Turecko

Ankara University


http://en.ankara.edu.tr/


Participující fakulty: 2.LF, FaFHK, FF, LFHK, PřF.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


  • CV

  • Motivační dopis

  • Výpis studijních výsledků

  • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

  • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:


  • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

  • pro pobyt v letním semestru: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní studenti jsou nominováni na partnerskou univerzitu, která na základě dokumentů předložených v přihlašovacím řízení rozhodne o přijetí.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).
Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Andrea ProuzováPoslední změna: 7. listopad 2021 21:02 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám