Japonsko

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:


Waseda University, Tokyo

University of Tsukuba, Tsukuba

Kobe University, Kobe

Kanazawa University, Kanazawa

Ritsumeikan University, Kyóto

Doshisha University, Kyóto

Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo

National Institute for Material Science, Tsukuba

Japonská stipendia / Japanese scholarships
Spolupráce s japonskými univerzitami je určena především studentům japonských studií FF. Pokud participují na dohodě i jiné fakulty, doporučujeme ověřit si na webu partnerské univerzity, zda je možné studovat jako výměnný student v anglickém jazyce.

Cooperation with Japanese universities is intended primarily for students of Japanese studies at FF. We recommend checking on the website of the partner university whether it is possible to study as an exchange student in English.


Finanční příspěvek na mobilitu je možné čerpat prostřednictvím Fondu Mobility a japonských stipendií.

The financial contribution for mobility can be drawn from the Mobility Fund. For more information consult your faculty coordinator.
Web univerzityZahraniční odbor


Participující fakulty: FF, FSV, PF

Participating faculties: FF, FSV, PF


Počet míst: 2 roční či 4 semestrální pobyty

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na:

Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.
Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, PF, PŕF

Participating faculties: FF, FSV, PF, PŕF


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na:

Online portálu pro zahraniční studenty

Application Guide 2022-2023

Student´s Guide.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.

Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, PF

Participating faculties: FF, FSV, PF


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na

Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.
Web univerzity


Participující fakulty: FF, MFF, 1.LF

Participating faculties: FF, MFF, 1.LF


Počet míst: 2 roční či 4 semestrální pobyty

Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na

Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet 1 , Fact Sheet 2

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.
Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: 1 roční či 2 semestrální pobyty

Number of available slots: 1 AY-long or 2 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet

The Study in Kansai Program (SKP)

Nabízené programy / Offered programs

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.

Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV

Participating faculties: FF, FSV


Počet míst: 1 roční či 2 semestrální pobyty

Number of available slots: 1 AY-long or 2 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na

Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, FHS

Participating faculties: FF, FSV, FHS


Počet míst: 3 roční či 6 semestrálních pobytů

Number of available slots: 3 AY-long or 6 semester-long stays


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu pro zahraniční studenty

Fact Sheet

Application procedure

Brožura / Brochure

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.

Web univerzity


Participující fakulty: MFF, PřF

Participating faculties: MFF, PřF


Počet míst: 2 roční či 2 semestrální pobyty

Number of available slots: 2 AY-long or 2 semester-long stays


Podmínky: Dohoda je určená postgraduálním studentům. Přijímací instituce hradí stážistům z UK ubytování a stipendium.

The agreement is intended for postgraduate students. The receiving institution pays for accommodation and a stipend for interns from the CU.Japonská stipendia


Na většině japonských univerzit je možné se zapojit do výběrového řízení o stipendium MEXT (Mombukagakusho) či JASSO.

At most Japanese universities, it is possible to apply for japanese scholarspihips MEXT (Mombukagakusho) or JASSO.
Kontaktní osoba (Contact person):

V případě dotazů kontaktujte přednostně fakultního koordinátora pro meziuniverzitní dohody. Lze využít také kontaktu na univerzitní koordinátory pro jednotlivé regiony viz Odbor zahraničních vztahů RUK.

In case of questions, please get in touch with the Faculty Coordinator for Inter-University Agreements. You can also contact the university coordinators for individual regions (see the International Relations Office, Rectorate).


Poslední změna: 19. říjen 2023 09:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám