickou fakultou UK.


Datum podepsání dohody: 08.02.2012

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: PřF, FSV

Pracovní program: rámcová dohoda


Datum podepsání dohody: 09.07.2001

Obnovení dohody: 8. 9. 2009 na 5 let, poté bude automaticky obnovována

Participující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, FHS

Pracovní program: všeobecná dohoda o akademické spolupráci; zahrnuje výměnu studentů


Datum podepsání dohody: 18.04.2016

Obnovení dohody: Dohoda byla obnovena 24. 2. 2022 na dalších 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV, MFF, FTVS, FHS

Pracovní program: Výměna studentů.


Datum podepsání dohody: 16.09.2019

Obnovení dohody: Platnost dohody 5 let.

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS

Pracovní program: dohoda o studentské výměně

Poznámky: V rámci meziuniverzitní dohody studenti neplatí školné a mají možnost získat stipendium, které částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Stipendium (Kucera Scholarship) je určeno studentům bakalářských a magisterských programů, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.


Datum podepsání dohody: 01.01.1991

Obnovení dohody: 2018 a 2024 na dalších 5 let

Participující fakulty: FaF, FF, FSV, PřF, MFF, FHS

Poznámky: Memorandum of Understanding a dohoda o studentské výměně. Studenti mají možnost vybírat si pouze z předmětů úrovně undergraduate.

Srbsko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 31.03.2004

Obnovení dohody: 2021

Participující fakulty: LFP, FF, FSV, HTF, PřF, MFF, FHS

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně

Španělsko

Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 11.11.2016

Obnovení dohody: platnost do r. 2023

Pracovní program: Jedná se o rámcovou dohodu Memorandum of Understanding. Konkrétní aktivity budou vyžadovat podepsání specifických dohod.

Poznámky: Participující fakulty nespecifikovány.


Datum podepsání dohody: 10.02.2005

Obnovení dohody: automaticky se prodlužuje

Participující fakulty: FaF, FF, PF, PřF, MFF, PedF, FTVS

Pracovní program: Jedná se o rámcovou dohodu, pro konkrétní spolupráci je zapotřebí uzavřít specifické dodatky. Studentská mobilita se v rámci této dohody neuskutečňuje.


Datum podepsání dohody: 11.06.1992

Obnovení dohody: 5. 1. 2021 byla podepsána obnovená dohoda s dobou platnosti 4 roky

Participující fakulty: PF, FSV, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS

Pracovní program: rámcová dohoda o spolupráci

Švýcarsko

Koordinátor pro německy hovořící část: Mgr. Dita Faifrová


Datum podepsání dohody: 22.03.2010

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: FF, PF, FSV, KTF, ETF, HTF, PřF, MFF, PedF, FTVS, FHS

Pracovní program: studentská stipendijní výměna - 2 semestrální místa ročně


Datum podepsání dohody: 13.03.1996

Obnovení dohody: automaticky

Participující fakulty: 3.LF, FF, PF, FSV, ETF

Pracovní program:Výměna vědeckých pracovníků. Vzhledem ke zkrácenému rozpočtu Uni Zürich nemůže v rámci meziuniverzitní spolupráce přijímat vědce od r. 2010 až do odvolání. Dostupné finance chce využít na studentskou výměnu.

Vědeckou výměnu je možno realizovat např. v rámci programu LLP/ERASMUS na mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků k výukovému pobytu.

Studentská výměna probíhá v rámci programu LLP/ERASMUS.


Koordinátor: Mgr. Jitka Černá


Datum podepsání dohody: 22.02.2010

Obnovení dohody: 2016 a 2021 na dalších 5 let

Pracovní program: Jedná se o rámcové Memorandum of Understanding. Pro konkrétní aktivity je třeba uzavřít specifické dohody.

Tchaj-wan

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 29.05.2023

Obnovení dohody: v roce 2023 na 5 let

Participující fakulty: FHS, 2.LF, PřF

Popis kvóty: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě je možno specifikovat další spolupráci.


Datum podepsání dohody: 10.04.2006

Obnovení dohody: v roce 2023 na 5 let

Participující fakulty: FF

Popis kvóty: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě je možno specifikovat další spolupráci.


Datum podepsání dohody: 01.01.1995

Obnovení dohody: v roce 2012 na 5 let, (násl. obnovována automaticky)

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: Z této univerzity jezdí na ÚDV FF UK každým rokem hostující profesoři. Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně.


Datum podepsání dohody: 09.11.2002

Obnovení dohody: V roce 2018 podepsána dohoda o studentské výměně s platností 5 let.

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: V rámci této dohody dochází k výměnným ročním studentským pobytům. Nabídka je určena pro studenty sinologie a vzhledem ke kurzům, které jsou zde vyučovány v anglickém jazyce, i pro studenty FSV. Výběrové řízení probíhá jednou ročně, studenti se hlásí prostřednictvím zahraničních oddělení svých fakult. Počet míst je dán aktuální dohodou s Tamkang University, obvykle se jedná o 2 místa na akademický rok pro celou UK.


Datum podepsání dohody: 23.03.2021

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let.

Participující fakulty: FF,FSV.PedF, 2.LF

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda; Dohoda o studentské výměně.


Datum podepsání dohody: 17.10.2023

Obnovení dohody: platnost 5 let

Participující fakulty: FF, PřF

Poznámky: Rámcová meziuniverzitní dohoda, Dohoda o studentské výměně
Datum podepsání dohody: 25.05.2020

Obnovení dohody: v roce 2020 na 5 let

Participující fakulty: LFHK, 2.LF

Poznámky: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě je možno specifikovat další spolupráci.


Turecko

Koordinátor: Mgr. Andrea Prouzová


Datum podepsání dohody: 24.06.1998

Obnovení dohody: 13.6.2011 (automaticky prodlužována)

Participující fakulty: LF HK, FaF, FF, PřF

Poznámky: rámcová meziuniverzitní dohoda


Datum podepsání dohody: 31.05.2013

Obnovení dohody: 2018

Participující fakulty: FF

Poznámky: Dohoda se týká podpory výuky oboru Turkologie na FF UK.

Ukrajina

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 22.02.2010

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, FSV, ETF, HTF, PřF, MFF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 21.03.2017

Obnovení dohody: Platnost dohody 3 roky.

Poznámky: rámcová dohoda


Datum podepsání dohody: 22.07.2022

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let.

Poznámky: rámcová dohoda „Memorandum of understanding“


  • Taras Shevchenko National University of Kyiv

Datum podepsání dohody: 24.07.1998

Obnovení dohody: 15.3.2011 s dobou platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, PF, FSV, PřF

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 12.01.2016

Obnovení dohody: Doba platnosti není časově omezena.

Participující fakulty: HTF

Poznámky: Všeobecná dohoda o spolupráci. Dohoda je spravována HTF UK.

Uzbekistán

Koordinátor: Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.


Datum podepsání dohody: 04.10.2013

Obnovení dohody: Doba platnosti 5 let (následně automaticky prodlužována).

Participující fakulty: FF, FSV

Poznámky: všeobecná dohoda o spolupráci


Datum podepsání dohody: 03.01.2017

Obnovení dohody: Platnost 3 roky.

Poznámky: Jedná se o Memorandum of Understanding, na jehož základě je možno specifikovat další spolupráci.

Velká Británie

Koordinátor: Mgr. Dita Faifrová


Datum podepsání dohody: 19.01.2018

Obnovení dohody: Memorandum of Understanding je platné 3 roky a následně může být po vzájemné dohodě prodlouženo.

Poznámky: Memorandum bylo uzavřeno za účelem navázání a podpory spolupráce mezi univerzitami.

Vietnam

Koordinátor: Mgr. Adriana Kari Černohorská


Datum podepsání dohody: 24.06.2019

Obnovení dohody: Platnost dohody 5 let s možností prodloužení.

Participující fakulty: 1.LF, LFP, LF HK, FF, FSV

Pracovní program: Výměna studentů.Poslední změna: 9. duben 2024 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám